वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : לערי ריינהארט
  • पञ्जीकृतम्: १८:४२, ३१ मार्च् २००८ (१२ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना १,९१,७९२
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ७३६
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०२:२८, २४ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org१०:०९, २८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org१६:४१, ११ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
af.wikibooks.org०४:१९, २६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org०४:१९, २६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org०४:१९, २६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org२३:२९, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१५:५७, १ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
am.wikipedia.org०४:०८, ३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org२१:२२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०५:४६, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
an.wikipedia.org०६:१८, १२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org२१:३०, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०२:१५, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ar.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१७
ar.wikibooks.org२१:३१, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org००:४५, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०८:०२, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०८:०२, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२१:४६, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org००:४६, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०८:४१, २० जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ast.wikipedia.org०४:१५, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०९:१४, ३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०३:२८, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०९:१७, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१३:४९, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१३:४९, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०९:१२, ३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org२३:१४, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०६:१८, १२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikibooks.org०९:०९, ३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org१६:१२, १३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०९:०६, ३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०९:१०, ३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०२:३२, २० एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
bat-smg.wikipedia.org२३:५३, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०५:१७, २४ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०२:११, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०८:२४, १० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०५:०१, ८ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
be.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
be.wikibooks.org११:३४, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org११:३४, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org११:३३, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५०
bg.wikibooks.org२१:४२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org१४:५४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२०:५५, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०१:५८, ६ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org१८:००, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bi.wikipedia.org१४:४९, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०४:५४, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bm.wikipedia.org२३:२९, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१४:००, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
bn.wikibooks.org०५:५३, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org२०:५८, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org२०:२९, २३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१५:१४, २७ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikipedia.org०६:१८, १२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
br.wikimedia.org०६:४४, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०९:३६, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org००:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०६:१८, १२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
bs.wikinews.org१४:५४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०१:०१, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org१५:०५, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०७:४०, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०२:११, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२००
ca.wikibooks.org२३:५३, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०८:२३, १० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१४:५४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१०:४८, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
cbk-zam.wikipedia.org०३:००, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१९:५१, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०२:१३, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०५:३२, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०३:०७, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org१०:१०, २८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०९:१५, २९ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org१९:२९, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०२:५५, ५ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
commons.wikimedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१,९०३
co.wikipedia.org०३:०७, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org२०:५३, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०५:१९, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wikipedia.org०६:२५, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०५:३२, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०१:२३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६८
cs.wikibooks.org१५:११, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१४:५३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१४:२२, २ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०५:००, २२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०५:२१, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org०७:३६, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१३:४६, २४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org१५:११, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२१:२३, ३ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org२३:५४, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org१२:१८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०७:४४, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०७:४३, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५८
da.wikibooks.org२३:४६, ७ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१२:२४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०९:५५, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०६:१४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३,९६१autoreview, editor
de.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४९
de.wikinews.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४
de.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
de.wikisource.org१७:१३, ५ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
de.wikivoyage.org०२:१७, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५१
diq.wikipedia.org१९:१५, ३० जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०६:३१, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
dty.wikipedia.org०५:०६, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०२:१५, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
dv.wiktionary.org१४:२८, २ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org१७:१९, २३ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०८:१६, १८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२०:५९, ४ एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
el.wikibooks.org२१:२७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१६:२१, १३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org१२:२४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org०५:३६, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikivoyage.org१०:४०, २१ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org११:११, २९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०७:१०, १५ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४,२९३reviewer
en.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९९
en.wikinews.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११९
en.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८६
en.wikisource.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८०
en.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
en.wikivoyage.org१३:०४, ३ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४३
eo.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५,१८९editor
eo.wikibooks.org२३:१४, ७ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
eo.wikinews.org०१:३०, २१ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१३:३४, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org२३:३३, २२ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७७०
es.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४९
es.wikibooks.org२३:५४, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org१४:५३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org०७:३०, १५ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikivoyage.org१०:४०, २१ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
et.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२६
et.wikibooks.org२२:४२, २ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org१२:२४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०२:२७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०५:२१, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२३:२६, १५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
eu.wikibooks.org२३:४७, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१२:२४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org२०:५४, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०२:१२, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१४:०२, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
fa.wikibooks.org०८:०३, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org२१:३१, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०८:०३, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०८:०३, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०८:०३, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org०३:४०, १० सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०३:५१, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०४:५१, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३८
fi.wikibooks.org१४:५५, ५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०८:२५, १० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१४:५१, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
fi.wikisource.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
fi.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
fj.wikipedia.org०५:२०, २० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१७:४२, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org२१:०८, २१ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fo.wikisource.org००:५९, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१७:४३, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०४:५१, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१६:११, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६७३
fr.wikibooks.org२३:५९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१४:५०, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१२:२४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२१:१६, १५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikivoyage.org०२:१८, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७३
fur.wikipedia.org२३:३१, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०६:३६, १२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org०९:२२, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०९:२१, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०२:१०, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०९:१०, १७ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org१५:१९, २७ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org१८:४०, १० जून् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org२०:४३, ११ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२२:५४, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२३:१५, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१४:०४, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org०८:४२, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org१२:३६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०८:४३, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०५:३७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०४:५२, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
gn.wiktionary.org०८:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०७:३८, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१४:११, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१८:००, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
gu.wikiquote.org१२:३६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०६:०६, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१७:५८, १ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०४:०७, १२ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org१७:५५, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१८:०४, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०२:१६, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१४:५६, २ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org२०:५२, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४९
he.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
he.wikinews.org१४:५०, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
he.wikisource.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
he.wikivoyage.org१०:४०, २१ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
hif.wikipedia.org०१:४८, २४ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hi.wikipedia.org१३:४३, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
hi.wikibooks.org००:२९, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org००:२८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०२:५९, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०८
hr.wikibooks.org२३:५९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१२:३६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०९:३६, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०९:३९, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
hsb.wiktionary.org०५:३८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org१८:३२, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
hu.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६६
hu.wikibooks.org२३:५९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१२:३६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१८:४७, २३ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org००:१८, २४ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०३:५०, ३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hy.wikibooks.org२१:१५, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१२:३६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२१:१५, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org२१:१५, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१७:३२, २० मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org०८:३३, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१७:५६, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९३
id.wikibooks.org१२:४८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१२:४६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org००:५१, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०५:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org२३:४४, ३० आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१५:४६, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०६:५०, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१७:२८, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१८:२९, ११ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
io.wikipedia.org१४:१२, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०२:४४, २७ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५७
is.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
is.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
is.wikisource.org०९:५५, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११६
it.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४०
it.wikibooks.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org१४:५०, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१२:४६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०२:४९, २७ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikivoyage.org०३:०१, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१४:२८, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०७:३९, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
ja.wikibooks.org००:०४, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१४:४९, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१२:४६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१४:२५, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०३:५८, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org२२:१४, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१२:३२, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१९:२१, १३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१८:१३, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०१:४०, ७ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०५:२०, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०३:४३, ३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ka.wikibooks.org२०:३८, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२०:३३, ३० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०४:५४, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१५:३५, ३ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org१६:०५, २ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०९:२६, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org२१:४६, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१६:०१, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१८:१४, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०७:४०, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org०९:२४, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१४:२३, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१८:००, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
kn.wikiquote.org१२:४६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१४:२५, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१४:२५, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०७:५३, ४ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org१४:१४, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
ko.wikibooks.org००:०४, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१४:४९, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१४:२३, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०३:१५, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०६:३८, १७ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ks.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६८
ks.wiktionary.org०९:५९, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०२:१६, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ku.wikibooks.org०९:४७, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०५:४०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org१२:०२, २९ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org१२:०१, १० डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org१८:२९, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०७:४९, १३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org०९:३०, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org१५:२५, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०२:१६, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
la.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७२
la.wikibooks.org१५:२३, ५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१५:२३, ५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org००:२८, २८ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१५:२३, ५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wikipedia.org०१:३९, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
lb.wiktionary.org२२:५४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१०:५४, २८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१०:५५, २८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१३:३६, १० डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०८:५५, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org०६:३०, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org००:४६, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०६:२६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१४:३२, २९ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org२०:३३, ३० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org२३:५८, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१५:५१, २४ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org१०:५६, २८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org२३:५८, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org२३:१६, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१०:४२, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०१
lt.wikibooks.org०९:३३, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org००:४४, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org२२:५२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org०३:४६, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
lv.wiktionary.org२१:४७, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०७:३८, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१९:२२, १३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०९:४५, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org००:१३, ११ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
meta.wikimedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,४१५autopatrolled
mg.wikipedia.org१०:३८, १६ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१०:४६, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org२२:५१, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२०:२३, २६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२३:४५, ३० जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१५:३९, ११ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
mi.wiktionary.org१४:४७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०३:२०, ११ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org०३:२८, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:२१, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०२:१४, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०१:४६, १९ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ml.wikibooks.org२०:५२, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०३:१२, १० मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०६:२२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०३:३०, १५ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१५:४६, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१९:३६, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०७:४५, २३ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
mr.wikibooks.org०६:२६, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१२:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०६:२६, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०६:२६, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०२:४६, ८ एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikibooks.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१५:२६, २१ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org२३:१३, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org१५:२४, २७ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org१४:०३, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०५:२४, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१२:११, २१ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१९:३५, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०१:१७, ५ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
nah.wikipedia.org२०:३३, ३० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०५:२३, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१८:१७, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०२:३२, २६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org२१:२०, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०८:५२, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०४:५९, १३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०५:४०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१८:००, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ne.wikibooks.org०६:३०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०६:३०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nl.wikipedia.org१७:०९, १२ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
nl.wikibooks.org००:०४, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१३:१०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१७:११, १२ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
nl.wikivoyage.org१७:५५, १५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८५
nn.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७२
nn.wikiquote.org१३:१०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०३:२५, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१२:२६, १० डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२autopatrolled
no.wikibooks.org०८:२२, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०६:२९, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१४:४९, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१३:१०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०३:२७, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org०६:२८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org२०:३९, ३० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०३:२३, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org२३:४०, १४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०६:३०, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०५:५९, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
oc.wikibooks.org२०:०७, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०५:४१, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१०:०७, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१८:५६, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१८:०१, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
or.wikisource.org०६:३२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org०६:३२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org२१:१८, १३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org१२:५३, ५ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०६:०३, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०१:०२, ३ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org०८:०६, ४ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०२:१६, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
pa.wikibooks.org०६:३९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०६:३९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१४:१५, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०७:१४, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०८:५४, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१५:२०, ३ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०७:३८, २३ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४५५
pl.wikibooks.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
pl.wikimedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikinews.org१४:४८, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
pl.wikisource.org०४:०३, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org१७:५५, १५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७७
pms.wikipedia.org१८:३२, २२ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org२३:४२, १७ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org१८:५६, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१३:३१, ३१ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४८
ps.wiktionary.org०८:००, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८७
pt.wikibooks.org०२:३७, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org१४:४६, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०७:३०, १५ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org११:२१, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org०३:०२, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org०९:१४, २५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org२२:१२, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१८:५७, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org१६:५८, २३ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२११
rn.wikipedia.org१४:१५, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१२:२६, ६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
roa-rup.wiktionary.org१४:२५, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१५:२२, ३ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५,८५६autopatrolled
ro.wikibooks.org०३:३०, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org२१:१८, १५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१३:१०, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२३:३०, २२ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org०३:०१, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९७
rue.wikipedia.org१७:२७, २९ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org१४:०७, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१२uploader
ru.wikibooks.org१५:४९, १५ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०६:१९, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१४:४६, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१४:२४, ४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org२१:२०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०२:१८, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०६:५२, २१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org१४:१५, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१९:११, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org००:०४, ११ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org००:२५, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org१८:०१, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sa.wikibooks.org००:२७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org००:२६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org००:२६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org००:२७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१९:१७, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०५:४६, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
sc.wikipedia.org०६:४८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०२:१६, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sd.wiktionary.org०४:०३, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org२०:३२, १५ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०६:०६, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०९:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०९:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org२१:२८, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org०६:०१, २२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२४
simple.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
si.wikipedia.org०७:४५, २३ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
si.wikibooks.org०६:४९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०६:४९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१७
sk.wikibooks.org०२:४५, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०९:५२, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१०:२०, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१०:२०, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१४:०७, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
sl.wikibooks.org००:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org००:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org००:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१५:१३, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२०:३३, २१ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org२२:३६, ११ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org००:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१७:३५, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१८:५४, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org१९:५२, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org००:४८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१६:४४, २१ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org०७:३१, ११ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikibooks.org००:४८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org००:४८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org००:४८, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०७:३२, ११ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०६:१८, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५९
sr.wikibooks.org१०:११, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१४:४४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०५:२७, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१०:११, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org२०:३३, २१ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१४:१६, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org१९:१८, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०७:४९, १८ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org०९:२०, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०९:१८, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१९:५९, १३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०५:२९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org००:४७, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
sv.wikibooks.org०२:४९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०९:४९, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०५:३१, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१०:१०, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१५:१४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१७:५५, १५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०५:४२, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०१:४०, ६ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sw.wiktionary.org१४:०८, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०२:१०, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१३:५९, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
ta.wikibooks.org०६:५१, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१४:४४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०६:५१, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०६:५१, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०५:३४, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१९:०८, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०७:५५, ९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१२:१५, ३ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
test.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८गृह विकि(?)२१,६०७reviewer
test.wikidata.org१४:४४, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१४:०९, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१८:०१, २६ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
te.wikibooks.org०६:५२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०६:५२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०६:५२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०६:५१, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org००:१५, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०८:२२, १० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org०२:१२, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४८
th.wikibooks.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org०४:३९, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०७:४४, ११ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१४:४७, २५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१२:३३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०२:१७, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१४:१२, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०२:५३, १७ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikibooks.org०५:५३, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१२:३४, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६८
tn.wiktionary.org०२:५३, २ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१४:१२, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१४:१८, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१४:१२, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१४:०५, १० आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
tr.wikibooks.org०८:५१, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०६:०६, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१४:४४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०५:३६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org००:३०, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०५:४३, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org०६:२७, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१९:४०, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org००:१५, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०७:४६, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१२:३३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१४:१६, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org११:५१, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०८:०५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org२१:३५, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०६:२७, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१४:१६, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०२:१७, २६ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ug.wiktionary.org०९:५२, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
uk.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११३
uk.wikibooks.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१४:४४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१४:४४, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०३:०२, १७ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७५
ur.wikibooks.org०७:५७, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०७:५७, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०७:५७, १ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org००:१२, ११ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२२:३३, ८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org००:००, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org२३:५७, १४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०१:३१, २६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org००:१७, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१९:५०, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१४:१६, २६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०१:३२, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
vi.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७४
vi.wikibooks.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org०९:३९, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१०:४०, २१ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
vls.wikipedia.org०१:३८, १२ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
vo.wikipedia.org०३:१३, २१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०७:०२, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०४:४७, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org०४:४०, ३० सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१४:०२, २६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,२५,३१९
wikimania2008.wikimedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
wikimania2009.wikimedia.org०६:३८, २२ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org२२:५२, ३१ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
wikimania2012.wikimedia.org१२:१९, ३ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org०६:०८, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org०६:०६, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
wikimania2015.wikimedia.org२०:५७, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org२०:५७, २७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०२:०४, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०४:३४, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०४:३४, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xal.wikipedia.org०२:०४, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०५:५४, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१५:१०, २१ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,०४३
yi.wikisource.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५१९
yi.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४,९०४
yo.wikipedia.org१८:१३, १ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org२१:३६, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०२:०४, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०३:३६, १ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०२:०४, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org००:१३, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०५:२१, ६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
zh.wikipedia.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५९
zh.wikibooks.org०२:५२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१४:४८, २५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०९:५०, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org०६:३४, १९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०९:३२, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१८:४२, ३१ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
zu.wikipedia.org०५:५४, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०८:०३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)