वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०६:०५, ४ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org२०:०६, १६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org२०:०६, १६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७६
ab.wiktionary.org०९:५०, ११ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१७
advisory.wikimedia.org०१:२४, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
af.wikibooks.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ak.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
alt.wikipedia.org०७:५८, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ami.wikipedia.org२३:५८, ३१ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०८:१८, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
ang.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikibooks.org१२:५०, ८ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org०५:२१, १४ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
an.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
api.wikimedia.org१२:३६, १२ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३docseditor
arc.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ar.wikipedia.org०८:३४, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३४
ar.wikibooks.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org११:४६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ar.wikiquote.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org१७:५८, २० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ast.wikipedia.org०८:४७, १५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
ast.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org००:५९, ३० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१७:२८, २१ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
az.wikipedia.org१५:०५, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०४
az.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
az.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
ban.wikipedia.org२१:०७, १८ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
ban.wikisource.org०८:५९, १ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
bat-smg.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४०
ba.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wiktionary.org०३:२४, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
beta.wikiversity.org०७:१२, ८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८९translationadmin
be.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
be.wikibooks.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
bg.wikibooks.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१६:४१, २४ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०९:३०, ८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४७
bn.wikibooks.org११:४८, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
br.wikimedia.org०९:५९, २ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org११:५४, २ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१autoreview
bs.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
bxr.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०३:४१, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१११
ca.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org१२:४०, १६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ca.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ca.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
cbk-zam.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
cdo.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०८:२३, २४ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
ce.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
commons.wikimedia.org०८:४५, १४ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०,९७५filemover, patroller, rollbacker, templateeditor, translationadmin
co.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०२:२६, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१५:२९, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२४
cs.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
cs.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
cy.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org२१:१८, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०७:४९, १८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६९
da.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१०:२५, २८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१५autoreview, editor
de.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
de.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
de.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२६
de.wikiversity.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१५
de.wikivoyage.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
de.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०७autoreview
din.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
diq.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
diq.wiktionary.org०३:००, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
dv.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०
el.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
el.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
el.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२१:४४, ५ सेप्टेम्बर् २०१८नूतन वृत्तान्त(?)१,५४,५६१abusefilter-helper, accountcreator, extendedconfirmed, extendedmover, filemover, massmessage-sender, patroller, reviewer, rollbacker, templateeditor
en.wikibooks.org१०:३१, ८ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,०३८editor
en.wikinews.org२०:५८, २८ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७,३९३
en.wikiquote.org१०:४६, ९ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३३४sysop
en.wikisource.org२२:१३, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,२०२autopatrolled
en.wikiversity.org१०:३१, ८ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६९१sysop
en.wikivoyage.org०६:०५, ११ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५२sysop
en.wiktionary.org०३:२८, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,१२१
eo.wikipedia.org०३:०८, ६ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०७५autoreview
eo.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org०१:१२, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikipedia.org२०:१२, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३५१patroller, rollbacker
es.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
es.wikinews.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
es.wikiquote.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
es.wikisource.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०८
es.wikiversity.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
es.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
es.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४
et.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
et.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
eu.wikibooks.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०४:५१, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९२autopatrolled
fa.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fi.wikipedia.org१०:०१, ५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
fi.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fi.wikimedia.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
fj.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fj.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१०:१४, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
frp.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
frr.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०१:२७, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३३५
fr.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,५३५
fr.wikinews.org१४:४४, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
fr.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org११:३९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
fr.wikiversity.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fur.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ga.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org११:२७, १२ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
gl.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
gn.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
gn.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
gom.wiktionary.org१३:२८, २१ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
gu.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
gv.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ha.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
he.wikipedia.org२०:१२, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८autopatrolled
he.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hif.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१७
hi.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org००:०६, ३० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७८
hr.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org११:५०, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org०५:२१, १४ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०१:३६, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९२
hu.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org११:४१, ७ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०७:०७, २७ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
hy.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org११:५४, १८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९३
ia.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१३:४०, ४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०७
id.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
id.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
id.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ie.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०७:१२, ८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४५
inh.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
is.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org११:४३, ९ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२४
it.wikibooks.org११:०७, १५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६६
it.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
it.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
it.wikisource.org११:०७, १५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
it.wikivoyage.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
it.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१०:४०, ६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६६
ja.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ja.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
ja.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ja.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ja.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ja.wikivoyage.org१४:५३, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९२
ja.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
jbo.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
jv.wikisource.org०९:३२, ६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ka.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
kk.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१२:४९, ९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
kn.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०२:२७, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९
ko.wikibooks.org११:३६, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
kv.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ky.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
la.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
la.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lfn.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
lg.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org०९:०१, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org००:४२, ८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
lmo.wiktionary.org२३:५७, ३१ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२१:४५, ५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०५:१०, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
lt.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
lt.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१४:४१, ९ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
lv.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mad.wikipedia.org०१:१४, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२१:४५, ५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९,६४३bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org२१:४५, ५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९,८९३interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org०६:४४, ६ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org०६:२४, २१ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
mk.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०९:५९, २ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२१:४१, ५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
ml.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org०७:५८, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org०७:५८, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
mn.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org०८:०५, ९ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org०२:१०, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०४:५३, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
mr.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org११:४२, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०९
ms.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
mt.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०८:१७, २० अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
myv.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
my.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१२:४०, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१४:४१, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
nap.wikisource.org१५:०५, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nds.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१२:५५, १६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ne.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org०२:२७, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org१३:१४, २२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१०:३६, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८०
nl.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
nl.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
nl.wikinews.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nl.wikiquote.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
nl.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
nn.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४६
nn.wikiquote.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org००:२५, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०autopatrolled
no.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
no.wikiquote.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nqo.wikipedia.org११:१६, २८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,६२४
nso.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ny.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org०१:२८, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
oc.wikibooks.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org११:५३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
or.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२३:५०, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३४८translationadmin
pa-us.wikimedia.org१४:४४, १२ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
pa.wikibooks.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०८:४०, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२९autoreview
pl.wikibooks.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०
pl.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikinews.org०४:५१, १६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
pl.wikiquote.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
pl.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pms.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pnb.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०८:२७, २४ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७६
pt.wikibooks.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५१
pt.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
pt.wikivoyage.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pt.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
pwn.wikipedia.org१५:२९, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७७
ro.wikibooks.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ro.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org२०:१२, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०४ipblock-exempt (अस्थाई), uploader
ru.wikibooks.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८३
ru.wikimedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ru.wiktionary.org११:५४, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१११
rw.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,४९५rollbacker
sc.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१२:५५, १६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२१:१८, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org२०:१७, २२ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
sh.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१९:१८, २५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०८:४७, १२ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०,२०२sysop
simple.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org०९:५७, ४ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१३:३२, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,४३७autopatrolled, rollbacker
si.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
si.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org०१:१४, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org२०:५६, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
sk.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
sl.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org१८:४६, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
sm.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wikisource.org०२:४२, १३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,४६८
so.wikipedia.org१४:४०, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
so.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६,६९२autopatrolled, patroller, sysop, translationadmin
sq.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
sq.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०७:५३, २१ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
sr.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ss.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०६:४४, ६ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०९:३३, ११ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५०
sv.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३६
sv.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sw.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sw.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०८:३२, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
ta.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tay.wikipedia.org०२:१०, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०६:३७, ६ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१४:१८, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०३:०१, १७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०६:२५, २४ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१bureaucrat, sysop
test.wikidata.org१२:३३, २८ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७७sysop
tet.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
te.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
te.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
tg.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
th.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९२
th.wikibooks.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
th.wikinews.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०७:५४, ५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
tl.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
tl.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org०२:१०, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२autoreview
tr.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१४:४४, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikivoyage.org००:२०, ४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ts.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ts.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org११:४३, ९ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०६:३७, १९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१६:०१, २५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३४editor
uk.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९४
uk.wikinews.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ur.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org०१:२८, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
uz.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
vec.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१२:५५, १६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
vi.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
vi.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikivoyage.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
vls.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
wa.wikipedia.org११:५५, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org०१:१४, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
www.wikidata.org१०:२९, २७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,४७,७३३oversight, sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org००:०९, ७ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org०१:०४, २ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org१५:१५, ८ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org१५:१५, ८ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०४:१६, १८ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org१६:०१, २८ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०६:४४, ६ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८६sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org११:५७, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०२:३४, ११ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
yo.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org१२:१२, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१२:१६, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
zh-min-nan.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
zh-yue.wikipedia.org१०:०७, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
zh.wikipedia.org२०:१२, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६४
zh.wikibooks.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७६
zh.wikinews.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
zh.wikiversity.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org११:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
zh.wiktionary.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org११:५६, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org१२:११, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१२:४१, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/DannyS712" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्