वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Pathoschild
  • पञ्जीकृतम्: ०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८ (१३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना ३,४६,०६६
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ९२३
  • वैश्विक समूह: global-deleter, Global interface editors, Global IP block exemptions
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१
aa.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
aa.wiktionary.org०४:४६, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
ab.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
ab.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ace.wikipedia.org००:४३, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५९
advisory.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
ady.wikipedia.org०६:३८, २१ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
af.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४७३
af.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
af.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
af.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ak.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
ak.wikibooks.org०९:०४, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
ak.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
als.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
alt.wikipedia.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ami.wikipedia.org२२:३८, ६ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
am.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३८
am.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
ang.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२४
ang.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ang.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०१
ang.wikisource.org०४:४४, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ang.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
an.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
an.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
api.wikimedia.org२१:४७, ६ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
ar.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६३९autoreview
ar.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
ar.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ar.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
ar.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
ar.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३autopatrolled
ar.wikiversity.org०७:३०, ११ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७५
ar.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
ary.wikipedia.org०८:२१, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१९:४१, २८ नवेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७७
ast.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०९
ast.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०२
ast.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७३
ast.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
as.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
as.wikibooks.org०४:५०, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
as.wikisource.org१२:३१, ६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२०
as.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
atj.wikipedia.org०४:११, १७ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
avk.wikipedia.org०८:२६, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
av.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
awa.wikipedia.org०८:२६, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
ay.wikibooks.org०४:५२, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ay.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
azb.wikipedia.org०३:३७, २३ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
az.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१०
az.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
az.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
az.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
az.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
ban.wikipedia.org२०:२९, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org१०:१२, २४ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
bat-smg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
ba.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
ba.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
bcl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
bcl.wiktionary.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
be-tarask.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
beta.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
be.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२६
be.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
be.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
be.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
be.wikisource.org०६:२०, २ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६०
be.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
bg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१०
bg.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
bg.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
bg.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
bg.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
bg.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
bh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
bh.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
bi.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
bi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bjn.wikipedia.org०१:४३, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७७
bm.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
bm.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
bm.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bm.wiktionary.org०४:५०, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
bn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५
bn.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
bn.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
bn.wikivoyage.org०२:४३, ५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६६
bo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
bo.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
bo.wiktionary.org०४:५१, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
bpy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
br.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
br.wikimedia.org०१:३८, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३autopatrolled
br.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
br.wikisource.org१०:१५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३५
br.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
bs.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
bs.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
bs.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
bs.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
bs.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
bs.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
bug.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
bxr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
ca.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१९
ca.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ca.wikimedia.org०८:१९, १३ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ca.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
ca.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
ca.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ca.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
cbk-zam.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
cdo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
ceb.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
ce.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
cho.wikipedia.org०४:५५, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
chr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
chr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
ch.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
ch.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ch.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
chy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१३
ckb.wikipedia.org००:५०, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४९
commons.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१,९६९autopatrolled
co.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१९
co.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७१
co.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
co.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९९
co.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
crh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
cr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
cr.wikiquote.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
cr.wiktionary.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
csb.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
csb.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
cs.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३०autopatrolled
cs.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
cs.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
cs.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
cs.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
cs.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
cs.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
cu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५
cv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
cv.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
cy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१५
cy.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
cy.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
cy.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
cy.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
dag.wikipedia.org१६:५८, २९ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३९autopatrolled
da.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
da.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
da.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
da.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
de.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९autoreview
de.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
de.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
de.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
de.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
de.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
de.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३०autopatrolled
de.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
din.wikipedia.org२२:३८, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
diq.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१४
diq.wiktionary.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
dsb.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९६
dty.wikipedia.org२१:१७, २६ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
dv.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
dz.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
dz.wiktionary.org०९:४६, २५ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८
ee.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
el.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८
el.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
el.wikinews.org२३:३२, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२४
el.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
el.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
el.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
el.wikivoyage.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
el.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
eml.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
en.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७,१५८sysop
en.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१७editor
en.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४८३
en.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५००
en.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१,०००autopatrolled
en.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४४
en.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४४autopatrolled
en.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,१२८
eo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२४
eo.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
eo.wikinews.org१०:१४, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४९
eo.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
eo.wikisource.org२३:३४, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३३
eo.wikivoyage.org२३:४७, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
es.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
es.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४८१
es.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६३autoreview
es.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
es.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
es.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६६
es.wikivoyage.org१२:२८, ६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८autopatrolled
es.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६autopatrolled
et.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
et.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
ee.wikimedia.org०८:२३, ४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
et.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
et.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
et.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
eu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१३
eu.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
eu.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
eu.wikisource.org१०:२१, २६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ext.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
fa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२६
fa.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
fa.wikinews.org०१:४३, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८१
fa.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
fa.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
fa.wikivoyage.org०६:५४, २० अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
fa.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
ff.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
fiu-vro.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
fi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८
fi.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
fi.wikimedia.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
fi.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
fi.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२५
fi.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
fi.wikiversity.org१२:५१, १७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२५
fi.wikivoyage.org०४:०४, २० फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
fj.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
fj.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
foundation.wikimedia.org१८:२९, ४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१८import, transwiki
fo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
fo.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
fo.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
frp.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००
frr.wikipedia.org०४:१०, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७३
fr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३१
fr.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
fr.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५
fr.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९७
fr.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८
fr.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
fr.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६patroller
fr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
fur.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९७
fy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०१
fy.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
fy.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
gag.wikipedia.org१०:१५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७०
gan.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१४
ga.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
ga.wikibooks.org१४:२५, १ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ga.wikiquote.org०४:५१, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ga.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
gcr.wikipedia.org२१:००, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०१
gd.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
glk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
gl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०९
gl.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
gl.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
gl.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
gl.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
gn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
gn.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
gn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
gom.wikipedia.org१०:२८, २७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org०९:१७, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१०:४३, २६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
got.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९६
got.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
gu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
gu.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
gu.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
gu.wikisource.org०६:१९, २ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५८
gu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
gv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००
gv.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५४
hak.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
ha.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
ha.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
haw.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
he.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२१
he.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
he.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
he.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९autopatrolled
he.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
he.wikivoyage.org०१:३९, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१११autopatrolled
he.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
hif.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
hif.wiktionary.org२३:३९, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४४
hi.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
hi.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
hi.wikisource.org०९:२१, ६ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०९:१९, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org२३:३६, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
ho.wikipedia.org०५:५५, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
hr.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
hr.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
hr.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
hr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
hsb.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१५
hsb.wiktionary.org१३:३८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६७
ht.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२३
ht.wikisource.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
hu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८trusted
hu.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
hu.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०१
hu.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
hu.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
hu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
hy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
hy.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
hy.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
hy.wikisource.org१३:३३, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७३
hy.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
hyw.wikipedia.org००:५४, ५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
hz.wikipedia.org०५:५६, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ia.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३४
ia.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
ia.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
id.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
id.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
id.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
id.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
id.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
ie.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
ie.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
ie.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
ig.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००
ii.wikipedia.org०५:५६, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ik.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
ik.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७०
ilo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
incubator.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६५६
inh.wikipedia.org१०:४३, २६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
io.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
is.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
is.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
is.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
is.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
is.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
it.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२autopatrolled
it.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५autopatrolled
it.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
it.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
it.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१४
it.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
it.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३१
it.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०autopatrolled
iu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
iu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
jam.wikipedia.org२१:१२, १४ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ja.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२२
ja.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ja.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
ja.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
ja.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
ja.wikiversity.org१३:२६, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
ja.wikivoyage.org२३:४७, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
jbo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३०
jbo.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
jv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
jv.wikisource.org१७:२६, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
kaa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५
kab.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
ka.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२९
ka.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
ka.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
ka.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
kbd.wikipedia.org२३:३२, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४१
kbp.wikipedia.org२२:५५, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
kg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
ki.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
kj.wikipedia.org०५:५६, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
kk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१०
kk.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
kk.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७८
kk.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
kl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०९
kl.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
km.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
km.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६६
km.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
kn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
kn.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७९
kn.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
kn.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
kn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
koi.wikipedia.org०१:४३, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६६
ko.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
ko.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५१
ko.wikinews.org०४:३४, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४२
ko.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ko.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ko.wikiversity.org०६:२३, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०४
ko.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५९
krc.wikipedia.org०४:१५, २९ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२०
kr.wikipedia.org०६:००, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
kr.wikiquote.org०५:५६, २२ फेब्रवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ksh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
ks.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
ks.wikibooks.org०६:०२, २२ फेब्रवरी २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ks.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ks.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
ku.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
ku.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
ku.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
ku.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
kv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०९
kw.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
kw.wikiquote.org०९:०२, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
kw.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३५१
ky.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
ky.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६६
ky.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
ky.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
lad.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
la.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
la.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
la.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
la.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००autoreview
la.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
lbe.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
lb.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
lb.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८२
lb.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०४
lb.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
lez.wikipedia.org०६:२०, २ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८४
lfn.wikipedia.org१०:४३, २६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
lij.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
lij.wikisource.org०५:०३, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
li.wikibooks.org१०:१५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४४
li.wikinews.org०९:०६, ६ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
li.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
li.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
lld.wikipedia.org२०:०७, १७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
ln.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०१
ln.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ln.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
login.wikimedia.org०९:२५, ८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
lo.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
lrc.wikipedia.org२२:४०, २७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ltg.wikipedia.org२३:३३, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४२
lt.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११
lt.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
lt.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
lt.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
lt.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
lv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८autopatrolled
lv.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८२
lv.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
mad.wikipedia.org०८:४४, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०९:२३, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
map-bms.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
mdf.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
www.mediawiki.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५७३autopatrolled
meta.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८गृह विकि(?)३७,७३५autopatrolled
mg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
mg.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
mg.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
mhr.wikipedia.org१२:५०, १७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४१
mh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
mh.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
min.wikipedia.org०६:१६, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
min.wiktionary.org२२:०८, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
mi.wikibooks.org०९:१३, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
mi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
mk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९७
mk.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
mk.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
mk.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
mk.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
ml.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२५
ml.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६३
ml.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
ml.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ml.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
mni.wikipedia.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
mn.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९५
mn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
mnw.wikipedia.org२१:२९, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org२३:४७, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०१:४२, १८ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६८
mr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
mr.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
mr.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
mr.wikisource.org०५:४१, ११ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७४
mr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
ms.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
ms.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
ms.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
mt.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
mt.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
mus.wikipedia.org१४:१४, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
mwl.wikipedia.org०१:१०, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५७
mx.wikimedia.org०१:४०, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
myv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
my.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२१
my.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९
my.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
mzn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१५uploader
nah.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
nah.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
nah.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
nap.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
nap.wikisource.org२३:१०, १९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
na.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३८
na.wikiquote.org०९:१४, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
na.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
nds-nl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
nds.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
nds.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३६
nds.wikiquote.org१४:५०, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
nds.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
ne.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
ne.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
ne.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
new.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
ng.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८४
nia.wikipedia.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org२३:२२, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१३
nl.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
nl.wikimedia.org०९:३१, २३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
nl.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९३
nl.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
nl.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
nl.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
nl.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
nn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६autopatrolled
nn.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
nn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६६
nov.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
no.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८autopatrolled
no.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
no.wikimedia.org०६:२४, २८ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
no.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
no.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
no.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८०
no.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
nqo.wikipedia.org२१:३२, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
nso.wikipedia.org०७:४८, ११ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८०
nv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
nyc.wikimedia.org०१:४१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ny.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
nz.wikimedia.org०९:२९, २३ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
oc.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
oc.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
olo.wikipedia.org०३:१७, १० अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
om.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
or.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
or.wikisource.org१०:०१, २३ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
or.wiktionary.org०९:१४, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७६
os.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१७
outreach.wikimedia.org०८:०२, २९ अक्टोबर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
pa-us.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
pag.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
pam.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
pap.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
pa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
pa.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
pa.wikisource.org२३:३३, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
pcd.wikipedia.org१२:५०, १७ जनवरी २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३०
pdc.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
pfl.wikipedia.org१०:०८, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७०
pih.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
pi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
pi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
pl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२८
pl.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
pl.wikimedia.org०६:२५, २८ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
pl.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
pl.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
pl.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
pl.wikivoyage.org०६:२२, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११९
pl.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
pms.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
pms.wikisource.org०९:३०, ६ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०१:१३, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५६
pnb.wiktionary.org०६:२४, १४ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६९
pnt.wikipedia.org१८:५८, ९ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६१
ps.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
ps.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
ps.wikivoyage.org०९:३८, ६ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
pt.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१९autoreviewer
pt.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
pt.wikimedia.org१६:३२, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
pt.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
pt.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२autoreview
pt.wikiversity.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
pt.wikivoyage.org१२:३०, ६ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२८
pt.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
pwn.wikipedia.org२२:३८, ६ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
qu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१५
qu.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
qu.wikiquote.org१४:५५, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
rm.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९१
rm.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१५
rm.wiktionary.org१४:५८, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
rmy.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००
rn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
rn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
roa-rup.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
roa-rup.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
roa-tara.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९६
ro.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
ro.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ro.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
ro.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ro.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८१
ro.wikivoyage.org०६:२२, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३
ro.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
rue.wikipedia.org२३:३३, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४४
ru.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४५४uploader
ru.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
ru.wikimedia.org०१:४१, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
ru.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
ru.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८४
ru.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९२
ru.wikiversity.org१५:१९, २९ नवेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०९
ru.wikivoyage.org०२:२९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२८
ru.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०autoreview
rw.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
rw.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६२
sah.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
sah.wikiquote.org०९:१२, ६ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org२३:३५, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१८
sat.wikipedia.org२३:२३, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०४
sa.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
sa.wikiquote.org०६:२४, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०९
sa.wikisource.org२३:३५, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३५
sa.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
scn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
scn.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
sco.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३४
sc.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
sc.wiktionary.org१५:०१, १४ मार्च् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sd.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
sd.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०१
sd.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
se.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
se.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
se.wikimedia.org०६:२५, २८ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
sg.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९५
sg.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
shi.wikipedia.org०७:३६, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org२०:४७, २८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
shn.wiktionary.org०९:२३, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२०autopatrolled
sh.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५autopatrolled
shy.wiktionary.org२२:१५, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
simple.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९७
simple.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९६
simple.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९autopatrolled
si.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२०
si.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
si.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
skr.wikipedia.org०८:५६, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org०९:२५, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०५
sk.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
sk.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
sk.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६४
sk.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
sl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०४
sl.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६२
sl.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
sl.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७
sl.wikiversity.org०६:१८, २ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५७
sl.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
smn.wikipedia.org०८:५७, ५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
sm.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
sn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९७
sn.wiktionary.org०९:१४, १३ मार्च् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४६०
so.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
so.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
species.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४५६autopatrolled
sq.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४११autoreview, editor
sq.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
sq.wikinews.org२३:३२, १६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२५
sq.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८५
sq.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
srn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
sr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४३४autopatrolled
sr.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
sr.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
sr.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
sr.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
sr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७३
ss.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
ss.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६८
stq.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
strategy.wikimedia.org१०:४५, ९ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
st.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९७
st.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७१
su.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९९
su.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२५८
su.wikiquote.org१३:३६, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७१
su.wiktionary.org१३:४०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
sv.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२१
sv.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
sv.wikinews.org१३:१७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
sv.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
sv.wikisource.org०८:०१, १५ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
sv.wikiversity.org२२:५९, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४२
sv.wikivoyage.org०४:३९, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२७autopatrolled
sv.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
sw.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१८
sw.wikibooks.org१३:२९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७०
sw.wiktionary.org१३:४०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६९
szl.wikipedia.org१३:१८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९४
szy.wikipedia.org२१:५०, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१५
ta.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६९
ta.wikinews.org१३:१७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६८
ta.wikiquote.org१३:३५, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६४
ta.wikisource.org१३:३२, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६८
ta.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७५
tay.wikipedia.org२३:३५, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org०१:०७, ७ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org००:२३, १५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
test2.wikipedia.org०४:४८, ७ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
test-commons.wikimedia.org००:४१, ५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०१:१०, १९ एप्रिल् २००९कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२३
test.wikidata.org०२:१५, २ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
tet.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७२
te.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
te.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६३
te.wikiquote.org१३:३६, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६७
te.wikisource.org१३:३३, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७२
te.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८२
tg.wikipedia.org१३:१९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०१
tg.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६२
tg.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७३
th.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४००
th.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६८
th.wikinews.org१३:१७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७५
th.wikiquote.org१३:३५, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६५
th.wikisource.org०१:४५, ७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६८
th.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९५
ti.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
ti.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७१
tk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८९
tk.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९४
tk.wikiquote.org१०:४१, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tk.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६९
tl.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०४
tl.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७१
tl.wiktionary.org१३:३९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७१
tn.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९४
tn.wiktionary.org१३:४०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७०
to.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
to.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
tpi.wikipedia.org१३:२०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९७
tpi.wiktionary.org१३:३८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७३
trv.wikipedia.org२३:४२, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६६autoreview
tr.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
tr.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
tr.wikinews.org०१:५५, २ सेप्टेम्बर् २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३१
tr.wikiquote.org१३:३४, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९०
tr.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
tr.wikivoyage.org२३:४७, १ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०९
ts.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९०
ts.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
tt.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
tt.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
tt.wikiquote.org१०:३३, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tt.wiktionary.org१३:३७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६९
tum.wikipedia.org१३:२१, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९२
tw.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
tw.wiktionary.org१०:३१, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
tyv.wikipedia.org०३:४१, २ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४
ty.wikipedia.org१३:१९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९६
ua.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
udm.wikipedia.org१३:२०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८२
ug.wikipedia.org१३:२३, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०६
ug.wikibooks.org१०:३०, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ug.wikiquote.org१०:२७, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ug.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७५
uk.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
uk.wikibooks.org१३:२८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
uk.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६७
uk.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८२
uk.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७९
uk.wikivoyage.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०९
uk.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
ur.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१२
ur.wikibooks.org१३:२९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६४
ur.wikiquote.org१३:३६, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६७
ur.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७६
usability.wikimedia.org१०:०५, २४ मार्च् २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२०
uz.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
uz.wikibooks.org१३:२९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२९
uz.wikiquote.org१३:३६, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७०
uz.wiktionary.org१३:३९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७७
vec.wikipedia.org१३:२२, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८८
vec.wikisource.org१०:१५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३७
vec.wiktionary.org१८:२७, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
vep.wikipedia.org०५:५७, १४ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९२
ve.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
vi.wikipedia.org१३:२२, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१०
vi.wikibooks.org१३:२८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८४
vi.wikiquote.org१३:३३, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८४
vi.wikisource.org१३:३१, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८०
vi.wikivoyage.org०२:३०, १६ सेप्टेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
vi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८८
vls.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०८
vo.wikipedia.org१३:१९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४००
vo.wikibooks.org१३:२९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२१
vo.wikiquote.org१०:२५, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vo.wiktionary.org१३:४१, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७४
war.wikipedia.org१३:१९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१६
wa.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०६
wa.wikibooks.org१३:२८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
wa.wikisource.org१८:२८, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१३:३८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७८
www.wikidata.org०४:३६, ३ डिसेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८२
wikimania2005.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org२३:१८, १ मे २०१३कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikimania2007.wikimedia.org०१:१८, ३० एप्रिल् २०१३ईपत्रद्वारा दृढीकृतम्(?)
wikimania2008.wikimedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
wikimania2009.wikimedia.org१०:३२, १७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
wikimania2010.wikimedia.org०८:४४, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
wikimania2011.wikimedia.org०१:४७, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
wikimania2012.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wikimania2013.wikimedia.org०१:४२, १८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
wikimania2014.wikimedia.org०५:३१, ३ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
wikimania2015.wikimedia.org२०:१८, २० आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
wikimania2016.wikimedia.org००:५९, २७ जनवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wikimania2017.wikimedia.org२३:५२, ९ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org०३:३८, १८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org२३:००, ८ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
wo.wikipedia.org१३:२०, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९०
wo.wikiquote.org१३:३४, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७०
wo.wiktionary.org१३:३८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७९
wuu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०२
xal.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
xh.wikipedia.org१३:२१, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९८
xh.wikibooks.org१३:२८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
xh.wiktionary.org१०:२०, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
xmf.wikipedia.org०७:५७, ११ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
yi.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४२०
yi.wikisource.org१३:३२, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६९
yi.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८३
yo.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९८
yo.wikibooks.org१४:४७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
yo.wiktionary.org१०:१५, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
yue.wiktionary.org०४:२७, ५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
za.wikipedia.org१३:१९, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८३
za.wikibooks.org१३:२७, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
za.wikiquote.org१०:०३, ८ जनवरी २००९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
za.wiktionary.org१३:३८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९६
zea.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८७
zh-classical.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०३
zh-min-nan.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३९३
zh-min-nan.wikibooks.org१३:२८, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८६
zh-min-nan.wikiquote.org१३:३५, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९५
zh-min-nan.wikisource.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७०
zh-min-nan.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३८६
zh-yue.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४१६
zh.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४४४
zh.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७४
zh.wikinews.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३६५
zh.wikiquote.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७८
zh.wikisource.org१३:३१, २७ अक्टोबर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८३
zh.wikiversity.org१८:३३, ६ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autopatrolled
zh.wikivoyage.org०४:१७, २० जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३autopatrolled
zh.wiktionary.org१२:२६, २१ सेप्टेम्बर् २००८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८१
zu.wikipedia.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०१
zu.wikibooks.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७२
zu.wiktionary.org०८:४८, १४ सेप्टेम्बर् २००८कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३७७