वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org१९:२२, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४८
ab.wiktionary.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org२१:०२, ७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४५
advisory.wikimedia.org१०:१५, १५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
af.wikipedia.org१७:५२, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२५
af.wikibooks.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
af.wikiquote.org१९:२२, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
af.wiktionary.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ak.wikipedia.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९७
ak.wikibooks.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org१८:४६, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
alt.wikipedia.org००:०४, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ami.wikipedia.org१७:३०, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१९:३५, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८५
am.wikiquote.org१९:४३, २३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ang.wikipedia.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
ang.wikibooks.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
an.wikipedia.org१९:५६, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८०
an.wiktionary.org१९:२३, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३४
api.wikimedia.org१४:१२, ६ नवेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org११:२१, १६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६३autoreview
ar.wikibooks.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ar.wikimedia.org०७:३५, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ar.wikiquote.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ar.wikiversity.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ar.wiktionary.org१९:२४, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ary.wikipedia.org१७:४४, २२ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
arz.wikipedia.org१९:२५, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१
ast.wikipedia.org०६:०३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४१
ast.wikibooks.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४६
as.wikipedia.org१०:५६, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
as.wikibooks.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१७:३०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org२३:११, ३१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
av.wikipedia.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३०
av.wiktionary.org१८:२६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१७:२३, २१ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
ay.wikipedia.org१६:१२, १५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६९१
ay.wiktionary.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org१९:२६, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
az.wikipedia.org२०:१८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३३extendedconfirmed
az.wikibooks.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
az.wikiquote.org१९:२५, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
az.wikisource.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
az.wiktionary.org२१:२९, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६
ban.wikipedia.org१८:२९, १४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org१०:३८, २३ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२३:०८, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
bat-smg.wikipedia.org२२:२२, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११७
ba.wikipedia.org१९:२५, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०३
ba.wikibooks.org२२:२१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org२२:२१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
bcl.wiktionary.org०३:२४, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org२३:४८, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org१०:४४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
beta.wikiversity.org२१:२२, १४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,२०४translationadmin
be.wikipedia.org१८:४०, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१८
be.wikibooks.org२२:२२, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
be.wikimedia.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
be.wikiquote.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org२२:२२, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१८:२१, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२१
bg.wikibooks.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२२:२२, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
bh.wikipedia.org२२:२२, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org२२:२२, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
bjn.wikipedia.org२२:२३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४१
bm.wikipedia.org२२:२३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
bn.wikipedia.org१७:५२, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६७
bn.wikibooks.org०९:५५, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bn.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org२२:२३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org२०:१९, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bpy.wikipedia.org२२:२३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
br.wikipedia.org१९:५१, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०९
br.wikimedia.org१४:४०, १२ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
bs.wikipedia.org१९:३१, ८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६१autoreview
bs.wikibooks.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bug.wikipedia.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०३
ca.wikipedia.org१४:३८, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७३
ca.wikibooks.org११:५३, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
ca.wikimedia.org०८:१९, ९ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०translationadmin
ca.wikinews.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ca.wikiquote.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
cbk-zam.wikipedia.org२२:२१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
cdo.wikipedia.org२२:२१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ceb.wikipedia.org१८:३१, २४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ce.wikipedia.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
chr.wikipedia.org२१:३९, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
chr.wiktionary.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
ch.wikipedia.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
chy.wikipedia.org२२:२४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org१९:११, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
commons.wikimedia.org२०:३५, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,०९,४३९sysop, translationadmin
co.wikipedia.org२०:१८, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७०
co.wikimedia.org०९:३४, १७ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org१८:३३, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
cr.wikipedia.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org१८:३३, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org१८:३३, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
csb.wiktionary.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१९:५६, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१८
cs.wikibooks.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
cs.wiktionary.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
cu.wikipedia.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
cv.wikipedia.org१०:४४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
cv.wikibooks.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org१९:३४, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
cy.wikibooks.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२२:२६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org२२:२५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org२३:१०, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
da.wikipedia.org१८:२१, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९२
da.wikibooks.org१८:२३, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९४
da.wiktionary.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
de.wikipedia.org१७:२८, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७१autoreview
de.wikibooks.org२२:२६, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५६
de.wikinews.org१९:०७, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
de.wikiquote.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
de.wikisource.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
de.wikiversity.org१०:४४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
de.wikivoyage.org२२:२८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
de.wiktionary.org०९:५१, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१८autoreview
din.wikipedia.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२०:१९, १७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
diq.wiktionary.org०३:००, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०९:४५, ७ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१९:५६, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
dty.wikipedia.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
dv.wikipedia.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
dv.wiktionary.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org२२:२७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
dz.wiktionary.org१८:३३, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२२:३४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
el.wikipedia.org१०:२७, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६६
el.wikibooks.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
el.wikinews.org२१:११, २० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org२२:३४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२०
eml.wikipedia.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०६
en.wikipedia.org१७:२९, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९,६८०abusefilter-helper, extendedconfirmed, filemover, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org२२:२३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६,४१८editor, sysop
en.wikinews.org१९:०४, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१८
en.wikiquote.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५११
en.wikisource.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५९
en.wikiversity.org२१:२२, १४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४२
en.wikivoyage.org२२:३४, २४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
en.wiktionary.org१०:२८, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४,०१७
eo.wikipedia.org२०:०३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४५autoreview
eo.wikibooks.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
eo.wikinews.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
eo.wikiquote.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org२०:३४, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१३:३९, २० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
es.wikipedia.org१८:२०, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१७
es.wikibooks.org१०:४४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५५
es.wikinews.org१८:२९, ७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
es.wikiquote.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
es.wikisource.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
es.wikiversity.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
es.wikivoyage.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wiktionary.org२३:०८, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
et.wikipedia.org१७:२९, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३९
et.wikibooks.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ee.wikimedia.org०७:३४, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
eu.wikipedia.org१६:२८, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५४
eu.wikibooks.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
eu.wiktionary.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२२:३५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
fa.wikipedia.org१७:५३, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०५
fa.wikibooks.org११:५४, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४autopatrolled
fa.wikinews.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
fa.wiktionary.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
fiu-vro.wikipedia.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
fi.wikipedia.org२०:१४, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५०autoreview
fi.wikibooks.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
fi.wikimedia.org०७:३५, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
fi.wiktionary.org१९:१६, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२३
fj.wikipedia.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
fj.wiktionary.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१६:२९, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org२१:३०, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
fo.wikisource.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
frp.wikipedia.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
frr.wikipedia.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४१
fr.wikipedia.org१७:३७, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६३९
fr.wikibooks.org०९:३४, २० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९१
fr.wikinews.org१९:०३, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
fr.wikiquote.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
fr.wikisource.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
fr.wikiversity.org२२:३७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
fr.wikivoyage.org२२:२५, ९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fr.wiktionary.org२०:५८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११५
fur.wikipedia.org१९:३८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६२
fy.wikipedia.org१९:२८, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४२
fy.wikibooks.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org२२:३६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६
gan.wikipedia.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ga.wikipedia.org१९:३८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४८
ga.wiktionary.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१३:५६, २७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
gd.wikipedia.org२२:३२, १३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
gl.wikipedia.org११:१९, १६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२०
gl.wikibooks.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
gn.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०६
gn.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org११:५५, ७ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
got.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org२१:३८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
gu.wikiquote.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org१९:४३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९५
gv.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१६:३०, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
ha.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३
ha.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
haw.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
he.wikipedia.org१७:४१, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५८
he.wikibooks.org१९:२१, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१९:४३, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org२१:११, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
hif.wikipedia.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
hif.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org२०:०१, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१२
hi.wikibooks.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१०:३६, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
hr.wikipedia.org२०:२३, १ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५९
hr.wikibooks.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
hr.wikiquote.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org२२:४०, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
hsb.wikipedia.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
hsb.wiktionary.org२२:४५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ht.wikisource.org१८:४१, २८ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१४:५१, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६२trusted
hu.wikibooks.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६७
hu.wikiquote.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hu.wikisource.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org२०:०९, ३१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
hy.wikipedia.org२१:२३, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५४
hy.wikibooks.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२२:४१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org२२:४५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
hyw.wikipedia.org११:४७, १ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org२१:३४, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org२०:१४, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६५autoreview
id.wikibooks.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
id.wikiquote.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
id.wikisource.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९२
id.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
ie.wikipedia.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
ie.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
ii.wikipedia.org२१:००, १८ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०४
ik.wiktionary.org१७:०५, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org२२:२२, १३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१९:२३, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११,७७२sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org१९:०६, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
io.wikipedia.org१९:३०, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२००
io.wiktionary.org११:०२, २० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org१९:१०, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६
is.wikibooks.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१७:२९, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८५
it.wikibooks.org२३:०१, १४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
it.wikinews.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
it.wikiquote.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
it.wikisource.org२२:२९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
it.wikiversity.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९५autopatrolled
it.wikivoyage.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
iu.wikipedia.org२२:४३, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
iu.wiktionary.org२२:४४, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
ja.wikipedia.org२०:१३, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८९extendedconfirmed
ja.wikibooks.org२२:४५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
ja.wikinews.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ja.wikiquote.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
ja.wikisource.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ja.wikiversity.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ja.wikivoyage.org११:५६, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
ja.wiktionary.org२२:४५, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
jbo.wikipedia.org१९:३७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
jbo.wiktionary.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org२०:२८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,९०६
jv.wikisource.org१७:१७, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org११:५५, २८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
kab.wikipedia.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१९:३३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०१
ka.wikibooks.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१७:३०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
kbd.wikipedia.org१७:२२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
kbp.wikipedia.org२१:१८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
kg.wikipedia.org११:५५, २८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org२१:२०, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०७
kk.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org१९:०५, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१९:११, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
kl.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org२०:४५, ११ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९५
km.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
kn.wikipedia.org१९:४४, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
kn.wikiquote.org१७:२५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१५:००, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
koi.wikipedia.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,२६०
ko.wikipedia.org१७:३०, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०१autopatrolled, extendedconfirmed
ko.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ko.wikinews.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१७:२५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ko.wikiversity.org१७:२५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org२०:१९, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११९
krc.wikipedia.org२१:५२, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
kr.wikiquote.org१९:०५, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१६:१०, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org१२:२५, १८ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org१९:०५, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ku.wikipedia.org२१:१०, १० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
ku.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
kv.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७२
kw.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
kw.wiktionary.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org१७:४०, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ky.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org२१:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
lad.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१९:२७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११६
la.wikibooks.org१७:२३, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
lbe.wikipedia.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९१
lb.wikipedia.org१८:१२, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
lb.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०
lfn.wikipedia.org२३:५८, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
lg.wikipedia.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
lij.wikisource.org१७:४४, २२ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
li.wikipedia.org२०:२७, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
li.wikibooks.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org२३:५६, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१७:२४, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
lld.wikipedia.org२०:१५, १७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
lmo.wikipedia.org१३:०२, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८
lmo.wiktionary.org१७:२०, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ln.wikipedia.org२१:३५, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ln.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२०:१३, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२२:५२, ३० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
lt.wikipedia.org२०:००, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९२
lt.wikibooks.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
lt.wikiquote.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१०:३८, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
lv.wikipedia.org१९:३७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५९autopatrolled
lv.wikibooks.org१०:०९, १६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
mad.wikipedia.org०८:०३, २० डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
mai.wikipedia.org२२:०३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
map-bms.wikipedia.org२०:३१, २४ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
mdf.wikipedia.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८६
www.mediawiki.org१७:१२, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८,६४९sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org२०:१३, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५,३०५interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org२१:१०, १० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
mg.wikibooks.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१७:३९, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
mhr.wikipedia.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
mh.wikipedia.org२१:१८, २१ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२१:०३, २८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
min.wiktionary.org१५:११, ७ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org२१:०९, ८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
mi.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
mk.wikipedia.org१९:३३, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
mk.wikibooks.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org२२:३८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१०:१६, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
ml.wikibooks.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१७:३१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org०७:३९, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org०८:०५, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org२३:०१, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६६
mn.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०७
mnw.wikipedia.org२१:१७, ४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org१६:५९, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org२१:२०, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९२
mr.wikipedia.org०८:१७, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
mr.wikibooks.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ms.wikipedia.org१९:२८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
ms.wikibooks.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७
mt.wikipedia.org२२:०६, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
mt.wiktionary.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org१७:३५, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
mx.wikimedia.org१२:५१, ७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
myv.wikipedia.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१४:५६, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
my.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६२
mzn.wikipedia.org१२:५१, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५uploader
nah.wikipedia.org१९:२८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
nah.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१
nap.wikisource.org२०:३७, २३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org११:४१, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
na.wikibooks.org१९:०४, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org१९:३६, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
nds.wikibooks.org१९:०४, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१९:१४, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
ne.wikibooks.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०८:५३, २० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ng.wikipedia.org२१:००, १८ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org११:१७, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org०३:००, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
nl.wikipedia.org११:१७, १६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,१२६
nl.wikibooks.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९०
nl.wikimedia.org१७:३७, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
nl.wikinews.org२०:२७, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
nl.wikiquote.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
nl.wikisource.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४
nl.wikivoyage.org१४:३५, २७ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
nn.wikipedia.org१९:५३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०autopatrolled
nn.wikiquote.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१७:००, ३१ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१७:४३, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३autopatrolled
no.wikibooks.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०७:३५, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
nqo.wikipedia.org२३:३४, ७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१८:२८, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३०
nso.wikipedia.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nv.wikipedia.org२०:५०, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nyc.wikimedia.org१२:२९, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ny.wikipedia.org१७:३६, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
oc.wikipedia.org१९:३१, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
oc.wikibooks.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२८
olo.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१७:३२, २४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
or.wikisource.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
outreach.wikimedia.org१३:५९, २२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०९translationadmin
pag.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१९:०८, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
pap.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
pa.wikipedia.org२१:५९, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
pa.wikibooks.org२३:५०, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org२२:१७, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१४
pfl.wikipedia.org१०:४४, २९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org०७:११, ५ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०९:४४, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९२autoreview
pl.wikibooks.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
pl.wikimedia.org११:४९, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikinews.org१९:१०, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pl.wikiquote.org१२:५६, २७ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९७
pl.wikisource.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९
pl.wikivoyage.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org२१:२८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३४autoreview
pms.wikipedia.org१७:५३, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pms.wikisource.org२३:५७, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१९:५८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२१
pnb.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pnt.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org१७:४९, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ps.wikivoyage.org२३:५८, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org२१:४६, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org१९:३२, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,०१२
pt.wikibooks.org१५:०२, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
pt.wikimedia.org११:००, ९ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org१९:०४, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९४autoreview
pt.wikiquote.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pt.wikisource.org१३:१२, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pt.wikiversity.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०
pt.wikivoyage.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org२२:३४, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३६
pwn.wikipedia.org१५:१९, २८ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org१९:५७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,७४२
qu.wikiquote.org१४:४७, ८ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org०८:३६, १५ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
rn.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४
rn.wiktionary.org२०:१८, ३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
roa-rup.wiktionary.org१७:३८, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१३:१६, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org२०:४८, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
ro.wikibooks.org१८:३८, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org२२:३५, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०५
rue.wikipedia.org२१:२२, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
ru.wikipedia.org१७:३१, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९४autoreview, uploader
ru.wikibooks.org१९:१६, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org१९:३९, १ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१७:४८, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ru.wikiquote.org१९:४५, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ru.wikisource.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ru.wikiversity.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०८:४०, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
rw.wikipedia.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०६
rw.wiktionary.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
sah.wikipedia.org२२:३५, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
sah.wikiquote.org२३:५७, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२०:१३, २७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
sa.wikipedia.org१९:५८, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org१७:४०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
scn.wiktionary.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
sco.wikipedia.org१९:२५, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,११७
sc.wikipedia.org१९:३१, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
sd.wikipedia.org२२:२२, १३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sd.wiktionary.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१५:३१, २७ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
se.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०९:०२, १० नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२३:२८, ३० जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
shn.wikipedia.org२३:५७, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org११:४१, २६ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sh.wikipedia.org२०:४९, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१२
sh.wiktionary.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org०७:३२, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१५:४८, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०,०३६rollbacker
simple.wikibooks.org०६:४५, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org०६:४७, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१०:१२, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७,८४९bureaucrat, sysop
si.wikipedia.org२३:१४, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
si.wikibooks.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२०:४२, १६ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org१२:३९, १९ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२२:१२, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४९
sk.wikibooks.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१९:४८, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४७
sl.wikibooks.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sl.wikiversity.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२२:५२, ३० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org१८:२४, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
sm.wikipedia.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org२०:१३, २७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१७:४९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org२२:०७, २० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८५translationadmin
so.wikipedia.org१९:१०, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
so.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
species.wikimedia.org११:१२, १ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३०autopatrolled
sq.wikipedia.org१९:१७, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३७autoreview
sq.wikibooks.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
srn.wikipedia.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
sr.wikipedia.org१९:३६, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८९
sr.wikibooks.org१७:३९, १८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१९:२५, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
ss.wikipedia.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ss.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org२३:५०, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१११
st.wikipedia.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
su.wikipedia.org१४:४९, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
su.wikibooks.org१९:०४, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org२२:१०, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१४
sv.wikibooks.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
sv.wikinews.org११:५५, २८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sv.wikivoyage.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
sv.wiktionary.org२०:२८, १६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
sw.wikipedia.org२२:३९, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५६
sw.wiktionary.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११७
szy.wikipedia.org०६:५४, २४ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ta.wikipedia.org२०:५४, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६
ta.wikibooks.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
ta.wikinews.org१९:०७, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१७:५०, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ta.wiktionary.org१८:५३, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०७
tay.wikipedia.org०६:२९, १९ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०७:३४, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१९:२८, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org१९:२७, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०९:३५, २८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२११sysop, translationadmin
test.wikidata.org१९:२७, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१३:१७, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१९:११, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
te.wikibooks.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१२:२४, ७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२१:५२, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
tg.wikibooks.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org२२:४०, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३६
th.wikibooks.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
th.wiktionary.org२०:२८, २३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०९१
ti.wikipedia.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
ti.wiktionary.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१९:११, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tk.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१७:४३, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४
tl.wikibooks.org२३:५०, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१४:१८, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१७:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
tpi.wikipedia.org१३:०३, १२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
trv.wikipedia.org१९:१८, १८ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१७:३२, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२८autoreview
tr.wikibooks.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org१९:२७, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
tr.wikivoyage.org०५:११, २० जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
ts.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
tt.wikipedia.org१९:५७, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२८
tt.wikibooks.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
tw.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org२०:३०, २५ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,६७१
ug.wikipedia.org२०:०७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०७
ug.wikibooks.org१९:०३, १६ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१७:३२, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६१autoreview
uk.wikibooks.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
uk.wikisource.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org२१:४८, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
uk.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
ur.wikipedia.org१७:४१, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
ur.wikibooks.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org०८:५२, ४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
uz.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१७:५२, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
vec.wikisource.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
vep.wikipedia.org१५:०४, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
ve.wikipedia.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org२२:२०, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७७autopatrolled, extendedconfirmed
vi.wikibooks.org२२:४७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
vi.wikiquote.org२२:४७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
vi.wikisource.org२२:४७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
vi.wikivoyage.org२२:४७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
vi.wiktionary.org१८:३७, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३rollbacker
vls.wikipedia.org२२:४३, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
vo.wikipedia.org१४:१८, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६२
vo.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org२२:४७, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१९:२७, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४७
wa.wikipedia.org२२:४४, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
wa.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org१९:०८, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०९:३५, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१७:३५, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२,५९२sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org१८:२९, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org१८:२९, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org१८:२९, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org०७:३५, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org०७:३६, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org०७:३७, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org०७:३७, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०७:३७, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org०७:३७, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०७:३८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org२१:०३, १८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१९:४४, ३० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९०translationadmin
wo.wikipedia.org२०:३१, १ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१७:५२, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७
xal.wikipedia.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
xh.wikipedia.org१४:५०, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१७:५२, २१ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
yi.wikipedia.org१९:३१, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
yi.wikisource.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२२:४६, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org२२:२७, १३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
yo.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१९:४७, २५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
za.wikipedia.org१०:५३, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
za.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१७:२९, १ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१६:३५, २२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
zh-min-nan.wikipedia.org१९:३२, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४८
zh-min-nan.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org२२:३८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org२२:३८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
zh-yue.wikipedia.org१०:५२, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६५
zh.wikipedia.org२०:१३, १४ मे २०१९नूतन वृत्तान्त(?)३,१९१extendedconfirmed, filemover, rollbacker
zh.wikibooks.org१३:३१, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
zh.wikinews.org२०:५३, ११ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh.wikiquote.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
zh.wikisource.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८३
zh.wikiversity.org२२:३९, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६६
zh.wikivoyage.org२३:०१, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११२
zh.wiktionary.org२२:१८, ३० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८५
zu.wikipedia.org१४:४९, १३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org१८:२८, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org२२:३८, १८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Minorax" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्