वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
aa.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ab.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
ab.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ace.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
advisory.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ady.wikipedia.org०१:५१, ९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९२
af.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
af.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
af.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ak.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ak.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ak.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
als.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
am.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
am.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
am.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
an.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
an.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
api.wikimedia.org०३:३६, २४ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४३autoreview
ar.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikimedia.org०५:२८, ३० जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
ar.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
ar.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ar.wikiversity.org२२:१४, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
arz.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ast.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
as.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikisource.org०२:३७, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
atj.wikipedia.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org०७:५९, १४ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
av.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
azb.wikipedia.org२३:३५, २८ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
az.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
az.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
az.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
az.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
az.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ban.wikipedia.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org११:०३, २४ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bat-smg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
ba.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
ba.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bcl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bd.wikimedia.org०३:५७, ३० जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४७
beta.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
be.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
be.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikimedia.org०३:५४, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikisource.org२२:४४, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
be.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९autopatrolled
bg.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
bh.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bjn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
bm.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
bn.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
bn.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
bn.wikivoyage.org२२:५४, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
bo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bo.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bpy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
br.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
br.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
bs.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bug.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९६
bxr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ca.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५४
ca.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikimedia.org०३:२३, १० डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)translationadmin
ca.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cbk-zam.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cdo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ceb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ce.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
cho.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
chr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
chr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
chy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ckb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५४
commons.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११गृह विकि(?)२४,८५८sysop, translationadmin
co.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
crh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९
cs.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
cu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
cv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cv.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
cy.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४९
da.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६१७autoreview
de.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
de.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
de.wikivoyage.org१६:१४, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
de.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
din.wikipedia.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
dk.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dsb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dty.wikipedia.org२३:१८, २५ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
dv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
dv.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dz.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dz.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ee.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५५
el.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikinews.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eml.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
en.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५,०३६extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५९
en.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८६
en.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५७
en.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३९autopatrolled
en.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
en.wikivoyage.org२३:२६, १३ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
en.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२९
eo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
eo.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikisource.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७८
es.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
es.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
es.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
es.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikivoyage.org०२:३७, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
es.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
et.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ee.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
eu.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikisource.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ext.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४५
fa.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
fa.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३०
fa.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
fa.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
fa.wikivoyage.org०१:२५, २० फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
fa.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ff.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fiu-vro.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५९autoreview
fi.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
fi.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikivoyage.org०५:३१, १ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fj.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fj.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
foundation.wikimedia.org२३:०६, ३ नवेम्बर् २०२१कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०३sysop
fo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
fo.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
frp.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
frr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
fr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१८
fr.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
fr.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७
fr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
fr.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
fr.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
fr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
fur.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६९
fy.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fy.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gag.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
gan.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
ga.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gcr.wikipedia.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gd.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
glk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
gl.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gn.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gom.wikipedia.org०१:५१, ९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
gom.wiktionary.org२०:१६, २३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
got.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५०
gu.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
gu.wikisource.org२२:४४, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
gv.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hak.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ha.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ha.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
haw.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
he.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५४
he.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
he.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
he.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
he.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
he.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
he.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
hif.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hif.wiktionary.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६५
hi.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hi.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
hi.wikisource.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०५:०१, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
hi.wikivoyage.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ho.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
hr.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hr.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hsb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
hsb.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ht.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ht.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
hu.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
hu.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
hy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
hy.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hy.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hy.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
hy.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
hyw.wikipedia.org०३:४२, १७ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ia.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ia.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ia.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५५
id.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
id.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
ie.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ie.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ie.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ig.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ii.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ik.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ik.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ilo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
incubator.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७२
inh.wikipedia.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
io.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
is.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
is.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
is.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
is.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
is.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९
it.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
it.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
it.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४
it.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
it.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
it.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
it.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
iu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
iu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jam.wikipedia.org०५:३६, ३ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७६
ja.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
ja.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ja.wikivoyage.org०२:४८, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jbo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jbo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
jv.wikisource.org१८:२९, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kaa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
kab.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ka.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५७
ka.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ka.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ka.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
kbd.wikipedia.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ki.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kj.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
kk.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kk.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kk.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
km.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
km.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
km.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
kn.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kn.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
kn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
koi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
ko.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ko.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ko.wikiversity.org१६:१३, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
krc.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
kr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ksh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ks.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ks.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ks.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ks.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ku.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ku.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ku.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ku.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ky.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lad.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
la.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lbe.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
lb.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lez.wikipedia.org२२:४५, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
lfn.wikipedia.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lij.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lij.wikisource.org०५:०३, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
li.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wikinews.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
lmo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
login.wikimedia.org०६:४३, ८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lrc.wikipedia.org०३:५१, १ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
lt.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lt.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
lv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
lv.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lv.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mai.wikipedia.org०१:२५, २० फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
map-bms.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
mdf.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
www.mediawiki.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३,१८६sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६,०९७autopatrolled
mg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mg.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mg.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mhr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mh.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
min.wikipedia.org१६:१३, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
min.wiktionary.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
mi.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४७
mk.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mk.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mk.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
mk.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
ml.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ml.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mni.wikipedia.org०६:२८, ११ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mn.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mnw.wikipedia.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org००:१९, ८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
mr.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mr.wikisource.org०३:१९, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
mr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ms.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
ms.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ms.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७
mt.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
mt.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
mus.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mwl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mx.wikimedia.org०५:३१, ३० जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
my.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
my.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
my.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mzn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०uploader
nah.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३०
nah.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nah.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nap.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nap.wikisource.org२१:१६, २२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
na.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
na.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
na.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds-nl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२१
nds.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५१
nds.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nds.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ne.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४८
ne.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ne.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
new.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
ng.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०,९४४abusefilter
nl.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
nl.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६४
nl.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
nl.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
nl.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
nl.wikivoyage.org०४:०२, १४ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
nn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
nn.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
nov.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०१
no.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
no.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nqo.wikipedia.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nso.wikipedia.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
nyc.wikimedia.org०५:३१, ३० जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nz.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
oc.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
oc.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
oc.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
olo.wikipedia.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
om.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
or.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७१
or.wikisource.org०१:२५, २० फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
or.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
os.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
outreach.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
pa-us.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pag.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pam.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pap.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
pa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
pa.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pa.wikisource.org०३:१२, १० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pa.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pcd.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pdc.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pfl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pih.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४३
pl.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pl.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
pms.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pms.wikisource.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
pnb.wiktionary.org०३:१९, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ps.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६६
ps.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ps.wikivoyage.org२२:५४, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
pt.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२९
pt.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
pt.wikimedia.org००:५०, १ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pt.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
pt.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
pt.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
pt.wikivoyage.org०२:३७, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
pt.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
quality.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rm.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rm.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rm.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rmy.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
roa-rup.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
roa-rup.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
roa-tara.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
ro.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ro.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
rue.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ru.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७३uploader
ru.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ru.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
ru.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
ru.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
ru.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
ru.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
rw.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rw.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sah.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sah.wikiquote.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org२३:४१, २९ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
sa.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sa.wikiquote.org०७:०७, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org२३:२८, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
sa.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
scn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९४
scn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sco.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sc.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sc.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sd.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
sd.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sd.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
se.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
se.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
se.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sg.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
shn.wikipedia.org२३:४६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org२३:४३, २२ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
sh.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
shy.wiktionary.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५८patroller
simple.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
simple.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
simple.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
si.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५८
si.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
si.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
sk.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
sl.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sl.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sl.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sl.wikiversity.org२२:३८, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sm.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sm.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४
so.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
so.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
species.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८०
sq.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
sq.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sq.wikinews.org००:४३, ३० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sq.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
srn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५७
sr.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
sr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
ss.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ss.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
stq.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
strategy.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
st.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
st.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
su.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
su.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७२
sv.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikiversity.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
sv.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sw.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sw.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sw.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
szl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
szy.wikipedia.org२२:०४, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९
ta.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ta.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
tcy.wikipedia.org१२:३४, २३ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
test2.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६editor, sysop
test-commons.wikimedia.org०१:३५, २ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६६५bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org१४:१२, ३ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५bureaucrat, sysop
tet.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
te.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
te.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
te.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
te.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
te.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tg.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
tg.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tg.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
th.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
th.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
th.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ti.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ti.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tl.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
tl.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
tl.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tn.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tn.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
to.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
to.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tpi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tpi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८१
tr.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
tr.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
tr.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tr.wikivoyage.org०८:५०, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
ts.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ts.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tum.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tw.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tw.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tyv.wikipedia.org२०:५८, २९ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ua.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
udm.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ug.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०२
uk.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२३
uk.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
uk.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
uk.wikivoyage.org१६:१५, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
uk.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ur.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२२
ur.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ur.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
ur.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
usability.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
uz.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
uz.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vec.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vec.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
vec.wiktionary.org१६:१३, २६ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vep.wikipedia.org०३:१९, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
vi.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vi.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
vi.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
vi.wikivoyage.org१३:१४, १२ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
vi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vls.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
war.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
wa.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wa.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wa.wikisource.org१८:२८, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
www.wikidata.org००:१७, ३० अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०७०
wikimania2008.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikimania2009.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
wikimania2010.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
wikimania2011.wikimedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७८
wikimania2012.wikimedia.org०२:२९, १ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
wikimania2013.wikimedia.org१३:४२, २२ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org१४:२३, ३ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
wikimania2015.wikimedia.org०६:४४, २९ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
wikimania2016.wikimedia.org१३:१४, १८ नवेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
wikimania2017.wikimedia.org२२:१०, २१ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
wikimania2018.wikimedia.org०४:०२, ६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wikimania.wikimedia.org००:४६, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
wo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
wo.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wuu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
xal.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xh.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xmf.wikipedia.org२२:०२, १२ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
yi.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
yi.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
yo.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
yo.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
yo.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
yue.wiktionary.org०६:१३, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zea.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-classical.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
zh-min-nan.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
zh-min-nan.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zh-yue.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
zh.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६८
zh.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
zh.wikinews.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
zh.wikiquote.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७
zh.wikisource.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
zh.wikiversity.org२२:१६, २८ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
zh.wikivoyage.org०४:३१, २४ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
zh.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३४
zu.wikipedia.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zu.wikibooks.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zu.wiktionary.org०४:२६, ७ मार्च् २०११कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Krinkle" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्