नागुणी गुणिनं वेत्ति...

विकिसूक्तिः तः
(नागुणी गुणिनं वित्ति... इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ


नागुणी गुणिनं वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी ।
गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=नागुणी_गुणिनं_वेत्ति...&oldid=15932" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्