वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
aa.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
aa.wiktionary.org०१:४३, २६ मार्च् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ab.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ab.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ace.wikipedia.org२०:१३, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
advisory.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ady.wikipedia.org१९:०६, १२ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
af.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
af.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
af.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ak.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
ak.wikibooks.org१४:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
als.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
alt.wikipedia.org००:०५, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ami.wikipedia.org१८:२२, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
am.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
am.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३
ang.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ang.wikisource.org१४:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
an.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
an.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
arc.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)autoreview
ar.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikimedia.org००:१४, १३ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ar.wikiversity.org२०:१०, १२ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ary.wikipedia.org१७:५९, २० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२०:२७, २५ नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ast.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
ast.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ast.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikibooks.org०१:४५, २६ मार्च् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
as.wikisource.org००:५३, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
atj.wikipedia.org०८:५९, १५ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org१८:१६, २९ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
av.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
awa.wikipedia.org१७:५६, २० मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ay.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
azb.wikipedia.org१८:२३, २३ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४
az.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
az.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
az.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
az.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ban.wikipedia.org१७:०२, २२ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org१७:३३, १ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
bat-smg.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ba.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ba.wikibooks.org०१:४९, २६ मार्च् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bcl.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bcl.wiktionary.org२२:२१, ११ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org१७:०२, १५ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
beta.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९७
be.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikimedia.org०२:२१, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
be.wikisource.org०२:२४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
bg.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bh.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bh.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bi.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bjn.wikipedia.org१७:१९, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bm.wiktionary.org०७:३०, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
bn.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bn.wikivoyage.org१३:३१, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
bo.wikibooks.org०७:३३, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bo.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bpy.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikimedia.org१६:१५, ३० अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
br.wikisource.org२३:२०, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
br.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३
bs.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bs.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bug.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bxr.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ca.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
ca.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikimedia.org०६:०७, १९ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
ca.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ca.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cbk-zam.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
cdo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ceb.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ce.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
cho.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
chr.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९२३
chr.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
ch.wikibooks.org०७:३५, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ch.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
chy.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ckb.wikipedia.org२०:१३, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६filemover
co.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wikimedia.org२०:३०, १७ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
co.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
crh.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
cr.wikiquote.org१८:३४, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cr.wiktionary.org१८:३४, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
csb.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikinews.org००:१७, १७ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cs.wikiversity.org२०:५८, १९ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cv.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
cv.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
cy.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
cy.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dag.wikipedia.org१७:१७, १ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
da.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
de.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,६७१autoreview, editor
de.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५२
de.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
de.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
de.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११
de.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
de.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
de.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५३
din.wikipedia.org१७:१५, १२ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
diq.wiktionary.org२१:४७, ११ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०१:४९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dty.wikipedia.org१७:५९, २४ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dv.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
dz.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
dz.wiktionary.org०१:४९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
el.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
el.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
el.wikinews.org२१:३९, ९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
el.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
el.wikivoyage.org०१:२९, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
el.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eml.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
en.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)८६३extendedconfirmed
en.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६९editor
en.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
en.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५८
en.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६
en.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२२
en.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
en.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)autoreview
eo.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikinews.org२३:५५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eo.wikisource.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org२०:२५, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
es.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५
es.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
es.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९autoreview
es.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६१
es.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१
es.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९
es.wikivoyage.org००:२६, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
es.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
et.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
et.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ee.wikimedia.org१८:२९, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
et.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०
eu.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
eu.wikisource.org१७:३३, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ext.wikipedia.org२०:१९, २६ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikinews.org१७:१९, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fa.wikivoyage.org०१:३३, ३ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
fa.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ff.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fiu-vro.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
fi.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikimedia.org०१:५०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fi.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
fi.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)११
fi.wikiversity.org२०:१३, २१ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०४:५७, १ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
fj.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fj.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
foundation.wikimedia.org२३:५१, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fo.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fo.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
frp.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
frr.wikipedia.org१९:२६, २१ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४५
fr.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikinews.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
fr.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४
fr.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
fr.wikiversity.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fr.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
fr.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fur.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fy.wikipedia.org१४:३८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
fy.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
fy.wiktionary.org१४:३८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२३:१९, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org२०:१९, २६ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ga.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wikibooks.org१८:३४, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wikiquote.org१८:३४, ८ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ga.wiktionary.org१४:३८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org२१:१७, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
gd.wiktionary.org१४:३८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
gl.wikibooks.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५
gn.wikibooks.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org००:३०, १७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org१८:०८, २० मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१७:२९, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१४:३९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org००:१३, १० एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikibooks.org००:१३, १० एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gu.wikiquote.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०२:२४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
gv.wiktionary.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ha.wiktionary.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१४:४०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०४:४३, २८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५autopatrolled
he.wiktionary.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०१:५५, १७ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
hif.wiktionary.org०२:०६, ७ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
hi.wikibooks.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org००:०२, २० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org२३:३९, ३ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org०२:२६, २६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikibooks.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१४:४१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hsb.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ht.wikipedia.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org००:१३, १० एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wikipedia.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org२०:१८, २६ मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
hu.wiktionary.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
hy.wikibooks.org१४:४२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org००:२६, ५ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
ia.wikipedia.org२२:०५, २७ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ia.wikibooks.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
id.wikibooks.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१४:४३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१
ie.wikibooks.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ii.wikipedia.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१४:४४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)१०,२५३bureaucrat, import, interface-admin, sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org१७:३३, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
it.wikibooks.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
it.wikinews.org१४:४५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
it.wikisource.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
it.wikiversity.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
it.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
iu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
iu.wiktionary.org००:५७, २८ जुलै २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jam.wikipedia.org१९:२६, ३ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikibooks.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१४:४६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org२१:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikivoyage.org०३:२९, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१४:४७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
jbo.wiktionary.org२०:५१, २६ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१४:४७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
jv.wikisource.org२०:१५, ४ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१४:४७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org२१:५९, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७
ka.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ka.wikibooks.org१४:४७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१४:४७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०४:३४, २३ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१४:४८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
km.wikibooks.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org१७:१९, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१९:१२, २३ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१४:४९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०५:१४, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ko.wiktionary.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org२३:५०, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ks.wikipedia.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org०४:३७, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ks.wikiquote.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ku.wikibooks.org१४:५०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ku.wiktionary.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wikiquote.org०४:३७, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
kw.wiktionary.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ky.wikibooks.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org१४:५१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org२०:११, २५ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६१
la.wikibooks.org१४:५२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१४:५२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१४:५२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९३reviewer
la.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lbe.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lb.wikipedia.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
lb.wikibooks.org१४:५२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०२:२४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
lfn.wikipedia.org१७:३३, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lij.wikipedia.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org१८:०९, २० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
li.wikipedia.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
li.wikibooks.org२३:२१, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org१६:५२, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
li.wikisource.org२२:०७, १६ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१८:५८, १७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wiktionary.org१८:३१, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org०४:३७, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ln.wiktionary.org१४:५३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०६:४२, ८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
lo.wiktionary.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org००:३०, १७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
lt.wikibooks.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२
lv.wikibooks.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org१४:५४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mad.wikipedia.org१९:३०, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org२३:५९, ९ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१४:५५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org२२:००, ८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६०autopatrolled
meta.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३,२०८bureaucrat, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org१४:५५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१४:५५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१४:५५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२२:१०, ९ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
mh.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
mh.wiktionary.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०७:०१, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
min.wiktionary.org२१:१७, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
mk.wikibooks.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
ml.wikibooks.org१४:५६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org२१:५५, २२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
mni.wiktionary.org२२:२३, २२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mn.wikibooks.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१८:४४, ४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org१८:१३, १६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१७:१८, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१४:५७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०२:५२, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
ms.wikibooks.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mt.wiktionary.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०५:५१, १४ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१८:२४, १० जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikibooks.org१४:५८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org१५:३०, १५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१४:५९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nds.wikipedia.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
nds.wikibooks.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ne.wikibooks.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org१५:००, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nia.wikipedia.org२१:३४, ११ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org२१:३४, ११ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
nl.wikibooks.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
nl.wikimedia.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०
nl.wikiquote.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
no.wikimedia.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१५:०१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
no.wiktionary.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org१४:१६, २६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०३:१७, ३० अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
nv.wikipedia.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०४:४४, ६ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ny.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
nz.wikimedia.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
oc.wikibooks.org१५:०२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१७:३२, ७ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
or.wikisource.org२२:३८, २० अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
os.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
outreach.wikimedia.org११:१३, १८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa-us.wikimedia.org०१:५४, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
pa.wikipedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org१५:०३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org०५:१२, १५ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org२३:५१, २६ डिसेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pfl.wikipedia.org१८:१५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
pih.wikipedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pi.wikipedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autoreview
pl.wikibooks.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikimedia.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pl.wikinews.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikiquote.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pl.wikisource.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org०४:५९, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pl.wiktionary.org१५:०४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१३:३१, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०१:०३, ३० नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pnb.wiktionary.org०२:४१, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१९:४७, ६ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ps.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ps.wikibooks.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१३:३१, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
pt.wikibooks.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pt.wikinews.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pt.wikiquote.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pt.wikiversity.org००:५५, १७ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org००:२८, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
pt.wiktionary.org१५:०५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pwn.wikipedia.org१८:२१, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
qu.wikibooks.org१५:०६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org१५:०६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१५:०६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
rm.wikibooks.org१५:०६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२
rmy.wikipedia.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ro.wikibooks.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१५:०७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org०४:४९, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ro.wiktionary.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०४:०७, २४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०uploader
ru.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ru.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org००:०२, १५ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१५:०८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org२१:४६, ३० मे २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org१३:३१, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१९:५६, ४ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०४:४१, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
sa.wikisource.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
scn.wiktionary.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
sc.wikipedia.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org१५:०९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
sg.wiktionary.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२३:२७, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१६:५२, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org०३:२५, २३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
sh.wiktionary.org१५:१०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org२१:१७, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
simple.wikibooks.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
si.wikipedia.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
si.wikibooks.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२०:३२, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org२०:५२, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
sk.wikibooks.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१५:११, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sk.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sl.wikipedia.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sl.wikibooks.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०२:२४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org२०:२१, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१५:१२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org२२:४०, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikisource.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१११
so.wikipedia.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
so.wiktionary.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४९
sq.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४
sq.wikibooks.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org००:४०, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sq.wikiquote.org१५:१३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org२१:१६, ९ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१५:१४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५८sysop
ss.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५३
stq.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६
strategy.wikimedia.org००:०३, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
su.wikibooks.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sv.wikibooks.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१५:१५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org२३:२१, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१६:४२, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
sw.wikibooks.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org००:११, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org२१:१७, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ta.wikibooks.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१५:१६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tay.wikipedia.org१८:००, १६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०३:४७, ५ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०३:१३, १० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०१:५२, १० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
test.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२४reviewer
test.wikidata.org१६:३७, ७ जून् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
tet.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८गृह विकि(?)१,६७१sysop
te.wikipedia.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
te.wikibooks.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tg.wikibooks.org१५:१७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikibooks.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
tk.wikibooks.org१५:१८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tk.wiktionary.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
tl.wikibooks.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tl.wiktionary.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
tn.wiktionary.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
to.wiktionary.org१५:१९, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tpi.wiktionary.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org१८:०१, १६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tr.wikibooks.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०६:०७, १३ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org००:०६, १५ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikivoyage.org१९:१९, १९ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
ts.wikipedia.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१५:२०, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org२२:४०, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wiktionary.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tw.wiktionary.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०९:५८, ११ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ty.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०५:४०, १३ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org२२:४०, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
ug.wikiquote.org१५:२१, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०४:४३, २८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०autopatrolled
uk.wiktionary.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ur.wikibooks.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१५:२२, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org२२:३५, २४ अक्टोबर् २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wikipedia.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikibooks.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uz.wiktionary.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४autoreview
vec.wikisource.org२१:४७, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org०१:२१, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vep.wikipedia.org०२:४०, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ve.wikipedia.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikibooks.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
vi.wikiquote.org१५:२३, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org११:३८, ११ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wiktionary.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wikibooks.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org२२:४०, ९ एप्रिल् २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
vo.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
war.wikipedia.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wa.wikipedia.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org१५:२४, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org२०:००, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
wa.wiktionary.org१५:२५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०३:४३, २९ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,२४४
wikimania2005.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikimania2009.wikimedia.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org२२:३०, १५ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org०३:०३, ९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org२०:३५, १५ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org१९:३१, ७ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org२३:४९, २ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
wikimania2015.wikimedia.org१९:२३, १ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org००:४८, २७ जनवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org२१:५५, २८ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org२२:५०, ५ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१६:११, ६ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
wo.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wo.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wo.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wuu.wikipedia.org१५:२५, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
xh.wikibooks.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
xmf.wikipedia.org२०:११, १२ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
yo.wikipedia.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
yo.wiktionary.org०१:५५, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१६:५०, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org१५:२६, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
za.wiktionary.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh-min-nan.wikipedia.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh-min-nan.wikibooks.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
zh.wikipedia.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh.wikibooks.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१९:५६, ४ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०२:३४, १५ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१५:२७, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
zu.wikibooks.org१५:२८, २८ मार्च् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org२०:०८, २५ मार्च् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/MF-Warburg" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्