वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Amire80
  • पञ्जीकृतम्: ०२:४६, २७ मार्च् २००८ (१३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना १,२५,६३६
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ८९१
  • वैश्विक समूह: वैश्विकप्रणालीनिर्वाहकाः
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०३:२१, २२ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org००:३३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org१८:५६, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ab.wiktionary.org००:४१, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०२:३२, २६ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
advisory.wikimedia.org२१:०९, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org११:२३, १२ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
af.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
af.wikibooks.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१५:३८, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org१६:२७, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५४
ak.wikibooks.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
alt.wikipedia.org२२:००, २२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ami.wikipedia.org१६:५७, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
am.wikiquote.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org१४:१४, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org२२:२०, ३ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikibooks.org००:४३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org००:४३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org००:४३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०२:२०, ३० एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org००:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org१४:३१, ७ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ar.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३३autoreview
ar.wikibooks.org००:४३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०३:३६, २२ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org००:४३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१७:०२, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२०:१२, ११ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org१५:३८, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org०३:१०, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२१:१९, २८ नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ast.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wikibooks.org००:४४, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org२१:२५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org००:४४, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org१७:२९, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org००:४४, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०१:३६, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org००:४४, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०९:२८, १५ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org११:२८, ३० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१९:११, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१७:५०, २० मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१९:४५, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org००:५४, २३ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
az.wikibooks.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१९:१३, १४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org१८:१८, १२ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१४:३२, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ba.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८६
ba.wikibooks.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१७:४४, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wiktionary.org०२:५०, १९ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८४
beta.wikiversity.org१५:१६, १८ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६०
be.wikibooks.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१७:४८, ८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org१५:२७, २९ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bg.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
bg.wikibooks.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२०:०५, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०१:३४, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org१४:५१, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org२१:२७, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१५:५३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org२१:२८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org२१:२८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०२:४८, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org१८:१५, २५ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org२१:२८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
bn.wikibooks.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१७:३६, १ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१५:४५, २७ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१८:११, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org२१:२७, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org०४:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०२:४८, १८ एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
br.wikimedia.org२१:०९, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org००:४३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
bs.wikibooks.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bxr.wikipedia.org२२:१८, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५०९
ca.wikibooks.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०४:३२, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१७:३१, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०४:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१६:५३, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ca.wiktionary.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cbk-zam.wikipedia.org२१:२३, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१८:५१, ११ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ce.wikipedia.org१५:११, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
cho.wikipedia.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org१७:४२, १० जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org१२:१९, ७ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org२०:३६, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org२१:४१, १३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,५३०autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org१४:५२, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org२१:१०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org१५:४५, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org१३:४३, ४ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wiktionary.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९८autopatrolled
cs.wikibooks.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org०५:१८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१९:५४, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१५:३८, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
cv.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०६
cv.wikibooks.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
cy.wikibooks.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०५:२३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१४:२१, १८ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org२२:३८, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
da.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
da.wikibooks.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१५:३८, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०१autoreview
de.wikibooks.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org२०:०५, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७
de.wikiversity.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१८:१७, ७ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org१६:४९, १२ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४२
diq.wikipedia.org१५:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org२१:११, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१४:३६, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org१२:३४, ८ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१४:३६, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org२१:०७, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२२:०२, २० जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६०
el.wikibooks.org०५:२५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१५:४७, २० अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org२०:०५, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१८:४२, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org१४:३४, ६ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org१४:४०, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८गृह विकि(?)१८,७५४abusefilter, sysop
en.wikibooks.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६२
en.wikinews.org०३:५९, ९ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
en.wikisource.org२३:१८, ९ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६,१८७autopatrolled
en.wikiversity.org०३:५९, ९ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org२०:२४, २४ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
en.wiktionary.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१,२८२
eo.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७०५editor
eo.wikibooks.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org००:४३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org२२:२७, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org००:१७, २८ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२०:३१, १० एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४१
es.wikibooks.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org०५:३८, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org२०:०३, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org२१:३५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org१५:४६, २७ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
et.wikibooks.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org००:४९, २४ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org२०:०६, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
eu.wikibooks.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२३:०१, २९ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५३
fa.wikibooks.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०१:३०, २० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०२:०९, ५ जुलै २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org१४:५२, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०३:११, १६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८१
fi.wikibooks.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org२१:१०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०४:१०, २१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०५:४०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org१८:१८, ७ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org०३:१५, १६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१७:५५, ३० अक्टोबर् २०२१कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०१
fo.wikipedia.org१४:२०, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org१२:४१, २९ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२५
fr.wikibooks.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२०:०३, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१७:५६, १८ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org१४:४९, १७ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२३:०८, ७ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०१:१२, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१४:४२, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org००:४३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org१०:२३, १२ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wikibooks.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org१४:३२, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org०२:५०, १५ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१९:२८, २६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gd.wiktionary.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
gl.wikibooks.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०४:२५, ३० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org२०:५३, १८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org२१:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०१:२८, १७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१४:०९, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org२१:५३, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org१०:३८, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gv.wiktionary.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०२:३१, २८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org११:३५, १९ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१४:३५, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१४:४८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४७,७०९sysop (अस्थाई), interface-admin
he.wikibooks.org००:२४, १२ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
he.wikinews.org१६:१३, ५ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०३:५८, २६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२०:५२, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७८३editor, interface-admin, reviewer, sysop
he.wikivoyage.org१७:११, २८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२autopatrolled
he.wiktionary.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११७sysop
hif.wikipedia.org००:१२, १५ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
hi.wikibooks.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org२३:०५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१८:४१, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
hr.wikibooks.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org२०:०६, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hsb.wiktionary.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ht.wikisource.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९
hu.wikibooks.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org२०:०६, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org००:४६, ७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१४:४९, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hy.wikibooks.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२१:४३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२१:४३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org१६:०७, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org२३:०५, १ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२१:४३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ia.wikibooks.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
id.wikibooks.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org२०:०८, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ie.wikibooks.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ii.wikipedia.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org२०:४१, ३० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०२:५९, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९२०
inh.wikipedia.org१२:२७, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
io.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
is.wikibooks.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१६:३९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७९
it.wikibooks.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org२१:५६, २२ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org२०:०८, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org१०:३९, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१५:२६, १० अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०३:२१, २३ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१०:१९, ३ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ja.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२५
ja.wikibooks.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org२०:०८, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikivoyage.org१८:४२, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org१४:०८, १८ एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१४:५३, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
jv.wikisource.org१७:४९, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org२१:५४, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१४:२५, २४ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६trusted
ka.wikibooks.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१७:३६, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२२:०५, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
kbp.wikipedia.org१९:१७, ५ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०३:४८, २३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०२:३३, ३० एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
kk.wikibooks.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kl.wiktionary.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org२१:२९, ८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
km.wikibooks.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१३:५५, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org२०:३७, ११ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org१२:३६, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
ko.wikibooks.org२१:५६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१५:३४, २६ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०४:०२, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org१८:०३, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१४:५३, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org१७:४८, ५ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०३:३१, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
kw.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org२१:५७, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ky.wikibooks.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०३:२०, १६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
la.wikibooks.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१८:१०, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org२०:०८, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१४:३४, २० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org११:४७, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wikibooks.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org११:३६, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
lfn.wikipedia.org२२:५१, २० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१४:१७, २३ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wikipedia.org०२:३९, ३० एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org००:४३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१९:५८, १७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
lmo.wiktionary.org१५:४३, २ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org१५:०६, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२१:२५, १८ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२३:०२, २१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१४:५१, २८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org२१:५७, १६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१८:५८, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
lt.wikibooks.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०१:५९, १२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
lv.wikibooks.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org१८:१९, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mad.wikipedia.org१०:५४, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१३:००, ६ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mdf.wikipedia.org०२:५३, २९ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
www.mediawiki.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२,८७८sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११,८११centralnoticeadmin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org१९:३०, १ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२०:१३, १६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mh.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mh.wiktionary.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१०:०८, २८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org१६:४३, २१ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१७:१६, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७
mk.wikibooks.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org२१:१३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०२:०४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०२:३७, २८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org०२:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०२:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org००:३८, २८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org२२:००, २२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
mn.wikibooks.org०२:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org०२:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१८:५१, ४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१९:५१, १७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
mr.wikipedia.org१४:५४, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
mr.wikibooks.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org२३:५०, २० फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
ms.wikibooks.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ms.wiktionary.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org२३:५८, २७ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org२१:४०, १३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org११:४७, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०२:५७, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
my.wikibooks.org०२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१२:१२, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२uploader
nah.wikipedia.org१४:५४, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org०२:३५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०२:३४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१४:४४, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org१४:०८, १५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१४:४३, २१ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१४:५४, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wikibooks.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१५:११, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ng.wikipedia.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org१७:१७, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org०२:३८, १९ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२२
nl.wikibooks.org०२:४१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org२१:१२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०२:४२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org०२:४२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org२०:०८, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१८:४३, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०autopatrolled
nn.wikiquote.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६१
no.wikibooks.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org२१:१३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org००:१३, २६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
nrm.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nso.wikipedia.org१३:३३, ८ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org२१:२५, २५ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org२२:०९, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
nz.wikimedia.org२१:१३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६५
oc.wikibooks.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५१
olo.wikipedia.org१०:३०, ७ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०१:०४, ४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१५:१४, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
or.wikisource.org१३:१४, २३ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०१:०६, ४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
outreach.wikimedia.org१९:४२, १८ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pa-us.wikimedia.org२१:१४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१४:५३, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org१४:१३, २९ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१५:२७, २४ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४०
pa.wikibooks.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१५:५४, १३ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०२:४५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org२०:१८, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org२१:२७, २५ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०१:३८, ४ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१३:४३, ४ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org१४:५५, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६६
pl.wikibooks.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org२१:१४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org२०:०९, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org२०:३१, १० एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pnb.wikipedia.org००:४९, १५ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org२०:२६, १७ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org२२:०९, ८ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१५:४०, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१६:३१, ११ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५०
pt.wikibooks.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०२:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org२२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org२०:०९, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org२२:३८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org२२:४१, १ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org०१:५२, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pwn.wikipedia.org०९:३२, ८ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org२१:१४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikibooks.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०२:५९, १५ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
rn.wikipedia.org१२:३२, २२ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org२०:५१, १९ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१७:३१, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५०autopatrolled
ro.wikibooks.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०२:५५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१९:५४, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org१९:२८, ९ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org२१:१५, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ru.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,१५७autoreview, uploader
ru.wikibooks.org०४:४६, २५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org२१:१५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ru.wikinews.org१४:४३, ११ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org००:५४, २८ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१५:५२, ८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ru.wikiversity.org१७:२६, २८ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org००:२७, ९ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०१:५८, १२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४editor
rw.wikipedia.org०३:२३, १३ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org११:४९, २९ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
sah.wikiquote.org०४:०९, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१८:१८, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२०:५७, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
sa.wikipedia.org१६:२३, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org२२:२९, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१६:२३, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
sc.wikipedia.org१५:५५, २० जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१७:०१, २१ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०२:४८, २७ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org२१:१५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org२३:५१, २० जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२३:५८, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४०
shn.wikipedia.org१७:१६, २० अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१६:२३, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org०२:५८, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१६:५१, ९ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
simple.wikibooks.org०३:०१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org२२:४२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org२१:५०, २२ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org०३:०१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०३:०१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org१०:५४, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
sk.wikibooks.org०३:०१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०३:०१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
sl.wikibooks.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org२१:३२, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१४:५८, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०१:००, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४७
so.wikipedia.org११:३६, १९ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org०३:०२, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१७:१७, १६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
sq.wikibooks.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org२२:२८, २१ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org२३:४९, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५१
sr.wikibooks.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१३:२६, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१६:१६, २५ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org२१:३१, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org१५:१४, २८ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४
st.wikipedia.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१४:५५, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikibooks.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८६
sv.wikibooks.org०२:५०, २७ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०३:०५, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org२०:१०, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१८:४३, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
sw.wikibooks.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org११:४७, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org१३:५८, २६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१६:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ta.wikibooks.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tay.wikipedia.org०६:५६, २१ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०१:४८, ८ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org१६:३३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१८:२३, ९ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
test.wikidata.org१८:३०, २७ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१६:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org२३:२८, ३० जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
tg.wikibooks.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
th.wikibooks.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१३:४४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१९:५३, २ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
tk.wikibooks.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१६:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikibooks.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१४:१८, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org२२:५४, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१५:३०, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org१२:३५, २८ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९
tr.wikibooks.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org२१:१६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org२०:१०, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org१६:३२, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१३:४६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
tt.wikibooks.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१७:२८, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org१६:३०, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२७
tw.wiktionary.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१७:५९, १४ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ty.wikipedia.org१६:३१, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org२१:१६, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१४:१९, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ug.wikipedia.org०२:३३, ८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११६
uk.wikibooks.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०४:१७, २८ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org००:३६, २७ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०२:४९, २७ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१५:३०, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
ur.wikibooks.org१३:५१, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१३:५०, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org०३:५१, १७ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
uz.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
uz.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१४:५५, ६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org००:४३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०२:२८, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०१:२०, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
vi.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१८:४३, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१९:५५, २१ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१५:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org०२:१७, ३० एप्रिल् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१५:३४, ३० अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०,०८३rollbacker
wikimania2008.wikimedia.org२१:१९, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org२१:१९, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org११:५८, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
wikimania2011.wikimedia.org२०:४१, १४ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०६
wikimania2012.wikimedia.org०२:४१, ५ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३४
wikimania2013.wikimedia.org१४:१०, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१००
wikimania2014.wikimedia.org२०:३९, १४ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
wikimania2015.wikimedia.org१३:४५, १० फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
wikimania2016.wikimedia.org००:०१, २४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०२:११, १९ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२२
wikimania2018.wikimedia.org१५:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
wikimania.wikimedia.org२०:०९, १६ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
wo.wikipedia.org१५:१८, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org२२:५९, २६ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wikipedia.org१८:१२, २५ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
xh.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०२:४२, ४ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
yi.wikisource.org२२:१७, २९ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१३:३५, १६ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०२:१०, ३१ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०४:४९, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org२२:२९, १४ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०२:२२, १३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१४:२६, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org२०:१०, ६ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh.wikipedia.org०२:४६, २७ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८७
zh.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०३:५६, २५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१८:४३, १३ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१५:३७, १२ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
zu.wikibooks.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१३:५३, १० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Amire80" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्