वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०३:५१, २९ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org०५:५८, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org२३:५६, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org१०:१९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ab.wiktionary.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org२१:४६, १७ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
advisory.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०३:०३, ३१ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
af.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org२०:४८, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०६:०५, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikibooks.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org२१:४०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
am.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०५:१९, २८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ang.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१०:३८, १६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org२०:१८, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
an.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०३:५५, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०८:४०, २३ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autoreview
ar.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१९:२३, २३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०३:११, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०४:३४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org०४:४७, २५ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०६:२६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org००:५७, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
ast.wikipedia.org१७:४६, ३१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ast.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org००:३२, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org१६:२५, १९ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१३:३६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०४:२१, ५ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org२१:३०, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०८:३३, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
az.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org१८:२८, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१२:१९, २३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२१:३९, ९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bat-smg.wikipedia.org२०:४१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org२०:२८, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०५:०७, ७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org१९:०८, २८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org१८:५३, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
be.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org०५:१६, २८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
bg.wikibooks.org१४:४४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०५:३२, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१५:३०, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२०:३८, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०७:०२, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org२१:०६, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org२२:४६, २९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org००:३९, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०१:२६, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
bn.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org००:२१, १४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org२०:३३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org०६:१६, २८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org२०:४१, ३ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org०२:५७, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१६:१४, २२ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
bs.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१५:०८, ९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bxr.wikipedia.org२२:०८, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org२३:३९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ca.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org१७:५६, १२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२३:०५, ६ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०४:१७, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०८:२२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org०६:५९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org१७:४०, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cho.wikipedia.org२३:५८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०२:४८, २२ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org१७:५५, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org२३:५८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org२३:५७, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org१२:१५, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०४:२१, १९ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org०७:५४, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,५७९sysop
co.wikipedia.org००:०१, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२२:४६, २७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org११:०८, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org२३:५८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org२३:५८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२०:५८, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१५:५६, १० मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१५:४७, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१०:३४, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org११:०७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org११:१६, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org१३:३४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org१६:५३, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org००:१४, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org२०:३१, २८ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org११:१४, ७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१५:३६, ११ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१२:३४, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८autoreview
de.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org२३:२५, १३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
de.wikiquote.org१९:३६, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
de.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org०३:३०, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१३:३६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org००:१४, ९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org००:२१, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
diq.wikipedia.org२०:४६, २३ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२०:१३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org२०:१५, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org२३:५८, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०२:५९, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
el.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०५:१७, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२३:५६, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१९:२९, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org१५:१७, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org०५:२३, ३० जनवरी २००९गृह विकि(?)४६,११३oversight, sysop
en.wikibooks.org२१:११, ८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४editor
en.wikinews.org०७:३०, ६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
en.wikiquote.org१९:२१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४१
en.wikisource.org१९:२१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१९:२१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४
en.wikivoyage.org०९:४९, १९ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१०:२५, ९ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
eo.wikipedia.org०३:५९, २९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
eo.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०५:१७, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०५:३६, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१९:४८, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०५:०८, ३१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
es.wikibooks.org०७:३८, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
es.wikinews.org०५:१५, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
es.wikiquote.org०६:२२, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
es.wikisource.org०९:१९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
es.wikiversity.org०२:३१, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikivoyage.org२१:१०, २६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
et.wikipedia.org००:१७, ६ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
et.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०५:०६, ७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
eu.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१९:४१, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२१:३२, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०५:४७, २ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०२:५५, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०१:४९, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१४:१९, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org००:४७, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१७:५२, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org२०:३४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१७:०४, २८ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०२:५०, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०२:५२, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१७:११, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org१७:४३, २७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org२३:३६, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org००:५१, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१६:३१, २५ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१२:००, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
fr.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१६:२०, ९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
fr.wikiquote.org२२:२२, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fr.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१९:१२, २८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org१३:०७, २२ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२१:२४, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org१७:००, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१३:४५, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
fy.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org०३:२९, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org०६:५९, ११ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०३:१०, ९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikibooks.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org२३:४३, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०७:२३, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
gd.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org१७:०५, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०५:४९, ७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
gl.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org२३:५३, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०६:५९, १८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१८:३३, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org२१:४०, २९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org२१:४३, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org१७:१३, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org२३:५७, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org२३:१०, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org०१:४७, ११ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१०:०७, १८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org२१:२०, १७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org२२:१९, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२२:२६, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२२:५२, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org१३:३६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org२०:३१, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hif.wikipedia.org०८:००, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org२०:४४, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
hi.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org२२:१५, २७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०६:२०, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org०३:४९, ३१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org१७:१४, २३ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
hr.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org२२:५२, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१४:४६, १७ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०७:२८, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१८:१३, १८ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१९:०९, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१४:३५, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org०१:१०, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org२१:४९, ३१ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१०:०२, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
hy.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०१:५३, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org२१:२३, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org०६:१७, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०७:३३, २३ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
id.wikibooks.org१९:१९, २० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१७:३५, १९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१७:३९, १२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org१२:२०, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org१०:३२, १३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ii.wikipedia.org२३:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०६:५३, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org२३:२२, ९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२२:०५, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
io.wikipedia.org२०:३७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०४:२४, २७ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१८:४८, ११ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)editor
it.wikipedia.org०५:०६, २८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
it.wikibooks.org०२:३०, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org०९:४९, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org२०:२२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
it.wikisource.org१३:५५, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१४:३०, ३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org१३:३६, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०७:२४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०८:५५, १४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org२१:१०, २२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org२०:३९, २५ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ja.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०६:०१, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०५:४९, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
jv.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१९:५१, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org२१:३९, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ka.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०५:५६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०३:४३, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०६:०८, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०७:२३, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०८:४२, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org२३:४२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१६:१६, २० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org२३:१४, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१०:०५, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०५:५६, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०५:१७, २८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०५:१७, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०६:३२, २८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१३:३७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०१:३४, २४ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०५:४६, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०२:५०, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०७:२३, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ku.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०७:००, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org२०:१२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०४:१८, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org०८:३०, ३० अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०४:१८, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२०:३४, १४ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०९:०६, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org२१:०७, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
la.wikibooks.org१८:१७, ३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org२३:२४, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०१:२५, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
lb.wikibooks.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०३:११, २८ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०८:२२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org००:००, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org१८:४६, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
li.wikibooks.org०५:१६, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०६:१६, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org२०:३९, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org२०:२०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०७:१०, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०३:४२, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org२३:३९, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
lt.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०३:४४, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org०४:५४, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९६autopatrolled
lv.wikibooks.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१४:५१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१०:०६, १८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org१७:१८, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०५:२३, ३१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२८sysop
meta.wikimedia.org००:१९, ३१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३३८sysop
mg.wikipedia.org१८:५८, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२०:२२, ११ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१३:३७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org००:२०, १४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org००:००, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१९:२१, २३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
mk.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१३:५१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ml.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०८:११, १ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org२१:५५, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०८:१८, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org२२:२१, ६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०३:०१, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१९:००, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१४:१३, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०७:२२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०५
ms.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org२३:४७, ३० मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८४
mt.wiktionary.org०३:२९, २१ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०१:५९, २८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org००:४०, १४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१२:१७, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
my.wikibooks.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०२:१४, १८ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०७:५९, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०८:२२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०४:२१, २८ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१३:२१, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nds.wikipedia.org०२:५९, १९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
nds.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०९:३१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org०२:३६, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०६:३१, २६ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikibooks.org२१:००, ११ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
nl.wikimedia.org०४:२०, २५ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org११:२९, ३१ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१८:१७, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१४:५४, २९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
nl.wikivoyage.org१३:३७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१६:१५, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nn.wikipedia.org२०:२५, २२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१८:०६, २३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१९:२४, २६ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१६:२५, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org००:१४, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१५:३६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org२०:४४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०७:०८, २६ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org१९:३३, २६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०६:४८, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१४:१७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०३:००, २० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org२२:३७, १९ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०३:२१, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०८:२५, १३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
pa-us.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०७:५७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org२१:४०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org०७:५७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org२३:१९, १३ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org००:२२, ३१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०५:५६, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pfl.wikipedia.org२१:२६, १५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org२३:३१, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१२:३९, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikibooks.org२०:१२, २१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikimedia.org२०:११, २२ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org२३:४१, ८ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org२१:४२, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikisource.org०८:४१, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org२०:४८, २३ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org२०:५६, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org२०:३९, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१५:३१, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१०:३९, १३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org१७:०५, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pt.wikibooks.org२२:०१, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pt.wikinews.org०८:३३, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०६:५१, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
pt.wikisource.org०६:४३, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०२:०३, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pt.wikivoyage.org१२:१२, १५ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१६:३१, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
quality.wikimedia.org०१:४१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org०२:४७, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०९:१६, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०६:१३, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
rn.wikipedia.org१८:४७, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org००:०१, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१०:२४, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०५:५३, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१९:२४, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org२३:५४, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०३:३२, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२०:५४, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१३:३८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०४:२३, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०७:४७, १ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikibooks.org०२:५९, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०१:४१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org२०:५१, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१६:५१, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१३:३८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०३:५९, २ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org१७:५४, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org२०:२७, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१८:०६, ११ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२०:४६, १३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org२०:१५, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org१३:३८, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०५:१७, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१०:१९, १२ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
scn.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०७:२४, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
sc.wikipedia.org२०:५९, ११ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org००:०२, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org२२:५८, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org००:०२, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०१:४१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०९:२१, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१४:२४, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
sh.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org२०:३२, १९ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४,६००checkuser, sysop
simple.wikibooks.org२१:११, ८ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org२३:५७, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
simple.wiktionary.org०३:२६, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६rollbacker
si.wikipedia.org१८:५७, ३१ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०७:२२, ३ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३७
sk.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org००:०३, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०७:२५, ३० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
sl.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०५:१४, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०२:२४, ३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org२१:०९, ११ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org००:०२, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०३:२८, १५ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org०६:४२, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
so.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१९:२१, १३ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४autopatrolled
sq.wikipedia.org१६:०८, १८ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
sq.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org०३:४२, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org२३:२४, ५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org२१:३५, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१६:५९, २ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०३:३०, २५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org००:२१, १० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org२३:३०, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org२३:५८, २६ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org२१:०२, ९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११४
st.wikipedia.org१४:२६, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org२१:३३, १६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org२१:४६, ७ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१८:०३, २७ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१६:१२, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०५:११, ७ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०४:२४, १७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१३:३९, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१७:१३, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१०:५७, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
sw.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org२३:२१, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१६:५१, ३१ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ta.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०८:०५, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१४:२०, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org००:२४, ४ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
test2.wikipedia.org११:५८, १० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१४:५५, २५ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org१७:५८, १४ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org२३:५५, ५ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१०:५७, ७ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१६:२१, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२१:५५, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org२१:५४, २१ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org११:३५, २७ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
th.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org२२:५३, ३० जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१५:५७, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०८:४०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१८:१२, ५ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org२०:३३, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tk.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org००:०२, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org२३:५९, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
tl.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org००:१०, १३ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org२२:३८, १३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१७:५७, १८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org१४:३९, २ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०६:५२, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०७:५४, २७ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tr.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०८:२२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०२:३५, २० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ts.wikipedia.org१५:३४, ८ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०७:२१, १५ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org२२:३५, ६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१२:३७, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०८:२७, १६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०९:४०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०८:२२, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org२३:२०, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०८:२०, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०४:२९, २२ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१७:०७, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१७:२६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१७:२६, ७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org१३:३९, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org१५:५८, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org२०:४०, १४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org२२:४७, ६ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org१८:५६, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
uz.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०३:१४, १९ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vec.wikisource.org२२:०६, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१८:१९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org२१:२२, ७ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org२२:५५, २४ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org०७:४९, २६ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०५:२३, २३ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०९:४०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१४:५६, २४ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
vo.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०८:२७, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org००:५२, ३ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org२०:४०, ३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०१:१८, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
wikimania2005.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org२३:४१, ९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org०५:३४, २९ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org०४:१८, ९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org०४:५७, १४ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०७:४१, १२ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org०१:३०, १९ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org१४:२१, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org११:०६, १ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०७:२०, २८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०६:३९, ३१ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०१:४६, २२ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
xal.wikipedia.org१७:०४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org२३:३६, १३ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org०८:२४, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१०:२८, २३ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०१:२३, ६ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
yi.wikisource.org२२:३२, १९ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१६:१४, २७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org२३:१४, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१८:४१, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org००:०३, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०८:२३, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०२:२५, २७ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh-min-nan.wikipedia.org२१:२६, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh-min-nan.wikibooks.org०८:०२, २८ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org०४:१२, ३० मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०५:५९, ४ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०८:२६, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०६:५०, १६ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
zh.wikipedia.org२३:४७, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikibooks.org०८:२०, १२ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१०:३१, ३० डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०८:२५, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०८:५८, ९ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०९:४०, ११ फेब्रवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१९:२४, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१५:२०, १५ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org१९:४९, २७ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org२०:०१, १५ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)