वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Petrb
  • पञ्जीकृतम्: १५:१३, १९ अक्टोबर् २०१० (११ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना ३३,४६६
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ९८
  • वैश्विक समूह: Global interface editors
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
als.wikipedia.org२०:२०, ८ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org२०:२४, ५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२१:२७, ३ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org२३:४९, २० अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org२१:५०, २३ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१४:३९, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१६:३०, २९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१७:३७, १० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org१३:५२, १० जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०१:५२, २८ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०१:२०, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८५filemover, patroller, rollbacker
cs.wikipedia.org२३:००, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२२autopatrolled
cs.wikibooks.org१८:५७, २१ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१३:४७, १३ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१६:५७, २८ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१३:५२, २६ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१८:५८, २१ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org१३:३४, १७ जून् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१४:०३, १२ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
de.wikivoyage.org१३:०९, १६ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org२१:०६, १९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२१:०७, १८ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०१:५७, २६ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org१५:१५, २७ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१५:१३, १९ अक्टोबर् २०१०गृह विकि(?)३०,१२६abusefilter, autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org०२:१७, ८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
en.wikinews.org०२:१७, ८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
en.wikiquote.org०२:१७, ८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org२३:४७, २८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org२२:३४, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
en.wikivoyage.org२०:५५, १६ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१९:५८, २ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org१४:०१, १२ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
es.wikivoyage.org१९:०४, १८ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org१७:०६, १० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२२:३५, २८ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१८:३७, ३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
fi.wikimedia.org१९:०३, २१ जून् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org२०:२८, ८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१६:१५, ६ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
gu.wikipedia.org१८:४४, २६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०२:१४, ८ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०१:५८, २६ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
hr.wikipedia.org१६:३०, २० मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
hsb.wikipedia.org२१:१७, २२ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०५:३२, ३१ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०५:००, २७ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०५:४९, ४ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१२:३८, १३ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org२३:५०, ८ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०३:३३, १३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org१९:४३, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०१:१३, २५ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१३:३२, २७ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२१:२०, २७ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१९:२०, २४ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२२:२३, १ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७३bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org०३:२७, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०७autopatrolled, transwiki
mk.wikipedia.org१७:२४, १० एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२०:५०, १२ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१४:३३, २८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०३:३४, १३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१३:२७, ३० मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org२३:५६, ७ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org१४:५०, १२ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१८:२६, २१ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pt.wikipedia.org१४:४०, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pt.wiktionary.org१४:५०, २४ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१२:४२, १३ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org१३:४८, १० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५uploader
sco.wikipedia.org१४:०२, १२ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०३:१६, १३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१३rollbacker
sk.wikipedia.org२३:२६, १८ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२३:३९, १२ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१९:४७, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org२१:४३, २६ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१४:०३, १२ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१९:४६, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१९:०३, १७ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org२३:२९, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)editor, sysop
test.wikipedia.org२१:१०, २४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१५bureaucrat, reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org१७:४७, २९ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१२:४६, १३ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org२३:५१, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)patroller
tw.wikipedia.org१९:१९, २४ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१५:४२, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ur.wikipedia.org२३:५८, ९ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org२२:१७, ७ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१६:४६, ११ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org२२:२४, ८ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८rollbacker
wikimania2011.wikimedia.org२२:२३, २३ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org२०:३४, २० जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१५:३६, २४ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org१७:४१, ८ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१६:४८, ८ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१५:०६, २९ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१३:५२, १० जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org००:४३, १० जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Petrb" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्