वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०१:१५, १६ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org०४:००, २२ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०६:०३, २५ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
af.wikibooks.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०३:४८, २३ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
alt.wikipedia.org१७:१५, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०१:३८, ८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikibooks.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org१८:३८, २५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org००:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikibooks.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org१४:२६, ११ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org००:४१, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१७:३७, २९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org१७:४९, २९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१७:४०, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१३:३३, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org१७:४०, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org२३:५६, ५ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
az.wikibooks.org००:५५, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org१९:२५, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org०१:४०, ३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०१:५३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org२०:२५, २२ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org१७:४०, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०१:४३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org१७:४१, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२०:३०, १६ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
beta.wikiversity.org००:३३, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org२१:५९, २६ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५
be.wikibooks.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org१८:१८, १६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
be.wikisource.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०२:२२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org०८:११, २९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१autopatrolled
bg.wikibooks.org००:३७, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org१७:४६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org१७:४१, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bh.wikipedia.org०१:४३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org०१:४३, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०१:४२, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०१:४२, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०४:०३, ४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
bn.wikibooks.org१८:०७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१७:४८, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०१:४२, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org२३:१०, ९ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org१९:१५, २९ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org१५:०१, २४ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१३:५७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org२१:२९, १२ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
bs.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०१:४२, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०८:०१, १४ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१५:५८, २५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०२:१०, ८ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org००:५४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०१:२४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०१:३८, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०४:०९, २९ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०७:०७, २७ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,७०७autopatrolled
co.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org१७:४८, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०१:३९, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१७:५५, ३० डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org२१:१७, २४ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०५:०१, २९ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cy.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
dag.wikipedia.org०२:४५, १५ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०८:४७, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org२०:३४, २९ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikibooks.org००:५१, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
de.wikinews.org००:१३, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org१६:२३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
de.wikisource.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
de.wikiversity.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१८:२९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org००:२४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
din.wikipedia.org०३:०५, ३० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org१५:११, २६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org०२:०८, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org११:४२, ८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२१:२९, १२ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org१७:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org१९:१८, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१९:३१, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org००:११, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org००:२३, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
en.wikibooks.org१४:५४, २५ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
en.wikinews.org१६:५६, २० नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
en.wikiquote.org२३:३३, १४ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
en.wikisource.org०६:०५, ९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१६:५६, २० नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
en.wikivoyage.org००:१२, १३ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१६:५६, २० नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org०४:५३, १७ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikibooks.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org१७:०५, २४ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikibooks.org००:४०, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org०३:३७, २३ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org००:५६, १७ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
es.wikisource.org०१:२२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
es.wikivoyage.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०१:१२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
et.wikipedia.org०६:०६, २५ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
et.wikibooks.org००:३६, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०२:३५, २४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org००:५७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०२:०७, ७ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
eu.wikibooks.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०७:११, १० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१९:२५, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org२२:५८, २८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१८:०९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०१:२६, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०४:०९, २४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org००:००, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org१७:४८, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१६:३५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org१५:४४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fi.wikisource.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१९:४४, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org२३:२४, १ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org०१:२५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१७:४१, ३० अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०१:२५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८४
frp.wikipedia.org०१:२५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०४:३६, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikibooks.org२३:२५, १ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org००:३३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२३:२४, १ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org००:३३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१८:१८, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०३:३९, १९ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org१७:५०, २ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ga.wiktionary.org१७:४८, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org०४:२९, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org२०:४६, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
gl.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org१३:३२, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१८:११, ९ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०२:१५, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०१:२४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०१:००, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१८:०१, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
hi.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१५:३१, २६ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org१८:१५, २३ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६९
hr.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१७:१९, १९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०३:४६, १२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
hy.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
hy.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१६:२४, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०२:१८, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org००:५७, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org१३:३२, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org००:३३, १८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०३:२४, १० जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०८:१३, २१ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
inh.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०१:१५, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org००:३०, १५ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१७:२४, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१४:४३, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikibooks.org०१:१३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org१७:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org००:२६, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०५:३४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१७:५७, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org२३:३६, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०१:४३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०१:२०, १८ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०३:२६, २४ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org२०:१५, २९ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ja.wikibooks.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ja.wikisource.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikivoyage.org०४:१८, १ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org२३:५७, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org२३:५६, १३ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ka.wikibooks.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org००:१४, ३ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org२२:१५, २८ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
kk.wikibooks.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org२३:५६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०७:१४, ५ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org२३:५१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org२३:५१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०५:०१, २९ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org१६:४७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१७:४१, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org२३:५१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org२३:५१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ky.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org१७:५०, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०५:२५, ११ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०१:३६, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१५:४९, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१८:३५, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१८:४३, २९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१८:००, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org००:५३, १९ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२१:३२, ३ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org१७:४७, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org२३:५०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org००:४५, १५ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
lt.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१२:२७, २२ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
lv.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०२:२६, २५ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org२३:२४, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org२३:२४, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०८:१४, २६ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८२
meta.wikimedia.org०६:२९, १६ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६७०autopatrolled
mg.wikipedia.org०७:११, १० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२०:१२, १८ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१७:३७, ७ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org१३:३४, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org२३:२४, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org००:२९, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१३:२५, ४ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
mk.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org१७:४९, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०४:२०, ४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१६:०७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org१५:५९, ६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१६:४२, २७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
mn.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org२२:०९, २१ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org००:०१, २९ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१७:५१, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२१:४३, १५ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
ms.wikibooks.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org००:५६, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०१:०१, २७ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०९:०३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org१३:३४, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
na.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
nds.wikipedia.org०३:०४, १८ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org२३:२३, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१८:१३, १४ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikibooks.org०१:४२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org१९:२९, १५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१७:४५, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१९:५३, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
nn.wikipedia.org०४:०१, १३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nn.wikiquote.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०२:५८, ४ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org१७:४६, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org००:५१, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nqo.wikipedia.org१७:४७, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०१:३३, ११ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org१३:३३, १६ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org१७:४६, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०६:०५, २ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१४:२४, २५ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org२०:१७, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०५:०६, २२ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org१९:५३, २ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org२३:२१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org२३:२२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१८:१९, २६ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१७:५२, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pdc.wikipedia.org२३:२१, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१४:५९, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikibooks.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org०१:३२, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org०१:१३, १७ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikisource.org२३:२३, १ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org०६:१९, ८ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१७:४५, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१७:४६, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०४:०९, २४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pt.wikibooks.org१७:२७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikimedia.org१७:४६, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org१७:०१, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org०१:५०, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०१:०५, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
qu.wikipedia.org१९:५६, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org०६:२४, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१९:३३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०१:००, २९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०७:०५, २७ फेब्रवरी २०१०गृह विकि(?)३५,३४८closer, editor, filemover, rollbacker
ru.wikibooks.org२३:२६, १ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ru.wikimedia.org००:५९, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१९:२०, २२ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ru.wikiquote.org१४:२८, १७ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३autoeditor
ru.wikisource.org०६:२३, २६ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
ru.wikiversity.org२२:५०, ७ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१५:१३, ९ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०४:४३, ५ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७८
rw.wikipedia.org०२:१५, १३ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org११:४०, १३ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org१६:४०, ९ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१७:४३, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०३:२०, ३० जून् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२२:५५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
sc.wikipedia.org२३:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org२२:५५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org२२:५४, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१७:४४, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org२२:५४, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२३:१२, ५ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१७:४३, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०३:२५, २८ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
sh.wiktionary.org१७:५३, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१३:३५, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org२१:३६, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
simple.wiktionary.org०१:२५, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org०९:५५, २१ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२२:४२, २७ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४२
sk.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org२१:३०, १२ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
sl.wikibooks.org१८:१७, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org२१:३४, २३ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१६:५७, २० नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
sq.wikipedia.org०१:१२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
sq.wikibooks.org००:२९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०१:१२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०२:०६, ७ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
sr.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org०२:१९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org००:३३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१५:५६, २५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sw.wikipedia.org२१:४४, ५ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०२:४७, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०८:३२, २६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ta.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१६:४०, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org२३:२१, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org००:२६, १७ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०२:४३, ९ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org२१:२६, ९ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१७:४३, ३० एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९६
test.wikidata.org१७:५७, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org२२:५२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
te.wikibooks.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१७:५४, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२३:५७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org२३:३०, ११ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
th.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१८:३५, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
tl.wikibooks.org१७:५७, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१७:०६, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org१६:०५, ६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०९:०२, २५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tr.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org१७:४५, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०३:२५, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०२:०९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org२१:५२, १६ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org२२:०६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tw.wikipedia.org२२:०५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१८:२३, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org२२:०५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org१४:२४, १ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org२१:१३, २४ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२२:०५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०१:५७, २५ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६६
uk.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०३:०५, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org२३:२७, १२ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०२:२२, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ur.wikipedia.org११:२६, २६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org००:५०, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२०:०४, १९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
uz.wikiquote.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१९:४९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org२२:१२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org२२:०२, ३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org२१:१८, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१२:१४, ६ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org०१:०१, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org१५:५६, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१७:२३, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१७:५५, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org२१:१६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org२१:१६, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org२१:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
wa.wikipedia.org०५:२३, ११ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१४:५४, ३१ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,२४९
wikimania2014.wikimedia.org२३:३०, २२ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org२०:०१, १८ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org००:५१, २२ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१७:४२, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१७:४२, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org२१:१५, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org००:५९, २९ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org२१:१२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org२१:१२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org२१:१२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१८:०३, १३ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org२१:१२, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१७:४१, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org२१:११, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org२१:११, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०३:२१, ३० जून् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org२१:१०, १७ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१८:१७, ४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२३:२६, १३ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org१०:२९, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikibooks.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१८:५९, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१६:३६, ६ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१७:४१, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१८:२४, ५ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०२:३९, ७ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१७:५६, १४ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Iluvatar" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्