वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०८:१४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wiktionary.org०८:०६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
af.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
als.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
am.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२७
ang.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ang.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
an.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
an.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१६
ar.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०७:३५, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२२:५३, १३ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ary.wikipedia.org१५:२२, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
ast.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ast.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०१:१५, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०२:४९, ११ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org१४:५०, २६ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org०५:१०, ७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०८:५६, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
az.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org२१:४३, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
bat-smg.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bd.wikimedia.org०७:३७, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
be.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
be.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०७:३७, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२२:४८, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
bg.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
bi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bjn.wikipedia.org०९:२९, २९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
bn.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
bn.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०६:१८, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
bo.wiktionary.org१७:०३, १ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
br.wikipedia.org२०:४८, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org०७:३९, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०८:२१, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
bs.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
ca.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
cdo.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ceb.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ce.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
chy.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ckb.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४८८autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org२२:१६, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
co.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०७:४२, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
csb.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१९:०४, १२ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
cs.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२१:३२, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
cy.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
da.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)७१autoreview
de.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
de.wikiquote.org२१:४१, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org२३:५९, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org२१:५९, ९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०७:४३, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२१:१७, २६ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
dv.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०१:२६, ७ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
el.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०८:१९, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org०८:३५, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२,६८९extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)९७
en.wikinews.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६७
en.wikiquote.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७६
en.wikisource.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९२autopatrolled
en.wikiversity.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२७५
en.wikivoyage.org२३:५९, ११ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
en.wiktionary.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२२३
eo.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२६
eo.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०८:१८, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०७:१४, ८ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org२०:४३, १५ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८३
es.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
es.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
es.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
es.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
es.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
es.wikivoyage.org०२:४३, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
es.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
et.wikipedia.org२२:४५, ३१ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०७:४३, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५६
eu.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
fa.wikipedia.org००:५५, १३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
fa.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०७:१२, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org२०:५३, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fiu-vro.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०९:२३, ३१ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०३:१९, ११ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fj.wikipedia.org०७:५८, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
fj.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
foundation.wikimedia.org१८:३१, ४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४५
fo.wikipedia.org०१:०८, ७ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fo.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org००:५०, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)८३
fr.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fr.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
fr.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org००:००, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fr.wiktionary.org०७:४७, १५ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
fur.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२०:३८, २८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
gan.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
ga.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१४:३६, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०८:१५, २३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
gd.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
gl.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org२०:४८, १६ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१०:१९, ३० आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
gu.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
gu.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org२०:३५, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०१:२५, ७ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ha.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ha.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०३:३६, १४ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
he.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
he.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०७:३४, २८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०८:०७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
hi.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२८
hi.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org२२:४८, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०९:१२, २४ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org२३:१४, ९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
hu.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org०७:५९, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
hy.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org०७:४५, ११ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ia.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
id.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८१
id.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
incubator.wikimedia.org०३:३२, १७ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६०
inh.wikipedia.org०२:४९, ११ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६८
it.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
it.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०४:३८, १८ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org००:००, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
iu.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
iu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१०:१६, २९ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२७
ja.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
jbo.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
jv.wikisource.org१७:५२, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ka.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०१:३८, २९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०२:३०, ११ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ki.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
kk.wikipedia.org२२:४४, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
kk.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
km.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
kn.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org२१:२५, २८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०१:१८, १३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०४:२७, ५ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०८:०३, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०७:५८, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org२१:०९, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ks.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
kw.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ky.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१०:३२, १६ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
la.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७reviewer
la.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org२२:४६, २७ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org०३:११, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
lij.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org११:०४, ३० आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org२३:३३, २९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०१:३०, २८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org०७:२४, २६ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१०
ln.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org२०:४६, २४ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
lo.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०९:५८, १ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०९:५६, २९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lt.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
lt.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
lt.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
lv.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)५१
lv.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org००:४६, ९ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६४७sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२१,२७८translationadmin
mg.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१०:३२, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
mi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org००:५१, १३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
mk.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०७:४४, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ml.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०२:०८, १४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
mn.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१३:१०, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०९:५६, २९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org००:०१, १५ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२२:३४, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९२
ms.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
mt.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०३:३४, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
my.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६७
nap.wikisource.org१७:५७, १५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
na.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०२:०४, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१३
ng.wikipedia.org१६:४९, २७ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१८
nl.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
nl.wikimedia.org०७:४४, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org०१:३०, २८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org००:००, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
no.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०७:४५, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
nso.wikipedia.org०६:२८, १५ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
nv.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०६:४१, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ny.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
nz.wikimedia.org०८:१९, २९ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
oc.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org०४:०७, २ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
om.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०५:१४, १२ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१०:२५, ५ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२३:२९, १९ डिसेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७translationadmin
pa-us.wikimedia.org०९:१६, २४ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
pap.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pa.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pa.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org२०:११, २ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१०:१६, ५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pih.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१७
pl.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
pl.wikimedia.org२३:०९, २६ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pl.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org०७:४९, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pms.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org००:०२, १५ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१४
pt.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
pt.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५५
pt.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pt.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pt.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pt.wikivoyage.org०३:१३, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
qu.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
roa-rup.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३२
ro.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ro.wikivoyage.org०७:४९, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०८:१३, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३१uploader
ru.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०७:४५, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org००:००, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०१:०८, २३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
rw.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
rw.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org२३:०५, ७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०८:२२, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१२:१७, १० आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sa.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०८:०४, ७ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१०:२७, २० नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
scn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९१
sc.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org०२:२७, २८ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०७:४५, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
sg.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४५
sh.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१२:०९, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०गृह विकि(?)१५,२०८patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org०६:३४, २८ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
simple.wiktionary.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१,७२४rollbacker
si.wikipedia.org२२:१५, ३१ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
si.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३२
sk.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०३:३२, २८ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०६:५८, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org१९:४९, २२ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sm.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
wikisource.org०८:३२, १८ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
so.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
so.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)३३४patroller
sq.wikipedia.org००:३६, १३ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
sq.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org०८:१७, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०८:३५, २४ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
st.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
st.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
su.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
su.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sv.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०८:२५, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org००:००, १२ नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०२:३३, ९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sw.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org२२:१४, २९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ta.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tcy.wikipedia.org०२:४९, ११ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०४:१६, ११ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
test-commons.wikimedia.org०७:४२, २८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)११५reviewer, sysop
test.wikidata.org१९:५५, ७ जून् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tet.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org२०:५२, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
te.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ti.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०८:१८, २९ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३५
tl.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tl.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७५
tn.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
tpi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
tr.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०७:४६, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tr.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
ts.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ts.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
tt.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
tw.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tyv.wikipedia.org२२:४५, ११ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ua.wikimedia.org०३:११, ११ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)
uk.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०७:३३, २८ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ur.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
uz.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०autoreview
vec.wikisource.org०८:२३, २६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१९:३३, १७ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org००:०१, १५ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org२२:४५, ११ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
vls.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
wa.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
wa.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०३:४२, ३० अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,५२९
wikimania2012.wikimedia.org०६:०९, ८ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org०७:४७, २३ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org२०:०७, २० अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१०:००, २७ फेब्रवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org२०:४७, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org२३:४५, ५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०३:२५, १३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
xal.wikipedia.org०२:११, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०४
xmf.wikipedia.org१०:०६, ५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
yi.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org०६:३७, १६ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
yue.wiktionary.org०४:३१, २७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
zh-classical.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०६:५४, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh.wikipedia.org००:१४, ११ मे २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)२९
zh.wikibooks.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०६:५३, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org२१:०५, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०८:०८, २० जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०६:५५, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२२
zu.wikibooks.org०६:५६, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०६:५७, २९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४४