जलबिन्दुनिपातेन...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


सुभाषितम्

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ।
स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥
तात्पर्यम्

एकैकः जलबिन्दुः पतति चेदपि घटः क्रमशः पूर्णः भवति । विद्यायाः, धर्मस्य, धनस्य च सम्पादने इदं दृष्टान्तं स्मर्तव्यम् ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=जलबिन्दुनिपातेन...&oldid=14914" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्