रामायणसूक्तयः (इन्द्रियनिग्रहः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावताम् ।

कुर्वीत धृत्या सारथ्यं संहृत्येन्द्रियगओचरम् ॥ (उत्तरकाण्डः (प्रक्षिप्तः ) २/३३)