रामायणसूक्तयः (कुसङ्गः)

विकिसूक्तिः तः
(कुसङ्गः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. अकुर्वन्तो पापानि शुचयः पापसंश्रयात् ।

परपापैर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहुदे यथा ॥ (अरण्यकाण्डः ३८/२६)