रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा)

विकिसूक्तिः तः
(ग्रन्थाः/अतिथिसेवामहिमा इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता । (सुन्दरकाण्डः १/११९)