वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : SWilson (WMF)
  • पञ्जीकृतम्: ०१:२६, १ सेप्टेम्बर् २०१६ (५ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना २०५
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ८१
  • वैश्विक समूह: Global interface editors
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
as.wikisource.org०९:४८, १४ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०७:४३, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०७:२७, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०७:२३, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०६:०९, ५ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०८:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०७:४७, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०७:४६, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१८:०४, ७ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०६:२०, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org१३:०५, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०८:२७, ३ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org०७:२४, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०७:४४, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org११:२८, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०७:०४, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०४:३७, २५ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org०६:१६, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org०९:३९, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११autopatrolled
en.wikiversity.org१३:११, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org१२:५७, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org०९:२६, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org११:२५, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०७:२६, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org०५:५५, ६ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०५:१९, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१५:४५, ४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०७:४९, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०९:५०, २८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org०३:२७, ४ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०७:४४, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०५:२३, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१५:५१, २० एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१९:०४, ११ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org११:३०, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०५:२८, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०९:४२, २६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org०७:२६, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०७:१७, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०५:१७, १५ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०५:१७, १५ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१२:५८, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org११:२७, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org११:४१, १४ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०२:५२, ४ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०५:२१, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०४:५७, ९ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०७:२८, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०१:२७, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०७:२७, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०१:२७, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org०१:२६, १ सेप्टेम्बर् २०१६नूतन वृत्तान्त(?)६०autopatrolled
mk.wikisource.org०७:४३, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०७:५०, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org११:४४, १६ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org०८:०३, २३ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१५:२८, ११ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०६:०८, ९ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org११:४१, ८ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०९:४५, २६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org१२:२५, २८ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org०७:४८, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org०७:२३, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org११:३०, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०७:१५, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०७:४५, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०७:२५, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०७:२६, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१६:३१, १ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७sysop
sr.wikisource.org०५:४१, १६ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०७:२१, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org११:२३, ८ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)sysop
te.wikisource.org०७:१६, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org११:२७, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org११:१७, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०७:२७, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१४:२५, १५ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
wikimania.wikimedia.org१९:३३, २ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org०७:१८, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org०९:५६, २६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)