वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org११:१८, १६ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org११:०१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१८:०५, २४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org००:५४, २४ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikibooks.org१७:५१, ९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०९:४२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org२२:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१७:१०, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०९:४३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१०:४७, २७ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org२२:०६, २९ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
az.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०९:४३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org१६:५९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org१०:२६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org१९:०८, ८ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org१५:४८, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१०:२८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
bg.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org११:५२, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
bn.wikibooks.org१७:०३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org११:५९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०९:४४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
bs.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org१७:४९, १५ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०८:४१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८२patroller
co.wikipedia.org१२:३३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०९:४५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०८:३०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१६:०५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cu.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org२०:०७, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१५:५७, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org२३:४५, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
de.wikibooks.org२१:४४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org२३:५४, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org२१:१०, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१०:२२, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
din.wikipedia.org२२:१४, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०९:४५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org१०:३१, २५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org१३:५९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१४:०२, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org१३:५७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,६३३extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
en.wikinews.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
en.wikisource.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
en.wikiversity.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org२०:४९, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org१८:०९, ११ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
es.wikibooks.org२२:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org२२:३३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org१५:३७, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org११:२०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
et.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०७:२६, ७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१७:१६, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org१७:०९, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org११:५४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१२:०२, १९ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०९:३२, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०९:४६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१३:४४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org२३:४५, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
fr.wikibooks.org०८:३१, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org२१:११, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१७:१६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org०८:५८, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१३:४४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०९:४७, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०९:४७, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०९:४७, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
he.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१७:१६, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org२१:०१, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
hi.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org००:१८, ७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१४:३९, १५ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org११:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
hr.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०९:४७, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१२:०२, १९ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org०७:०७, ७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org००:०१, ५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१०:२३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१२:०९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org२३:४९, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
id.wikibooks.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ii.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
inh.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
is.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org२३:४५, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
it.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१७:३०, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०८:३७, १ मे २०११नूतन वृत्तान्त(?)१३,१७५abusefilter, bureaucrat, checkuser, extendedconfirmed, interface-admin, oversight, sysop
ja.wikibooks.org१८:२७, ११ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१६:४५, १९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२००
ja.wikiquote.org१७:२९, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org२३:२८, २७ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१५:४९, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ja.wikivoyage.org१८:२७, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०६:४६, १२ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
jbo.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org१०:२६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org११:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org११:५५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org०९:४८, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०९:४८, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org१०:१२, २० फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ko.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org११:५५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org११:३०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०९:४९, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१२:४३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org१२:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org००:१०, ५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org०९:४९, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०९:४९, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१३:२६, ३ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०९:५०, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१०:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
lt.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२autopatrolled
lv.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३००
meta.wikimedia.org१३:२८, ३ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६२७autopatrolled
mg.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१३:०३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१३:२२, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०९:५०, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०९:५०, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०९:५०, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org११:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०९:५०, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org११:०१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
ms.wikibooks.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०१:२०, २६ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१३:३१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org२२:१७, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org११:१७, ११ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikibooks.org२२:२६, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०९:०९, ७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१२:३५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०९:५१, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org११:३०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org१३:५९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org११:१८, ११ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org०९:५२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१३:३१, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१२:१०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pt.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०९:५२, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०९:४०, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org२३:५५, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
roa-rup.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org१९:४९, १९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org१४:२७, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१३:०६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१४:०८, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०९:२३, २ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org१०:२७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
rw.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०९:५२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org१३:१२, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०९:५२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०९:५२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०९:५२, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१३:४४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wikipedia.org१३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०९:५३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०८:३०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org२३:५६, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१८:१८, ११ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikibooks.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org००:०५, ५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org०९:५३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१२:०४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
sk.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१५:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
sl.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०९:५३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org२२:११, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org२२:२५, ४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org११:३०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org१३:१७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sq.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१३:५३, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०९:५३, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१२:११, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sv.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org२२:३८, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org२२:४३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org११:०८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sw.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org११:०६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०९:५४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org२२:१६, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१७:४६, १६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
test.wikipedia.org२२:४८, ५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)rollbacker
test.wikidata.org१८:०३, ३० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१०:२७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
te.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०९:५४, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१४:११, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१०:२१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
th.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org२२:३६, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org११:०६, २५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
tl.wikibooks.org११:२७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org२२:३४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org२१:४८, ५ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org११:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org१३:०४, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org१०:२९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१२:२६, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१३:४८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१२:२५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१४:३१, २६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org२२:४२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१२:३२, १ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org२२:३६, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org२२:३६, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org२३:३२, ९ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७१
wikimania2014.wikimedia.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१९:४६, २३ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org१९:०८, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०५:३८, ७ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१७:५०, १४ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१४:४५, ७ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१३:५१, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०९:५५, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१३:४५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org२२:४१, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२२:३७, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१३:४६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१३:४९, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०९:५६, ६ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org२२:३२, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org१०:३८, २५ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
zh.wikipedia.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
zh.wikibooks.org१०:५७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org२२:४०, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org२२:३९, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१०:२५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org००:१२, ६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org२२:४४, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org२३:५७, ३ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१३:५०, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org२२:१८, ९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org२२:३३, ४ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)