मज्जनोन्मज्जनन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

तरणे अकुशलः जलप्रवाहे पतितः चेत् सः कदाचित् उन्मज्जति कदाचित् च निम्मजति । तस्य स्वशरीरस्थितेः उपरि नियन्त्रणं न भवति तथा संसारसमुद्रे पतितः परमेश्वरकृपां यावत्पर्यन्तं न लभते तावत् संसारे उन्मज्जति निमज्जति च इति भावः ।

यथा – अपारसंसारसमुद्रमध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति ।

गुरो कृपालो कृपया वदैतद् विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मज्जनोन्मज्जनन्यायः&oldid=10668" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्