वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wiktionary.org१९:४७, १ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org०४:०४, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ace.wikipedia.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
advisory.wikimedia.org२०:५७, १७ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org०४:०४, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
af.wikipedia.org००:५४, १९ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१४
af.wikibooks.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
af.wikiquote.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
als.wikipedia.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
alt.wikipedia.org२१:०८, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ami.wikipedia.org०८:३३, १३ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०१:२२, २४ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०३:१३, २० जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
an.wiktionary.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org०२:४८, ११ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२३:२३, ३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ar.wikibooks.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org२१:५५, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०८:५४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org१८:५९, १ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org०१:४४, २७ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९१
ast.wikiquote.org०७:१८, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
as.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org०२:४१, ११ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१९:५३, २८ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३५
az.wikibooks.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
az.wikiquote.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org०३:१५, २३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org०३:५४, १९ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wiktionary.org२१:५३, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org२१:५५, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
be.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
be.wikibooks.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org२०:२१, ९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
be.wikiquote.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org०२:१२, ३१ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२१
bg.wikibooks.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bh.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३१
bn.wikibooks.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०८:५५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२२:५९, १ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
br.wikimedia.org२१:५५, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
bs.wikibooks.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०१:५८, १३ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१६
ca.wikibooks.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०२:२७, १ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ca.wikiquote.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
cbk-zam.wikipedia.org००:४५, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cdo.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२२:४१, ८ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०७:५३, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८,९३४filemover, patroller, rollbacker, translationadmin
co.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org२२:०६, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२२:०१, २३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cs.wikibooks.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
cs.wikinews.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cs.wikisource.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
cs.wiktionary.org०८:५६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
cu.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०९:३४, १ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
cy.wikibooks.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org१९:०९, १ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org००:२३, ३० आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
da.wikibooks.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
de.wikipedia.org०३:५३, ६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०autoreview
de.wikibooks.org०१:४४, १५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
de.wikinews.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
de.wikiquote.org२२:००, १८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
de.wikisource.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
de.wikiversity.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
de.wikivoyage.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
din.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
diq.wiktionary.org२१:५४, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org१८:५८, १ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
el.wikibooks.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६७
eml.wikipedia.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org०५:४६, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३०५extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org०१:४६, १५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,२४८editor
en.wikinews.org२३:५५, १३ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
en.wikiquote.org०४:०८, १२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३५०
en.wikisource.org०३:५६, २५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५
en.wikiversity.org२२:५८, २४ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६३४sysop
en.wikivoyage.org००:००, ७ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
en.wiktionary.org०४:५५, १९ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२११
eo.wikipedia.org२३:४८, २६ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
eo.wikibooks.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org०३:०६, २१ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०८:५७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०५:४६, २६ आगस्ट् २०१७नूतन वृत्तान्त(?)३०,०२१bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org०३:३९, १९ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६१
es.wikinews.org०२:१९, ६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९३
es.wikiquote.org२३:१६, ११ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
es.wikisource.org०२:१८, २३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९०
es.wikiversity.org०२:१८, ६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१०
es.wikivoyage.org०१:१४, २४ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३७
es.wiktionary.org०२:३३, ८ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६३
et.wikipedia.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५२
et.wikibooks.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org२१:५६, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२२:२८, १६ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१४
eu.wikibooks.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org००:३२, २६ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
fa.wikipedia.org००:०४, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org००:०२, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
fi.wikibooks.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org२१:५८, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५
fj.wikipedia.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org००:०१, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०८:५८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
frp.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fr.wikipedia.org०३:५३, ६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०४
fr.wikibooks.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
fr.wikinews.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
fr.wikiquote.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
fr.wikisource.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fr.wikivoyage.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fr.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
ga.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org२१:०१, ३१ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org२०:१५, ३० जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०१
gl.wikibooks.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
gn.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org२०:३२, २२ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
gu.wikiquote.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ha.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org२३:५३, २६ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०८:५९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hif.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०१:०२, ३ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१५
hi.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१९:४४, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org२२:४२, ११ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९८autopatrolled
hr.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
hr.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०२:१९, २५ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
hu.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
hu.wikinews.org०३:३९, १ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
hu.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
hy.wikipedia.org०५:३८, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
hy.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org०३:१६, २३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ia.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०२:३७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
id.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
id.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
id.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
ie.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ik.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०२:१२, ५ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५८
inh.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
is.wikibooks.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०९:००, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०५:२५, १७ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
it.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
it.wikinews.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०१:४३, १५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
it.wikivoyage.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०१:३४, २० जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
ja.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ja.wikivoyage.org०३:१२, ८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org२१:३४, २२ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
jv.wikisource.org०३:५४, १९ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org०१:२४, २० आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
ka.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
km.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
kn.wikiquote.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
koi.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०५:४३, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
ko.wikibooks.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०९:०१, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ky.wikibooks.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
la.wikipedia.org२१:००, १६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७८
la.wikibooks.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२१:३४, २२ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org०३:५९, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१७:३०, १८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wiktionary.org०८:३३, १३ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०५:४६, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५१
lt.wikibooks.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०९:०२, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
lv.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१३autopatrolled
lv.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mad.wikipedia.org०४:०४, ४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०५:४६, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,७९९sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org०५:४६, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१,३३७checkuser, interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org१७:४३, १८ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०२:२२, ९ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
ml.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org२१:४६, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org२१:५४, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
mn.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org२१:१०, १० जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org००:१६, ११ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७४
ms.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
mt.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
mx.wikimedia.org०१:१२, १४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
myv.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
my.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org२०:२६, ३० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ne.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org२२:०३, १५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org२१:५४, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०३:५४, २० अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
nl.wikibooks.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nl.wikimedia.org०४:५६, २० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
nl.wikinews.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
nl.wikiquote.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nl.wikivoyage.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org०९:०३, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
nn.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
nn.wikiquote.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०२:४५, १७ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
no.wikibooks.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org२१:५९, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
no.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org०३:१८, २३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०२:२३, ९ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org२०:५७, १७ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
oc.wikibooks.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२०:४४, १२ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
pag.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pap.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०१:३४, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pa.wikibooks.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org१९:५९, २८ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०२:०२, १३ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
pl.wikibooks.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
pl.wikimedia.org२२:२७, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pl.wikinews.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikiquote.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४१
pl.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pl.wiktionary.org०४:१५, २५ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
pms.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०९:०४, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०४:५९, ९ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
pt.wikibooks.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
pt.wikimedia.org०६:५८, १२ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
pt.wikiquote.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pt.wikisource.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
pt.wikivoyage.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pt.wiktionary.org२१:३४, २२ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
pwn.wikipedia.org०८:३३, १३ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org०७:२१, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
qu.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०५:२८, २६ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org०२:१९, २५ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ro.wikibooks.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ro.wikivoyage.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
rue.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०३:४६, १८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९uploader
ru.wikibooks.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०१:३५, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ru.wikiquote.org०३:२४, १ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
rw.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sa.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२०
sc.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१८:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२१:०६, ५ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org१७:४३, १८ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०२:५७, १८ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
sh.wiktionary.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org२०:०३, २८ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०३:१५, १ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,१५६
simple.wikibooks.org२२:४५, २५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org२२:०५, २५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org०९:०५, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
si.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२१:४९, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org२१:५४, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४७
sk.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३१
sl.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org१७:०२, २१ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०३:५१, २५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
so.wikipedia.org०१:४३, १५ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
so.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org०५:४२, ९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६३
sq.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११९autoreview
sq.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
sr.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ss.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org२३:३९, २३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
su.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०३:४९, २० अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
sv.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sv.wikivoyage.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
sw.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०५:४६, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ta.wikibooks.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ta.wiktionary.org०९:०६, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tay.wikipedia.org२१:०६, १ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org००:०१, ८ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०१:११, ७ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०४:३८, १७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०१:०९, ७ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७८
test.wikidata.org०१:११, ७ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
te.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
th.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tk.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
tl.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
tn.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org०७:१२, २१ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org२२:०१, २३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
tr.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tr.wikimedia.org०४:४०, ३० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikivoyage.org०२:४०, २१ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ts.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tt.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०४:२१, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०६:२०, २६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
uk.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
uk.wikivoyage.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
uk.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०१:३७, १८ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ur.wikibooks.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
uz.wikiquote.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०९:०७, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org२०:३२, ३० जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wikibooks.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
vi.wikiquote.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
vi.wikisource.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wikivoyage.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०४:३८, १२ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
vls.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org२१:५५, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org००:५९, १९ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११,०७८sysop, translationadmin
wikimania2018.wikimedia.org०३:५७, ६ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org२२:५६, ११ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
wo.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
xh.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org२०:०२, २८ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org०९:०९, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
zh.wikipedia.org२३:५९, ५ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
zh.wikibooks.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
zu.wiktionary.org०९:०८, २० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Hasley" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्