वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org२२:५१, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
ace.wikipedia.org२१:१९, २५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
ady.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
af.wikipedia.org०४:०२, २८ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
af.wikibooks.org२२:५३, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
af.wikiquote.org२२:५३, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org२२:५३, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
ak.wikipedia.org२२:५३, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
als.wikipedia.org२१:३८, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
alt.wikipedia.org०१:३४, १ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३९
am.wikiquote.org२१:५१, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ang.wikipedia.org२२:५१, २ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ang.wikiquote.org२१:५२, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org२२:५१, २ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
an.wikipedia.org१९:३३, १३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९७
an.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org०१:००, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२०:३०, ९ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४६abusefilter, editor
ar.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ar.wikimedia.org०२:१५, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ar.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ar.wikisource.org२३:१८, १९ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ar.wikiversity.org१९:१७, १७ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
ary.wikipedia.org१८:२९, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२३:२०, २२ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४६
ast.wikipedia.org०१:३०, ६ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
ast.wikiquote.org२१:५२, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org२२:०१, ३० मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org२०:३९, १७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
as.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org१९:३९, २७ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
awa.wikipedia.org१७:२४, २१ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org१७:५२, ६ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
az.wikipedia.org२१:०२, २२ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४४
az.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
az.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ban.wikipedia.org१९:५०, १७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)ipblock-exempt
bar.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
bat-smg.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ba.wikipedia.org१८:१५, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ba.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१९:४८, १३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
bd.wikimedia.org०१:०४, १२ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२१:५३, १० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
beta.wikiversity.org२०:५०, १३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
be.wikipedia.org०१:४६, ८ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
be.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org१९:०९, २६ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२०:५५, ३१ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२७autopatrolled
bg.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bh.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
bi.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
bjn.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bm.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
bm.wikiquote.org२१:५०, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०६:३२, १८ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८६
bn.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org०२:४४, १२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
bpy.wikipedia.org२०:१३, २४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
br.wikipedia.org२३:११, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
br.wikimedia.org०१:४४, २७ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org२१:००, ५ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
bs.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org२०:०८, २५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०३:४३, २० मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३
ca.wikibooks.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ca.wikimedia.org२०:५७, ३१ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
ca.wikinews.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org००:१५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
cbk-zam.wikipedia.org२२:२९, ७ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cdo.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२२:५१, ११ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
ce.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cho.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
chr.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
ch.wikipedia.org२२:०१, ९ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
chy.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ckb.wikipedia.org१९:३८, २६ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
commons.wikimedia.org०१:२६, ९ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,०७९patroller, rollbacker
co.wikipedia.org१९:४९, १३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
co.wikimedia.org२२:३६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org२१:५१, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
cr.wikiquote.org२१:५०, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१८:०७, ३० मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
cs.wikibooks.org०९:०९, ५ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org२१:३२, ११ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१७:२३, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cs.wikisource.org०२:४७, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
cs.wiktionary.org२२:०३, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
cu.wikipedia.org२३:२१, १९ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
cv.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२०:५५, ३१ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८२
cy.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
dag.wikipedia.org०१:११, १० जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०१:००, २५ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
da.wikibooks.org०१:१८, २० जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
da.wikisource.org०३:४१, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org२०:५७, ७ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४६autoreview
de.wikibooks.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
de.wikinews.org१८:४५, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
de.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
de.wikisource.org१८:५०, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
de.wikiversity.org०९:१९, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९३
de.wikivoyage.org२०:५३, १३ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
de.wiktionary.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
din.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
diq.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
dk.wikimedia.org०१:११, २० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६१
dv.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ee.wikipedia.org२२:०६, ९ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
el.wikipedia.org०२:१२, ९ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
el.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
el.wikinews.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org०३:४१, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
eml.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२३:२१, ८ एप्रिल् २०१६नूतन वृत्तान्त(?)१,३४,३४२abusefilter-helper, accountcreator, autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, ipblock-exempt, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org२१:५१, २० फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०५editor
en.wikinews.org२१:१३, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
en.wikiquote.org२२:१३, ३१ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०२८
en.wikisource.org१८:१८, ७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५४
en.wikiversity.org२०:०६, ५ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५६curator
en.wikivoyage.org१९:५७, २८ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०२
en.wiktionary.org२०:१५, ८ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८६
eo.wikipedia.org१८:१४, १७ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
eo.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org२३:४८, १ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१२
es.wikibooks.org०३:००, १४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikinews.org१९:४६, १४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७५autoreview, confirmed, editor, editprotected, ipblock-exempt, reviewer
es.wikiquote.org२१:३५, ९ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
es.wikisource.org२२:५५, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
es.wikiversity.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
es.wikivoyage.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org२१:१७, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
et.wikipedia.org२२:०८, १ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११६
et.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०२:२७, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
et.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
eu.wikipedia.org२२:२०, ५ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
eu.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org०१:२३, ६ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
fa.wikipedia.org२३:२५, १३ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६०
fa.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org२२:४८, १५ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
fa.wiktionary.org२०:२५, २३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ff.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
fiu-vro.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org२३:४७, २९ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
fi.wikibooks.org२३:१७, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०२:२८, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org१९:२३, १३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
fo.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org२१:१९, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१८:१०, १२ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०८
fr.wikibooks.org२२:०५, २ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
fr.wikinews.org२३:४७, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
fr.wikiquote.org२०:३२, २६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fr.wikisource.org२१:१०, ३१ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
fr.wikiversity.org२२:३६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fr.wikivoyage.org२३:०१, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२१:३८, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७६
fur.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०७:५८, २४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org००:५०, १३ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१००
ga.wikiquote.org२१:५१, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org२०:१२, २५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org२०:१३, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,४७४
gd.wikipedia.org०१:०१, २० जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
gd.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
gl.wikipedia.org२३:०९, १२ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
gl.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org१५:३६, २१ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org२०:३७, २२ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
gu.wikipedia.org१३:३२, ४ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
gu.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org२०:१२, २५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
gv.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ha.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०१:१४, १० डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
he.wikibooks.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org२२:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org००:५६, ७ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९०
hif.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०३:०५, १ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१९
hi.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१४:०१, ८ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ho.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org२०:१८, २१ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५६autopatrolled
hr.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org२३:०३, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
hu.wikipedia.org०४:१२, ३० मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
hu.wikibooks.org००:१६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
hu.wikiquote.org१९:४९, २० मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
hu.wikisource.org२३:२९, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
hu.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
hy.wikipedia.org२१:३७, २९ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७
hy.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org२२:५९, १५ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org२०:५६, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१९:३०, २० डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६०autoreview
id.wikibooks.org१९:४६, २० मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५३
id.wikiquote.org१९:४६, २० मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१००
id.wikisource.org०१:३५, ११ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१००
id.wiktionary.org०३:०९, १४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
ie.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org२०:४८, २२ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७०
ii.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ilo.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१७:१४, ८ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९१
inh.wikipedia.org२१:१०, २४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org२१:५३, १० मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
io.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०३:०५, ३१ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
is.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org००:४३, १९ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८६
it.wikibooks.org१८:५०, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
it.wikinews.org२२:३५, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
it.wikisource.org२२:३६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org२०:२६, २६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४patroller
it.wikivoyage.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
it.wiktionary.org०३:००, १४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७८
iu.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१९:५५, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org००:५४, ३० नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७७
ja.wikibooks.org१९:२४, ११ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ja.wikinews.org१८:४५, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ja.wikiquote.org१८:५०, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
ja.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
ja.wikiversity.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
ja.wikivoyage.org१४:५५, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१७:३७, ५ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
jbo.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org२२:४८, २२ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
jv.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
jv.wikisource.org१७:५७, ८ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ka.wikipedia.org२२:०४, २९ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
ka.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ki.wikipedia.org२०:०८, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
kj.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org२०:०९, ११ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
kk.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org२१:५१, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
kl.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org००:०७, १८ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११७
km.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org२१:१०, ५ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
kn.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०७:१०, २६ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५५
ko.wikibooks.org२०:४१, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org२०:३८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org२०:०९, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org२०:५७, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
ks.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ku.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ku.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ku.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
kv.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०२:०१, १८ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०५:३८, १६ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ky.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org२३:१४, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org२०:४५, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
la.wikibooks.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org२२:०५, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org००:२६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२२:०२, ९ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org१९:५०, १३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
lb.wikiquote.org२१:५२, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org२१:२०, २४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lg.wikipedia.org२०:०९, ७ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
lij.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org०३:४९, २१ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org२१:५०, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org२१:१५, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१९:५८, १७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ln.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
login.wikimedia.org२३:२१, ८ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org००:३०, ८ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
lo.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org२०:०१, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१८:५३, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
lt.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org२३:३९, ३ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
lv.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
mad.wikipedia.org१७:३१, २० डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org००:२४, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org२०:१०, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२३:२१, ८ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५८sysop
meta.wikimedia.org२३:२१, ८ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३७९patroller
mg.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
mg.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org०६:५९, २१ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
mi.wiktionary.org२१:२६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
mk.wikipedia.org२३:५४, ५ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
mk.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०२:३०, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२३:११, ६ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ml.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org१९:३५, ११ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०३:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९६
mn.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
mnw.wikipedia.org२०:५४, २ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org२३:५१, १७ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१७:५१, १८ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
mr.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२२:१८, ९ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९८
ms.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
mt.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org१८:५३, ४ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
myv.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org२२:१६, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
my.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१७:१६, ९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१uploader
nah.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०
nap.wikipedia.org२२:०१, ३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org१८:१९, २० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
na.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org२२:५०, १ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ne.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ne.wiktionary.org००:०७, १८ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
new.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
ng.wikipedia.org१८:५१, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org०१:१३, १५ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०३:३१, ३१ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
nl.wikibooks.org२०:४५, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikimedia.org१९:०४, २० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
nl.wikinews.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wikiquote.org२०:०८, १८ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
nl.wikisource.org००:२६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
nl.wikivoyage.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
nl.wiktionary.org२०:४३, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
nn.wikipedia.org१८:४५, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
nn.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
no.wikipedia.org१५:५४, १ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
no.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org२०:०४, १३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
nqo.wikipedia.org१९:००, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३२
nrm.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०३:१३, ७ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ny.wikipedia.org२१:२०, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११३
oc.wikipedia.org२१:१९, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
oc.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org२३:०८, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
om.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
or.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२१:३०, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५०
pag.wikipedia.org२२:५१, ११ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pam.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
pap.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org२०:५२, १९ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
pa.wikibooks.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pdc.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
pfl.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१८:४३, १० मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org२२:५८, २१ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६६
pl.wikibooks.org२३:२६, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pl.wikimedia.org०३:२२, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pl.wikinews.org२२:५६, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pl.wikiquote.org२१:३२, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
pl.wikisource.org०१:०४, २६ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org२२:५६, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
pl.wiktionary.org२१:१७, ३ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
pms.wikipedia.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pms.wikisource.org०१:२४, ६ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org००:१४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
pnb.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ps.wikipedia.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ps.wikivoyage.org०१:१९, १९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org२२:०६, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org००:१५, १७ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७२autoreviewer, rollbacker
pt.wikibooks.org२२:३७, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
pt.wikimedia.org२०:२९, १३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org२२:२९, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pt.wikiquote.org०३:४७, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pt.wikisource.org००:१२, ६ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org२०:२५, २६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९
pt.wikivoyage.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org२२:२५, २५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
qu.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२७
rn.wikipedia.org२३:२०, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
roa-rup.wikipedia.org०१:०४, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org२१:५८, २२ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
ro.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ro.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org२३:४८, १७ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org१९:०१, १३ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५२uploader
ru.wikibooks.org२२:३०, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ru.wikimedia.org२०:२४, १३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ru.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ru.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ru.wikisource.org१८:५९, ७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org२२:११, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org१८:२३, १ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
rw.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
rw.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sah.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org२०:०८, ९ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org२०:३२, ८ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
sa.wikipedia.org१८:१३, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
scn.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२०:५६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१५
sc.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sd.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
sd.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org००:३५, ८ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१९:०३, १० जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
sg.wikipedia.org२३:२०, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sg.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
shn.wikipedia.org०२:२२, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org२०:५७, ३१ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
sh.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१९:२४, २५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१९:५३, १३ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,३४९patroller, rollbacker
simple.wikiquote.org०७:५७, २७ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org०१:००, २४ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४
si.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
si.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२१:४४, ३१ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२३:३१, ४ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९९
sk.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org२०:२६, २६ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
sl.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org२०:००, १९ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७८
sm.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
wikisource.org२२:३६, २ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५५
so.wikipedia.org२३:२०, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६५
so.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org०२:३१, १६ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६८autopatrolled
sq.wikipedia.org२०:३१, २७ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
sq.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org०६:४१, २० फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५२
sr.wikibooks.org२१:५२, २४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ss.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org२०:२३, १९ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
st.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
su.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१८:३६, ३० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८१
sv.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
sv.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१९:१३, १७ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
sv.wikivoyage.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१९:१८, १० मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
sw.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७२
sw.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
szl.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org००:४२, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१२:०१, २६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
ta.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org२३:२६, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९५
tay.wikipedia.org२३:२१, २० एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१७:२८, १७ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)sysop
test-commons.wikimedia.org००:१९, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org२३:५०, ५ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६sysop
test.wikidata.org२२:०४, २ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
tet.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org२३:०५, २१ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११७
te.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
te.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
tg.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org२२:२३, २७ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०६
th.wikibooks.org२२:२६, ४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
ti.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
tk.wiktionary.org२०:३३, २६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१९:०७, १ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
tl.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
tn.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org२३:२०, १४ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
trv.wikipedia.org१९:४१, २५ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०४:३४, २० एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४५autoreview
tr.wikibooks.org१८:४६, ७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org२०:२१, १३ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
tr.wikivoyage.org२१:४३, ८ जून् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org२०:२९, २६ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
ts.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ts.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tt.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tt.wikibooks.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org२२:०७, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
tw.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
tyv.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org२१:२०, २ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org१९:५९, २९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१९:००, १३ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९८autoreview
uk.wikibooks.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१९:२१, १७ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३९
ur.wikibooks.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२३:१५, ३१ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
uz.wikiquote.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०९
vi.wikipedia.org१९:५७, १७ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२१
vi.wikibooks.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
vi.wikiquote.org२२:५५, ४ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
vi.wikisource.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
vi.wikivoyage.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
vi.wiktionary.org००:०३, ५ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
vls.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org२२:११, २३ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
vo.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५४
wa.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org२२:००, १८ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org००:२५, २८ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,१३२rollbacker
wikimania2009.wikimedia.org००:४०, ४ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org०२:३८, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org२२:०९, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org२३:०३, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
wo.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wo.wikiquote.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org२३:२५, ७ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०४:४१, २९ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५
xh.wiktionary.org२०:४०, ५ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
yue.wiktionary.org२२:१०, १८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
zh-min-nan.wikipedia.org०७:५१, १४ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org१९:४३, १८ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org२१:५१, २ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२२:३९, २५ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
zh.wikipedia.org२१:३५, २० डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२५
zh.wikibooks.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org२०:५१, ८ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१८:३८, ६ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org०१:३४, ३१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६४
zu.wiktionary.org२२:०८, १५ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Praxidicae" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्