वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Matma Rex
  • पञ्जीकृतम्: ००:०४, २८ मे २००८ (१३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना २९,७२८
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ८८६
  • वैश्विक समूह: Global interface editors
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
advisory.wikimedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org०१:५९, ९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०३:२८, ३१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikibooks.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikibooks.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१८:०३, ३० नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०४:१५, २८ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikibooks.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org१७:२५, १४ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org१७:२३, १८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org१८:३१, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ar.wikibooks.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org००:२६, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org१९:०४, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०१:११, १ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org२०:३५, १२ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१९:०४, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१७:२३, १८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org०४:३०, २८ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org२२:३४, २९ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org००:५२, १५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१६:०७, ११ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org२२:२१, २५ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२१:५३, ३० जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
beta.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org२१:२८, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
be.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२०:४५, १ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bg.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१९:४३, ३० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org२३:२१, २८ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२२:३०, ४ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org२२:५३, ४ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bs.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org२०:३३, २४ मे २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१७:४१, १ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ca.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०१:३३, १८ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२२:३३, ८ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
cho.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०१:२७, १८ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
commons.wikimedia.org००:०४, २८ मे २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,१४४patroller, rollbacker
co.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२२:४०, ७ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२१:०६, १९ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
cs.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org२२:०६, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०१:५३, १४ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org२१:१७, १९ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
da.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१४:४९, २ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
de.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org१४:५६, २९ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org२०:०७, २८ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०१:११, १ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
dk.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org१९:०७, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२२:४७, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org००:०४, २८ मे २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१,५३९extendedconfirmed
en.wikibooks.org१८:२३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikinews.org१८:२३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org२३:३०, ८ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org१८:२३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
en.wikiversity.org१८:२३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org००:०१, १४ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१८:२३, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org००:०८, ९ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
eo.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org१९:४६, १४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
es.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org१५:५२, २१ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
et.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२०:२३, २४ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org२१:१४, १९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
fa.wikibooks.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०५:११, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१७:४४, २१ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
fi.wikibooks.org०३:४७, २० मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०३:४७, २० मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०५:२२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org२३:५४, २ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org००:२७, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org०३:३१, ४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org२२:०९, २६ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
fr.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२३:१५, ११ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१६:१४, १९ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org२२:५१, १५ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ga.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०३:४६, ९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०३:२३, १३ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१६:१५, १४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org२२:३९, ५ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org२१:४०, २ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०३:४२, ३० सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०२:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org२०:२३, २७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
he.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org००:०९, २६ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autopatrolled
he.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org१९:१०, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org२१:४७, ९ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hr.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org२०:०५, २८ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org००:४०, १ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
hu.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org२३:२१, २१ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org२०:२३, २७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१८:१५, २४ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
id.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ii.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org००:११, १ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०१:२४, १८ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
inh.wikipedia.org१९:११, ८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org२१:२८, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org२०:४५, १० आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
it.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org१९:०२, २९ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org०२:३९, ३ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org००:०९, ३० सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१५:५८, १० मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
ja.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikivoyage.org००:०६, २ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org१४:५१, ६ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org२१:१०, १७ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१९:१७, २८ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org१८:३१, १२ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ko.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org१७:३५, २३ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१४:११, ४ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org१६:३६, १७ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org२३:२१, १६ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०२:०३, १३ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org२३:०८, १८ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikibooks.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org००:२८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०१:४२, १७ नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२३:३८, १८ आगस्ट् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०१:५९, ९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०२:३९, ९ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
lt.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१९:१६, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autopatrolled
lv.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org००:०४, १० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२३:५८, २० जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,४९३sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org२२:४५, ५ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४७massmessage-sender
mg.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org२०:४०, १९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२१:२८, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org२३:२७, २ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org१९:१७, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org१९:१७, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org२३:०८, २ जुलै २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org००:३०, १६ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org२२:०८, १९ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०४:५८, ५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ms.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०२:४५, २५ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org२२:४९, १५ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org२३:५४, १६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org२१:३९, २३ जून् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org२३:५८, २३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org१३:४२, ७ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org१९:१८, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org०४:०१, २४ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
nl.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org०१:२१, २१ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org२३:४८, १२ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
nn.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org००:०५, २४ नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
no.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org०१:३६, २८ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org००:०३, १८ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org२२:५१, १५ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१०:४९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०१:५९, ९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org२१:५३, ३ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa-us.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०२:३५, ९ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१९:३९, १ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१९:१९, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१७:३२, २९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org००:५५, १३ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org००:०४, २८ मे २००८गृह विकि(?)१९,२३९editor, interface-admin
pl.wikibooks.org१६:०२, ४ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org१६:१५, २९ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pl.wikinews.org२३:५०, १२ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१७:४४, ७ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pl.wikisource.org१८:३०, २३ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०editor
pl.wikivoyage.org०३:२६, ११ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१९:०८, २१ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pms.wikipedia.org१५:४६, २७ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
pt.wikibooks.org१७:५१, २५ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikimedia.org०४:५४, २ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org२१:११, ३ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org१४:५५, ३ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१८:५८, ९ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org०२:४५, ७ जुलै २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ro.wikibooks.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org२१:३९, ५ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३uploader
ru.wikibooks.org२३:५४, ३ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org०२:५३, २६ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org२२:१९, २ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०२:५३, २६ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org००:२९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१९:२०, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org००:४५, १८ मे २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
sc.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१४:१९, ११ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१९:२१, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०१:४२, १ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१५:३५, १८ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
simple.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org२१:४९, ४ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२२:५५, १६ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sk.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org२२:४८, १६ आगस्ट् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१८:०९, २३ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sl.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org०४:३३, ३ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org२३:२२, ८ सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१७:०५, १० जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org२१:२८, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org२१:५२, २३ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
sr.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०३:४७, ९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org०३:४०, ९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org२०:५२, १२ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
sv.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org२२:०३, ५ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१७:००, १६ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org२२:३९, ७ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०१:४९, २८ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org२३:०७, २२ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१९:२३, २१ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०२:२५, १५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org००:२७, २२ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११autoreview, editor
test-commons.wikimedia.org२३:४८, २१ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org२०:१०, १७ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०rollbacker, sysop
test.wikidata.org१६:२०, ९ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०३:४७, ९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org२१:२८, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
th.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१५:११, २२ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१८:३७, १७ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१८:३८, ५ जुलै २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
tr.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org०९:१८, १२ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२०:२३, २७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
uk.wikibooks.org०४:२७, ६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०४:२७, ६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१७:१२, ११ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org००:११, ३० सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org२२:२८, ३० मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१६:२७, २७ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१९:१९, १२ फेब्रवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
vi.wikibooks.org०१:०५, २५ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०१:०५, २५ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१५:४०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०१:०५, २५ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org२०:२२, २७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१९:५८, ११ जून् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०३:२८, ९ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org२३:०३, १ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,१७३
wikimania2005.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org००:३०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१९:०१, २४ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org१०:५४, २७ जनवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०१:०५, २९ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१६:३८, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०२:५०, २७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०१:४९, ९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org२०:२२, १२ आगस्ट् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२१:०२, १३ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org२०:२३, २७ डिसेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
zh.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org०६:४४, ९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१६:०७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१६:४७, २३ एप्रिल् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org००:३१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Matma_Rex" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्