वैश्विक खाता जानकारी

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Ainz Ooal Gown
  • पञ्जीकृतम्: १२:१७, १२ जुलै २०१८ (४ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना ५३,७२७
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ७५३
  • वैश्विक समूह: ग्लोबल IP अवरोध से छूट, Two-factor authentication testers
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org१२:४०, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
advisory.wikimedia.org०३:२१, १६ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org१२:४१, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
af.wikibooks.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१२:४२, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org१२:४२, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१२:४२, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
am.wiktionary.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ang.wikipedia.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
an.wikipedia.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
an.wiktionary.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ar.wikibooks.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१२:४३, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१२:४६, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org१२:४६, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org१२:४६, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१२:४६, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
ast.wikipedia.org१२:४६, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ast.wiktionary.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९७
az.wikibooks.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०२:१९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ban.wikipedia.org००:४६, १५ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०२:१३, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०९:२४, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
be.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
be.wikibooks.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०२:२०, २६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
bg.wikibooks.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१२:४०, २८ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५१rollbacker
bn.wikibooks.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
br.wikiquote.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
bs.wikibooks.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०२:२०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
ca.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०२:०६, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org१९:०४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
commons.wikimedia.org१२:२०, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२,१२७filemover, machinevision-tester, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१८:५४, २२ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
cs.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
cu.wikipedia.org०१:५२, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
cy.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
da.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०३:५५, २० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८३autoreview
de.wikibooks.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
de.wikinews.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
de.wiktionary.org०२:२१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
din.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
dsb.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१५:००, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
el.wikibooks.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
eml.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१२:१७, १२ जुलै २०१८नूतन वृत्तान्त(?)१६,८४३extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org२०:३९, २२ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२४editor
en.wikinews.org२३:४५, १७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
en.wikiquote.org०२:४६, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९४
en.wikisource.org१५:१८, ६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१८:१०, १९ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
en.wikivoyage.org०८:०४, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
en.wiktionary.org०४:२३, २३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७६
eo.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८२
eo.wikibooks.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२३:०५, २८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०७:१२, २४ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२४
es.wikibooks.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
es.wikinews.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
es.wikiquote.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikiversity.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
es.wikivoyage.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०२:२२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
et.wikipedia.org१०:२९, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
et.wikibooks.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
eu.wikibooks.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१४:०२, १२ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
fa.wikibooks.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autopatrolled, rollbacker
fa.wikinews.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org१०:४०, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
fa.wiktionary.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१९:३६, ३१ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fi.wikibooks.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०२:२३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१५:०८, २५ मे २०२३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०२:२४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०१:२६, ३० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६५
fr.wikibooks.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
fr.wikinews.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
fr.wikiversity.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
fr.wikivoyage.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fr.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org०२:२७, १० डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०२:५५, ६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
gl.wikibooks.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
gu.wikiquote.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१२:४४, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
he.wikibooks.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०२:२६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०२:२६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०२:२६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०२:२५, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org१३:४३, १९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org१३:५९, ६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१५
hi.wikibooks.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१६:३९, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११६
hr.wikibooks.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०२:२७, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
hu.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
hy.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
hy.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०२:२९, २० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
id.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
id.wikiquote.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ie.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२०:३६, २२ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३३
inh.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०४:४०, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५७
it.wikibooks.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
it.wikisource.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
it.wikivoyage.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
it.wiktionary.org०२:२८, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१७:२७, २१ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०५
ja.wikibooks.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ja.wikinews.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०२:४८, २५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
jbo.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
jv.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
ka.wikibooks.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
km.wikibooks.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
kn.wikiquote.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org०२:२९, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०७:४७, ३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ko.wikibooks.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ku.wikibooks.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ky.wikibooks.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०२:३०, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०८:२०, ९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१२:१७, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०८:२०, ९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
lt.wikibooks.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७patroller
lv.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१२:१७, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,१३९translationadmin
meta.wikimedia.org१२:१७, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,२००autopatrolled
mg.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org०३:४९, ५ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ml.wikibooks.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mn.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org११:५६, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०२:३१, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०९
ms.wikibooks.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१२:१४, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
my.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०४:०१, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१८:४९, ३० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org००:२८, १४ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
nl.wikibooks.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikimedia.org०९:५१, ११ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
nn.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
nn.wikiquote.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
no.wikibooks.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org०२:३२, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org०२:४७, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org१४:३९, ३१ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
oc.wikibooks.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०२:०८, २५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pa.wikibooks.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१६:०९, १८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७autoreview
pl.wikibooks.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
pms.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०२:३३, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०४:४०, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
pt.wikibooks.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pt.wikivoyage.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
qu.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१३:१०, २१ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ro.wikibooks.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०२:३४, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०४:४०, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०uploader
ru.wikibooks.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०१:५७, १२ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ru.wiktionary.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
rw.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०२:४४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९६rollbacker
sc.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१९:१३, १४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
sh.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०८:५१, १६ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३०९rollbacker
simple.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२rollbacker
si.wikipedia.org०९:०८, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
si.wikibooks.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१०:३६, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११४
sk.wikibooks.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
sl.wikibooks.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१४:४५, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
so.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
so.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१३:१३, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
sq.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
sq.wikibooks.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
sr.wikibooks.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०६:३६, २८ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०२:४५, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०१:२७, २४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
sv.wikibooks.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sw.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०२:४७, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
ta.wikibooks.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०६:०६, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०८:४१, २४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१०:४२, २ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९७०
test.wikidata.org१०:५८, ४ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
te.wikibooks.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४९
th.wikibooks.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ti.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०२:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०४:४०, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
tl.wikibooks.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tr.wikibooks.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ts.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०३:३६, १४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१६:१०, १८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
uk.wikibooks.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ur.wikibooks.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
uz.wikiquote.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org०२:४७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१७:३६, १ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
vi.wikibooks.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikiquote.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikisource.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१२:०१, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७१rollbacker
wikimania.wikimedia.org१६:३७, ३० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org११:२५, १८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
zh.wikipedia.org०६:२५, २५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
zh.wikibooks.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१५:५९, २ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh.wikiversity.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०९:०९, १२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०२:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)