वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Isaac (WMF)
  • पञ्जीकृतम्: ०९:५७, २९ सेप्टेम्बर् २०१८ (३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना १,०६४
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: १४७
  • वैश्विक समूह: Global interface editors, Two-factor authentication testers
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०५:१०, २७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०५:३४, २७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०२:४८, ४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१८:३०, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org२२:५६, १२ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org२२:५२, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०२:५०, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ar.wikisource.org२१:०१, १ डिसेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२०:४६, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org२०:०८, २५ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०३:४७, १३ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०१:२९, ४ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org२०:१६, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०१:२२, १२ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org२२:०२, २५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२०:२६, १ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०७:०४, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०२:५८, ६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org००:१२, ३ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०१:१७, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२१:२९, १९ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०१:२७, ३ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०१:३६, २७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२२:४१, ३ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
cr.wikipedia.org२२:२४, १५ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२१:०६, १८ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org२०:२८, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०२:२६, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०७:५४, १३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org१९:२९, १० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org२२:३९, २६ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२३:२९, ३ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०२:२७, १४ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०४:०९, १८ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२०:२४, १ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७७extendedconfirmed
en.wikibooks.org०३:११, १६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikinews.org०८:१४, ७ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org०९:२८, २ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org२३:०८, १९ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org२३:४७, २ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org२०:४७, १२ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०२:४७, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०२:४३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org००:०९, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org२३:५८, २४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org२०:५४, २४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०२:३१, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org०२:३०, १ डिसेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org२१:५२, २४ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०१:१७, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०२:३७, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org१९:४७, २१ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०१:१८, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org१८:३२, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०२:५२, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org२१:०५, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०७:२१, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org००:४१, ७ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०७:२२, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०३:११, २४ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org२०:४८, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२०:२०, १६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०३:३८, ७ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org००:४६, ११ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org२३:१५, १३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०२:४०, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०२:४१, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२०:११, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org२१:३३, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०२:३५, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org२०:१९, १६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०३:३२, २ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०३:१३, ६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org२०:३८, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०९:५७, २९ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org२०:०६, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०९:५७, २९ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७autopatrolled
meta.wikimedia.org०९:५७, २९ सेप्टेम्बर् २०१८नूतन वृत्तान्त(?)३३४autopatrolled
mg.wiktionary.org२२:०९, ८ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२०:४३, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०२:२१, २० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०१:१०, १० नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०५:०४, ३० अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org२०:२०, १६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org२१:३३, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१९:२५, ११ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०६:३६, १३ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०९:४०, १३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org२१:५९, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org२१:१३, २१ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
nso.wikipedia.org००:२४, १६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org२२:२२, १८ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०२:०४, ८ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२१:५३, २४ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०२:५८, २६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org२०:२२, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org२२:०२, २५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org२२:४८, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org२२:३०, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०२:२८, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१८:१९, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org२२:१३, ४ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०४:१२, ११ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org२३:५८, १२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org०७:२२, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०७:२२, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org२२:२४, २५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२२:२१, २७ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org२०:४१, १२ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org२०:४१, १२ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०१:३४, २९ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org२१:३१, २६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org००:२५, १६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०३:१५, ६ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org००:२४, १६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org०१:५०, ८ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org२१:०४, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org२२:०२, १४ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०१:०२, २० डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१६:३९, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org२१:४२, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०२:४९, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org२२:२४, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org२१:५७, १० जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०७:०५, ७ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१८:३४, ३० अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०३:३९, १७ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org२०:१२, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०७:२३, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०३:०९, ६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org२१:२४, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org०१:२७, २९ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org२०:३०, ११ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org२०:०४, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org२०:२१, १२ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org२३:१५, १८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०२:३६, ६ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१६:१०, २६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०१:१८, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org२१:०९, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२१:०९, २० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org००:२३, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०२:२१, २० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०१:१५, २६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org०७:२३, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०३:०१, ४ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org२३:१४, १० जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)