रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा)

विकिसूक्तिः तः
(अतिथिसेवामहिमा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

१. अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता । (सुन्दरकाण्डः १/११९)