वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
ady.wikipedia.org२३:३९, २० फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२३:४०, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
af.wikibooks.org०६:३१, ७ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org२३:२०, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org०९:०९, १२ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०३:३४, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०२:५४, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
am.wiktionary.org०५:०१, ५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org००:१३, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ang.wikibooks.org०३:४८, १९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०२:५१, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०४:२७, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikibooks.org०२:२०, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६rollbacker
ar.wikinews.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org००:०२, ५ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९२
ar.wiktionary.org०२:०७, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०२
ary.wikipedia.org०२:५५, २१ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०३:५३, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ast.wikipedia.org०६:१७, ९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ast.wiktionary.org०२:३३, ५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१६:४५, ७ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org०३:३८, २ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०१:१०, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९३
az.wikibooks.org०४:३३, ३ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org००:५६, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org२०:०१, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org१८:०५, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org००:५४, १६ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२३:०३, २३ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
bat-smg.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org१७:५६, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०२:३०, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०१:२७, १ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
be.wikipedia.org००:०३, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०४:३९, २ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०३:११, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२३:२६, ४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३३autopatrolled
bg.wikibooks.org२३:५६, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०१:२३, १३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०७:०८, ८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१८:११, ६ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१
bn.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org१९:०९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
br.wikimedia.org०१:३८, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१७:४९, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०४:३१, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
bs.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२३:०५, ८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org१९:३५, २३ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०३:४७, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१८:४६, १५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०३:२२, २३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२२:२१, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०८:०७, १६ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org१७:५४, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०३:००, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७४autopatrolled
co.wikipedia.org०१:५०, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org००:४२, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org००:२८, २४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०२:४९, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१७:५७, १६ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०१:४६, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
cu.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०३:४७, २५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
cy.wikibooks.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०२:१०, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०२:०८, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४७
da.wikibooks.org०२:४८, १२ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,४३२
da.wikiquote.org०४:००, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
da.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०१:४७, ४ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५३autoreview, editor
de.wikibooks.org०२:१६, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
de.wikinews.org०७:०२, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org०५:३२, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org१८:०३, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org२३:०६, १६ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
de.wikivoyage.org०२:२६, ५ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१९:३१, ४ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
din.wikipedia.org०६:१३, २९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०२:४३, १३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२०:१८, २९ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०१:२५, २२ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org०२:४९, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०३:१०, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org०३:००, २३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org२३:०५, ९ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
el.wikivoyage.org०४:०९, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०१:४३, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
eml.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३८७extendedconfirmed
en.wikibooks.org०१:५६, ९ एप्रिल् २०१४कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८,०७१editor, sysop
en.wikinews.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
en.wikiquote.org०१:२७, १ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६,४०७
en.wikisource.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org०१:४०, २६ सेप्टेम्बर् २०१३गृह विकि(?)१८,२०५curator, sysop
en.wikivoyage.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
en.wiktionary.org०१:२७, १ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
eo.wikipedia.org१७:४८, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikibooks.org००:५२, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
eo.wikinews.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०३:२९, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०४:२८, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikibooks.org०५:३८, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
es.wikinews.org२३:४६, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
es.wikiquote.org०४:२९, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
es.wikisource.org०४:३०, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
es.wikiversity.org२३:४६, २ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
es.wikivoyage.org०२:१८, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०२:०३, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
et.wikipedia.org०१:००, ८ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
et.wikibooks.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org००:११, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
eu.wikibooks.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०२:०९, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org२३:२३, १८ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०३:०८, १५ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०३:१९, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०६:४१, १ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org०२:५८, २० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०६:३७, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org२३:५०, २३ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikibooks.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
fr.wikinews.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org०४:०३, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
fr.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org२०:३२, १६ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org०२:०९, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०५:२७, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१९:१०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
gl.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०४:४७, २७ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०५:०५, २२ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०५:४८, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०२:०७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
gu.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१८:०७, ६ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०६:५३, २३ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org२३:१९, २३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२१:५३, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०२:०६, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०२:०७, २७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०३:४३, २४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org२१:२१, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०३:०२, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६१
hi.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hi.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org१७:०२, १३ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org०४:५०, ८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org२३:५३, २७ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१००
hr.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१९:३२, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org०२:४६, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org२३:२४, ४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org०२:३६, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org००:१०, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
hy.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०२:१८, ८ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org२३:२३, ७ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०२:०२, २० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ia.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org०२:२२, १२ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०८:४७, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
id.wikiquote.org०१:२४, ३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०३:०५, १५ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ie.wikipedia.org०८:३०, ४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ik.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
is.wikibooks.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०२:१०, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०३:२०, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०२:३४, ५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikibooks.org०२:१७, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org००:१४, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०५:१०, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०४:५०, १७ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org२३:३३, २३ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org०३:४८, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org२३:४२, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०३:४०, १९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०२:५८, २० मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०२:५१, ७ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org२२:४९, २५ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०३:११, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०३:४१, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०५:२७, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०३:२१, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
ka.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१९:०७, ८ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org२०:०४, २० नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org००:०७, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
kk.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
kl.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०२:५०, ९ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
km.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०३:०५, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०४:२१, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ko.wikinews.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०५:३९, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ko.wikiversity.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१९:०८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
krc.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०२:२५, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०३:०६, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०१:२७, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org०२:१९, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org१९:३७, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org०६:१०, १८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०२:११, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org२१:३१, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१८:०४, ५ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org००:५७, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
lo.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०१:२५, १७ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०३:२६, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
lt.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१९:४४, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org००:०२, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९६
lv.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mdf.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९७sysop
meta.wikimedia.org०५:३२, २९ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३६५sysop
mg.wikipedia.org०८:२२, १६ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०२:१५, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१८:२३, ३० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०३:०८, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२१:४८, २२ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ml.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०८:५७, २४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०७:१७, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
mn.wiktionary.org२२:५७, २३ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org२२:२०, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org००:५२, ४ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०२:१३, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९६
ms.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०२:५४, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०७:२१, १९ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
my.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०८:१८, १६ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०२:३४, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०१:१४, २४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org००:३१, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१९:३९, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ne.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०४:४९, ५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७३
nl.wikibooks.org०३:०८, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४१
nl.wikimedia.org०१:३३, १७ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०५:१०, २६ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org०२:०२, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
nl.wikisource.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org०३:२०, २० एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१८:०५, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
nn.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६९
no.wikinews.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org२१:११, १५ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०२:३१, २५ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१७:४८, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org००:२१, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१०:४९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०२:१२, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१८:१०, ६ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०२:३५, ६ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३८
pag.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org००:१७, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pap.wikipedia.org०४:५०, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०७:३५, १६ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org२३:२२, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org०३:४३, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikibooks.org०२:१२, २७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pl.wikimedia.org०२:४७, १० फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org२३:४३, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org०४:३०, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pl.wikisource.org०३:२४, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org०४:४९, २१ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१७:४९, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pms.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org२३:०३, १६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०२:४२, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikibooks.org०२:२६, १८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
pt.wikinews.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०४:३१, ८ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org१९:४७, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०१:५४, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org२३:३१, १५ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
qu.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०१:२७, २१ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०५:२४, १० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org००:५८, २ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org०५:०८, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०६:०६, ३ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१८:२६, १८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०१:३५, ५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikibooks.org०७:५१, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org१८:०४, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org२३:५७, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org२३:५६, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०१:०५, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०१:२८, २२ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०५:३६, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
rw.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०८:३०, २२ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०२:०३, २४ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०१:०८, २४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
sc.wikipedia.org०३:१९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०२:१३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०२:३३, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
sh.wiktionary.org०५:१०, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org००:३७, ३० सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४६
simple.wiktionary.org०४:३१, १० नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३३
si.wikipedia.org२३:५१, १३ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
si.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०२:३७, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५०
sk.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org००:०२, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
sl.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०४:४९, १७ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org०२:५३, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org०२:५१, २ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
sq.wikipedia.org०१:४५, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०६autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org२०:०८, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०२:४६, १९ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०७:३४, २९ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org०२:१९, ५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०३:३९, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०३:३०, ८ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१८:२५, ६ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sw.wikipedia.org०१:०५, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sw.wiktionary.org१८:१९, ६ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०३:५८, १७ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०२:१२, १ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
ta.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ta.wikinews.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०१:२०, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org००:०३, १३ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०७:०७, ३० नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org०२:५३, १ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०६:४३, ३० नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
test.wikidata.org०६:५४, ३० नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tet.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०५:४२, १८ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
te.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२२:५७, २३ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२३:४६, २ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०१:४४, ५ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
th.wikibooks.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org००:५४, १५ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०२:१४, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१७:५१, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६९
tl.wikibooks.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८८
tl.wiktionary.org०४:५१, १६ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org०१:१३, २४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०४:५४, ९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikibooks.org२३:४४, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tr.wikimedia.org१७:२१, १ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०३:०२, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
tr.wikisource.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०२:०२, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ts.wikipedia.org०४:५१, २ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
ts.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०५:०३, ७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०२:३६, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org१८:११, ११ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org००:२३, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org२३:०८, १६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org२३:३८, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०२:०१, २५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०५:२३, ६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org०३:५२, २२ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०४:०१, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org२३:११, २३ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९
vi.wikiquote.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०१:१९, २९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vls.wikipedia.org०२:३७, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org००:५२, १७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०२:४७, १७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org२०:५६, २८ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३
wikimania2014.wikimedia.org०३:१७, २९ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org२३:४१, १ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org०६:०१, १९ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०५:४१, १८ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org०१:०२, २८ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०७:४३, ११ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०१:१६, ६ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०३:३७, १९ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०३:३९, १९ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०२:१६, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०४:३४, १० मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०२:१६, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०२:१६, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org००:५१, ४ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh.wikipedia.org०९:०६, २३ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikibooks.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org२१:३६, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०५:५२, १९ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org०२:१५, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०१:५७, २६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०४:२८, ५ डिसेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Atcovi" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्