वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Gangleri
  • पञ्जीकृतम्: ००:०३, १ एप्रिल् २००८ (१२ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना १७,३९८
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ७९३
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
aa.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ab.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ab.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ace.wikipedia.org२०:५६, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७७
af.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
af.wikiquote.org१०:१३, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
ak.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ak.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
als.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५२
am.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
am.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
ang.wikiquote.org१६:२३, १८ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wiktionary.org२०:५६, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
an.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
arc.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
ar.wikipedia.org१८:०८, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ar.wikimedia.org२०:५६, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ar.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ar.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ar.wikiversity.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
arz.wikipedia.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६२
ast.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikisource.org०९:५३, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
av.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
av.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ay.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
azb.wikipedia.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
az.wikibooks.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bar.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bat-smg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
ba.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bcl.wikipedia.org१९:३७, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org१३:१८, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
beta.wikiversity.org१९:४३, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org२३:४१, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikimedia.org१९:५०, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikisource.org११:४३, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
bg.wikipedia.org११:४३, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikisource.org१६:२३, १८ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
bh.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
bh.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bjn.wikipedia.org२०:०९, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
bn.wikibooks.org१६:२३, १८ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikisource.org१०:३५, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
bo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bpy.wikipedia.org१८:५३, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
br.wikimedia.org२०:२१, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org११:१५, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०९:५२, १७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
bs.wikibooks.org११:२६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikisource.org०१:३८, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)५७
bug.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bxr.wikipedia.org२०:२५, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१७:१६, १२ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ca.wikimedia.org१४:१६, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१६:२३, १८ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ca.wikisource.org१६:२३, १८ आगस्ट् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wiktionary.org२२:००, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org२०:३३, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१८:५४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ce.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
cho.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
chr.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
chr.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
chy.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ckb.wikipedia.org२०:३९, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org१५:५३, २३ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
co.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikimedia.org००:१२, १० नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
crh.wikipedia.org१८:५५, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikipedia.org०४:५४, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikinews.org००:२२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikiversity.org०२:११, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cu.wikipedia.org११:१९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cv.wikibooks.org१५:१६, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७५
cy.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
cy.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikipedia.org१३:१९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikipedia.org१८:०७, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
de.wikibooks.org०८:३९, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org००:२२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org००:३६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
de.wikiversity.org००:५३, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१३:२७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org११:२०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०४:३७, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org२१:०७, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
dv.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
dz.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dz.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ee.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
el.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikinews.org००:२२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikiversity.org१४:२७, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
eml.wikipedia.org१९:५७, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१७:३८, १२ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
en.wikibooks.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikinews.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org१८:०९, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५autoreview, editor, ipblock-exempt
eo.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६२
eo.wikinews.org००:२२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७७
eo.wikisource.org२३:५४, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२२:०७, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org२३:३१, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
es.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikisource.org२३:५५, २८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org०८:४३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org१४:०८, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org२३:३१, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ee.wikimedia.org१४:१६, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०१:४३, ९ जुलै २०१४कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७४
eu.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ext.wikipedia.org१९:०३, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१००
fa.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
fa.wikinews.org००:२५, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
fa.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
ff.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fiu-vro.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikipedia.org२०:३४, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fi.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
fi.wikimedia.org००:११, १० नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org२०:२९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org००:४२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org२०:४७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org२०:४५, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org२०:४७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fj.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
fo.wikisource.org०१:३९, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
frp.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
frr.wikipedia.org००:४४, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०३:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
fr.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikiversity.org००:५८, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२०:५८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
fy.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
fy.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fy.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gag.wikipedia.org२०:५०, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६०
ga.wikibooks.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gd.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
gd.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
glk.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१००
gl.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
gom.wikipedia.org०८:१८, २८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५०
gu.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikisource.org१०:३३, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
gv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gv.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hak.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ha.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ha.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
haw.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
he.wikipedia.org१४:२८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org००:१४, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
he.wikiquote.org००:४२, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org११:५३, ३ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०५:१५, ४ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१११
hi.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
hi.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
hi.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)४४
ho.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hr.wikipedia.org२३:५३, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
hr.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
hr.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
hr.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)५०
hsb.wikipedia.org२१:०७, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०२:३३, २८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikipedia.org२३:५३, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
hy.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
hy.wikibooks.org०४:५०, २ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२०:३५, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०२:४६, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
hz.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ia.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६७
ia.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ia.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikipedia.org००:०८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ie.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ie.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ig.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ii.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ik.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ik.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ilo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
incubator.wikimedia.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५५
io.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
is.wikipedia.org१८:१३, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
is.wikibooks.org११:०४, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२३:३०, २८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
is.wiktionary.org२०:५८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org२३:५९, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikiversity.org०१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
iu.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
iu.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikipedia.org२०:५०, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikiversity.org००:५८, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
jbo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jbo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
jv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jv.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kaa.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
ka.wikibooks.org०४:०९, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org००:४६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kbd.wikipedia.org११:५३, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ki.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kj.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kk.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kk.wikibooks.org०८:५९, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kl.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
km.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
km.wikibooks.org०८:५९, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
kn.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
koi.wikipedia.org०६:०६, ४ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८८
ko.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikinews.org००:२६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikiversity.org१२:२१, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
krc.wikipedia.org००:२२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ksh.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ks.wikipedia.org०८:४२, २८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ks.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ks.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
ku.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८१
ku.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ku.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ku.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
kv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
kw.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wikibooks.org०९:०८, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०२:२०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lad.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
la.wikipedia.org००:२३, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
la.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२७
lbe.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६८
lb.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lez.wikipedia.org०४:१३, २२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lij.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
li.wikibooks.org०६:३४, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१३:०७, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०१:४२, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lmo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
login.wikimedia.org१५:२३, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lrc.wikipedia.org०४:१४, २२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१०:५१, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०३:३७, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७०
lv.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
lv.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mai.wikipedia.org१०:४९, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mdf.wikipedia.org१२:१२, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
meta.wikimedia.org२०:५७, ७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
mg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mg.wikibooks.org०८:४२, १० अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mhr.wikipedia.org१०:४४, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mh.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
min.wikipedia.org०८:३७, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२३
mi.wikibooks.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
mi.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७१
mk.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
mk.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mk.wikimedia.org१३:१८, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०२:१८, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
ml.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
mn.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mrj.wikipedia.org१९:४०, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
mr.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mr.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mr.wikisource.org११:३९, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ms.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
ms.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ms.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
mt.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
mt.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mus.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mwl.wikipedia.org२२:५५, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org११:४१, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org२१:०१, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
my.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
mzn.wikipedia.org०१:१७, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nah.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nah.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nap.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
na.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
na.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
na.wikiquote.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
na.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds-nl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५२
nds.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ne.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
ne.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ne.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
new.wikipedia.org१७:३२, १२ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
nl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४१
nl.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
nl.wikimedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
nl.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
nl.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
nl.wikisource.org११:१५, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org००:५३, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org००:५४, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org००:२४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
nov.wikipedia.org०१:१८, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org११:४१, ८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikimedia.org०६:४५, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
nrm.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nso.wikipedia.org०३:१९, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
nyc.wikimedia.org११:४५, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
oc.wikipedia.org२०:०३, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
oc.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
om.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
om.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
or.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
or.wikisource.org१०:३०, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
os.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
outreach.wikimedia.org१०:१२, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०६:४८, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pap.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pa.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
pa.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
pa.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
pcd.wikipedia.org०१:३१, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
pfl.wikipedia.org०२:४२, १ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pi.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pi.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikipedia.org००:५१, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikibooks.org००:१९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
pl.wikiquote.org००:४६, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
pl.wikivoyage.org०९:५७, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org२०:५८, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
pnb.wikipedia.org१४:४६, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org११:३६, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०६:४७, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१८:१३, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ps.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
pt.wikipedia.org००:५१, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pt.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pt.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pt.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pt.wikiversity.org००:५८, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org०३:१०, २ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
qu.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
qu.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
rm.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
rm.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
rmy.wikipedia.org००:५१, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
rn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
roa-rup.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
roa-rup.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
roa-tara.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikipedia.org१८:११, १७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०autopatrolled
ro.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०४
ro.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५३
ro.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
ro.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
ro.wikivoyage.org०९:५७, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org००:५३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०९:५६, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३०७uploader
ru.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikimedia.org२०:५०, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikiversity.org०३:२९, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१४:२९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
rw.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
rw.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sah.wikipedia.org०३:२७, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०७:४६, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
sa.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sa.wikiquote.org१०:२७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१०:२६, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
scn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६२
scn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sco.wikipedia.org००:५२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sc.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sd.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
sd.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
se.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
se.wikimedia.org१३:१६, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sg.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sh.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sh.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
simple.wikipedia.org००:५२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
simple.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
simple.wiktionary.org२२:४७, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
si.wikibooks.org१०:२१, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikipedia.org०१:१४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
sl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७२
sl.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
sl.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१९१
sl.wikisource.org०७:४७, ५ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१२:१९, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)५४
sm.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sm.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sn.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sn.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)६२
so.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
so.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
species.wikimedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
sq.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५९
sq.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sq.wikinews.org००:२९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sq.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
srn.wikipedia.org०६:४५, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०१:१४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
sr.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ss.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ss.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
stq.wikipedia.org०१:४९, १ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
st.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११२
su.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
sv.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५५
sv.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikiversity.org०१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org०१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
sw.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
sw.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
szl.wikipedia.org०१:४८, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५७
ta.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wikinews.org१०:१९, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wikisource.org१०:१७, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
test2.wikipedia.org२३:५४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८गृह विकि(?)७,३८५reviewer
test.wikidata.org२२:२२, १९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
te.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
te.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
te.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
te.wikisource.org१०:१२, ९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tg.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tg.wikibooks.org२२:४०, १८ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikipedia.org०१:१४, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ti.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ti.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
tk.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
tk.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
tl.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
tl.wikibooks.org२१:३०, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tn.wikipedia.org०६:४२, २९ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)४७
to.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
to.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tpi.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
tpi.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६०
tr.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikimedia.org१४:१७, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org००:२९, १० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
tr.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ts.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ts.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७१
tt.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikiquote.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tum.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tw.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tw.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
tyv.wikipedia.org०८:४२, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ua.wikimedia.org१३:१८, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ug.wikibooks.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
uk.wikipedia.org०१:१५, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikivoyage.org०९:५६, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ur.wikipedia.org१४:४९, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ur.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ur.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
uz.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
vec.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
vec.wikisource.org०१:४४, २० सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org२२:२३, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०३:३७, १८ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
vi.wikipedia.org०१:१५, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
vi.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vi.wikisource.org०९:५७, १६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org००:५३, १३ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
vo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
war.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
wa.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
wa.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
wa.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
www.wikidata.org१५:२८, २८ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५७
wikimania2006.wikimedia.org१२:३०, २१ मार्च् २०१५कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
wikimania2014.wikimedia.org२०:४९, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org२१:२८, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org२१:३०, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
wo.wikiquote.org०४:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
wuu.wikipedia.org०१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
xmf.wikipedia.org००:२३, २६ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०१:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org११:३४, ८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०४:४२, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
yo.wiktionary.org०१:१७, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
zea.wikipedia.org०४:५३, २१ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
zh-min-nan.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
zh-min-nan.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
zh-yue.wikipedia.org०१:१७, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org०१:१७, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikibooks.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh.wikinews.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh.wikiquote.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
zh.wikisource.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh.wikiversity.org१७:०८, १७ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१२:५५, २५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org२२:३९, १२ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org००:०३, १ एप्रिल् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
zu.wiktionary.org००:०३, १ एप्रिल् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Gangleri" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्