वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org०१:२१, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ab.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०१:२७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
advisory.wikimedia.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org१७:२४, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२३:३०, १९ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३५
af.wikibooks.org१५:३६, १८ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org१५:२४, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org२१:४४, २१ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ak.wikipedia.org०१:२१, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ak.wikibooks.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०१:२१, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
alt.wikipedia.org१८:१४, २१ मे २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०१:२८, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org००:२९, ८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org००:२९, २३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ang.wikibooks.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org१९:०२, २२ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७
an.wiktionary.org२२:३६, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org००:४१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२०:४८, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५autoreview
ar.wikibooks.org००:२५, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org१८:३७, २३ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०३:४७, २२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०१:१३, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org१८:२४, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०१:२३, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२३:०५, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६
ast.wikipedia.org१९:२३, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४८
ast.wikibooks.org२१:४१, २१ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org२०:४९, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org१८:०५, २३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
as.wikipedia.org१४:४६, ६ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
as.wikibooks.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१४:११, १४ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१६:५५, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org१८:५६, ३१ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०२:२८, १५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
azb.wikipedia.org०४:३६, २६ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०१:०२, २४ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५६
az.wikibooks.org००:०३, १३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
az.wikiquote.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org००:३०, २२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org२०:३९, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१७:५२, १३ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org०६:३७, २४ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२२:२२, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
bat-smg.wikipedia.org०१:२१, २० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०१:३०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bcl.wiktionary.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org१२:१२, १५ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org०१:३४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
beta.wikiversity.org१३:०७, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
be.wikipedia.org००:४१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
be.wikibooks.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०२:२२, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१३:०७, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०२:२६, २६ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२१:५९, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३१
bg.wikibooks.org१५:२५, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२३:३६, ६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०१:५८, ४ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१५:२६, २६ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२१:१९, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
bh.wikipedia.org०१:५०, ३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org०६:५७, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org०१:२७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१३:१५, २० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
bm.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१७:२३, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
bn.wikibooks.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१५:३६, ८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१७:०१, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
bo.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org२३:३७, २ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२२:००, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
br.wikimedia.org१८:१५, १३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०२:५८, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१३:३४, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org००:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०६editor
bs.wikibooks.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२१:४९, ३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org२०:४८, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०६८
ca.wikibooks.org२०:५०, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
ca.wikimedia.org०१:४७, १७ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०२:०९, १२ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org००:१९, २६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०१:५८, १९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ca.wiktionary.org१८:३६, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
cbk-zam.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
cdo.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१७:०९, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ce.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cho.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
chr.wiktionary.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ckb.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२३:१२, ११ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२,९५७filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org००:३४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org१६:३९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org१६:४०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org०१:२३, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org१४:१३, ४ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org२०:२९, १२ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२२:०१, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
cs.wikibooks.org२३:१६, १ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org००:३०, २० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org२३:२०, २४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
cs.wikisource.org१६:५४, ३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org२०:४३, ५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cs.wiktionary.org१७:२३, ७ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
cu.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१३:३९, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
cv.wikibooks.org१६:४०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२२:०१, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
cy.wikibooks.org१६:४०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२०:४८, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org१६:४०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org१२:१७, १० आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org१२:०१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
da.wikibooks.org०१:०७, २ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org२३:१८, ९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
da.wikisource.org२०:०५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
da.wiktionary.org१२:३०, २० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१९:५३, १७ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६autoreview
de.wikibooks.org१६:४५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
de.wikinews.org२१:३१, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
de.wikiquote.org१९:५९, १५ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
de.wikisource.org०१:१४, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org०१:१५, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
de.wikivoyage.org२३:५१, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
de.wiktionary.org१९:१९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
din.wikipedia.org२०:०९, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२१:३६, ११ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wiktionary.org१४:१०, २२ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org१६:४९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२०:०९, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१३:३४, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org१६:४८, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
dz.wiktionary.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org१६:२२, २३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
el.wikibooks.org०३:१२, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१३:२१, १० एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०२:५८, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org००:३९, १ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१६:४७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१४:११, १४ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org००:३२, १० सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२
eml.wikipedia.org०१:३८, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२२:२५, १२ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,५६७extendedconfirmed
en.wikibooks.org२२:२३, २४ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७९editor
en.wikinews.org२२:१५, २१ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
en.wikiquote.org२०:५०, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९९
en.wikisource.org००:१०, ६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
en.wikiversity.org१३:४०, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०२
en.wikivoyage.org२३:५०, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७७autopatrolled
en.wiktionary.org००:५६, १८ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
eo.wikipedia.org१५:५६, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
eo.wikibooks.org१५:०७, ७ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org२२:२१, १९ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१६:४७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org१४:१३, २२ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१८:१२, २८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
es.wikipedia.org२३:५९, ११ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७,८७३bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org२१:५५, १७ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,७२९bureaucrat, sysop
es.wikinews.org२३:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८autoreview
es.wikiquote.org००:३२, १ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२७
es.wikisource.org१९:२७, ६ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९५
es.wikiversity.org०१:०६, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७०
es.wikivoyage.org०२:४३, ४ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५०patroller
es.wiktionary.org००:५५, १८ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८४autopatrolled
et.wikipedia.org००:४३, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३४
et.wikibooks.org२०:४४, २४ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org१६:०८, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org१६:४७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org१६:४७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१६:४८, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
eu.wikipedia.org२०:४९, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८०
eu.wikibooks.org१६:४८, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org२२:३३, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org२०:३९, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org००:०६, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२०:४८, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
fa.wikipedia.org००:५६, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
fa.wikibooks.org१७:५५, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)autopatrolled, patroller
fa.wikinews.org१३:५४, १६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org००:४७, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org२१:०९, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०३:२९, ३ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org२०:५७, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ff.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०१:३६, ३ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०१:०९, १२ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
fi.wikibooks.org१८:३७, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०२:००, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१६:४९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org००:३१, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fi.wikisource.org००:०१, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org२२:२३, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org२०:३९, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१९:४९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fj.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१६:४९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org०२:५५, २९ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org००:३६, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
fo.wikisource.org१६:४९, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१६:५०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org२२:२५, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१६:५०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org००:५८, १४ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५३
fr.wikibooks.org२०:५५, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fr.wikinews.org००:५९, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
fr.wikiquote.org२०:४३, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
fr.wikisource.org१६:५०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
fr.wikiversity.org१५:१२, ११ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
fr.wikivoyage.org२३:५१, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
fr.wiktionary.org१९:०५, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
fur.wikipedia.org०१:१५, ८ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१४:५०, १८ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
fy.wikibooks.org१६:५०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org१९:२४, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२३:०१, १९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org२१:०१, ९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ga.wikipedia.org१५:५९, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
ga.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org१५:३३, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१८:३२, २७ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org२२:०४, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२२:२४, १२ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२०:५४, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१५:५८, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७२
gl.wikibooks.org२२:४०, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org२२:३९, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org२२:३९, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org२२:३९, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१६:५०, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१७:२८, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०६:०८, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१४:५५, १२ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
gu.wikibooks.org०६:५८, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org२२:२८, ९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org०२:२६, २६ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org२२:०४, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ha.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org२१:१६, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
he.wikibooks.org१५:४२, १६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org२१:०१, ३० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२१:२९, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१५:४२, १६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org१६:५७, २७ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१६:०९, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hif.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org०६:०८, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org२१:१९, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
hi.wikibooks.org१५:२८, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org१६:४१, २८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०६:०८, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org०६:०८, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org०१:१३, १ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०१:३४, १४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२७
hr.wikibooks.org०२:४७, १५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०२:४७, १५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०२:४७, १५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१५:१२, २८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०२:०१, २० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१८:५०, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
hu.wikibooks.org१३:४९, २१ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org२१:४९, १९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
hu.wikisource.org००:१३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१३:३५, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
hy.wikibooks.org२२:४३, २१ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०१:५९, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org०१:३९, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१५:४१, ११ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ia.wikibooks.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org२०:५०, २२ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६२autoreview
id.wikibooks.org१८:५८, २ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
id.wikiquote.org१८:००, १ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
id.wikisource.org२१:४१, २० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
id.wiktionary.org१९:४९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ie.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org००:४५, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org००:४५, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ii.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org२३:५५, १० फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२२:२९, २४ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
inh.wikipedia.org०६:०९, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org०१:३८, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१९:४९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org२२:०४, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
is.wikibooks.org२०:३९, २६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org२३:२३, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org२१:१७, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८
it.wikibooks.org००:३३, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
it.wikinews.org१९:०७, २९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
it.wikiquote.org०१:०५, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
it.wikisource.org१५:११, २१ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
it.wikiversity.org१६:४९, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
it.wikivoyage.org२३:५१, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१९:४१, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
iu.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
iu.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१४:१२, १८ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१५:५९, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८८
ja.wikibooks.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१३:२५, ३१ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१३:४४, २६ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ja.wiktionary.org२०:०९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org२०:०७, १० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
jv.wiktionary.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१४:५६, १२ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
ka.wikibooks.org२१:४७, २८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१८:२६, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org००:१०, १७ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org००:३६, २६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१६:०५, २३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org२०:३३, ३० डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
kk.wikibooks.org२३:१५, १७ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org१९:३८, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org२२:०३, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०१:२४, १८ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
kn.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१४:५४, १६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org२२:०७, १९ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org००:१०, ८ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ko.wikibooks.org१६:४९, ६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org००:०२, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१९:३९, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१८:५४, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१६:१२, १ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१६:४८, ६ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org०१:३९, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org२२:४६, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org००:२९, ८ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ku.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org००:०९, १९ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org०२:०१, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ky.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०१:१०, २४ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
la.wikipedia.org२२:०५, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६९
la.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org००:१४, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org२१:१३, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२३:३४, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org००:११, २ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
lb.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org२३:३९, १२ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org२१:०८, १८ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org००:४७, ७ एप्रिल् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org१५:००, ९ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lg.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org२०:०१, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org१६:१६, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
li.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०६:३१, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१४:४०, ११ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org२०:१३, २ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०२:२३, १८ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org१६:५८, २७ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०१:३५, ३ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org२३:३०, १७ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४२
lt.wikibooks.org२०:४२, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
lt.wikiquote.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१८:५०, ६ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org००:२४, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२९
lv.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org०१:००, २० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०५:३२, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org२०:४२, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२२:४६, १७ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२२autopatrolled
meta.wikimedia.org२०:५९, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४,८६२autopatrolled, ipblock-exempt
mg.wikipedia.org२२:४१, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org२३:१६, ४ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२१:५९, २६ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org१४:०५, १ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
mi.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org२३:५२, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
mk.wikibooks.org२२:५२, २४ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०२:०१, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१८:२९, ३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
ml.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org२०:३५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१६:१६, २१ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org२०:५५, २२ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१७:५५, २६ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
mn.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१४:४७, २८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org१४:०७, २२ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१५:२१, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१३:४२, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
mr.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org०२:२५, २६ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२१:०२, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५८
ms.wikibooks.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०१:४४, १६ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
mt.wiktionary.org१८:२७, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०२:०१, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org००:३५, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
my.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org०२:२४, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org०१:५१, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org२२:५६, ११ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org०२:२७, १५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org२२:५२, ३० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
nds.wikipedia.org२२:२८, २४ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९
nds.wikibooks.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org०६:५९, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org२१:२४, ७ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०१:४४, १९ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org००:३६, २६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org२०:१३, २ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org२३:०७, ११ मार्च् २०१०नूतन वृत्तान्त(?)५,६९२
nl.wikibooks.org२०:४४, २१ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११९
nl.wikimedia.org००:३३, १० जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org२३:२८, ९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wikiquote.org२१:०५, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
nl.wikisource.org२०:४४, ५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
nl.wikivoyage.org२३:५१, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nl.wiktionary.org००:४५, २९ मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९८
nn.wikipedia.org२३:४२, १५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९५
nn.wikiquote.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
no.wikipedia.org२१:५७, ७ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
no.wikibooks.org२२:५५, ११ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०२:०२, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org२२:०७, ६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org२०:५२, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org०२:०८, २० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
nqo.wikipedia.org०२:३४, २९ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org२३:२०, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०२:०१, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०२:०३, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org०२:०४, २५ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org०१:५२, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
oc.wikibooks.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org००:४०, २ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org०५:३३, २१ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org२२:०३, २८ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org००:००, १७ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org१६:४७, १० एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
pa-us.wikimedia.org१६:०९, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org१८:२८, ८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org०३:३४, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pap.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pa.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१५:५४, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pdc.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org२१:१७, २० मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
pl.wikibooks.org२१:११, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
pl.wikimedia.org२२:०९, १५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pl.wikinews.org१९:०६, २९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pl.wikiquote.org२०:५२, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
pl.wikisource.org२३:३९, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pl.wikivoyage.org१९:३७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१९:४९, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
pms.wikipedia.org०१:३६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org२१:०५, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pnb.wiktionary.org०२:२६, २६ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikibooks.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org०७:००, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org२३:३०, १७ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५७
pt.wikibooks.org०१:११, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७९
pt.wikinews.org०१:०३, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
pt.wikiquote.org२३:४३, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pt.wikisource.org००:२६, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pt.wikiversity.org१९:३४, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
pt.wikivoyage.org०३:४४, ११ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
pt.wiktionary.org२०:११, २५ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
quality.wikimedia.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org१३:२७, ६ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org००:५१, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org२३:३७, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
roa-rup.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०२:२१, ३० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org२२:०६, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ro.wikibooks.org१४:५२, ३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ro.wikinews.org००:४६, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२२:१३, ४ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ro.wikivoyage.org०४:०४, १२ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org२०:२८, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
rue.wikipedia.org१६:३०, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org२१:४०, ११ एप्रिल् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५६uploader
ru.wikibooks.org२०:४०, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org१६:०९, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org२०:५३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org२१:२८, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ru.wikisource.org२०:५३, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ru.wikiversity.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org२३:५२, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org००:१८, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६७
rw.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१३:३५, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org२०:५९, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org०७:००, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०७:००, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org११:५४, ३० नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org१४:११, १४ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०२:२७, १२ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
scn.wiktionary.org०१:४७, १२ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२१:३०, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
sc.wikipedia.org००:०३, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
sd.wikinews.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१५:०५, २१ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१६:१०, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१९:०१, ८ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१४:३१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६२
sh.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org१७:३४, २७ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०१:२९, २३ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८,०८२patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org००:०३, १३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org२०:५७, ३ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३७
si.wikipedia.org१४:५६, १२ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
si.wikibooks.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org२३:३७, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२१:२७, ४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०८
sk.wikibooks.org२०:४१, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१९:४५, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org२१:११, ७ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org२२:११, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५०
sl.wikibooks.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org२२:२४, २७ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org२०:५१, १ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org२३:१४, २ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org२१:०९, २६ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org००:३६, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
so.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
so.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org००:४६, ४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
sq.wikipedia.org२३:५४, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९९autoreview
sq.wikibooks.org०३:५५, २३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१५:११, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१९:५४, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
srn.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१४:३१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sr.wikibooks.org२२:०३, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org२३:४२, १ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org२१:२६, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sr.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ss.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०२:२९, १२ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
st.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
st.wiktionary.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१३:४६, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
su.wikibooks.org२२:१०, २५ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१६:४२, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१२:०१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
sv.wikibooks.org२३:५१, ३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
sv.wikinews.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org२१:१९, ३० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१५:०२, ३ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org२३:५२, १० नवेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
sv.wiktionary.org१९:००, १० एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
sw.wikipedia.org०१:४३, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
sw.wikibooks.org०७:००, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०१:५८, २८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१७:०८, १८ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
ta.wikibooks.org१६:४१, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ta.wikinews.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०२:२४, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org००:२७, २४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org१५:५४, १ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३१
test2.wikipedia.org०१:०१, ४ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org२३:१०, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१३:३६, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikidata.org१८:३७, ७ जून् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org०१:४५, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org२१:१०, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
te.wikibooks.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२०:०२, १४ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१६:१८, २९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
tg.wikibooks.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१७:२१, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
th.wikibooks.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org०२:१३, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org२०:३१, ६ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१४:१०, १३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org००:०९, १३ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ti.wiktionary.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१२:५२, १० अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tk.wikibooks.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१४:३९, २३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२३
tl.wikibooks.org१९:२८, २६ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०५
tl.wiktionary.org१५:०७, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tn.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org२३:५९, ११ मार्च् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४autoreview
tr.wikibooks.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org१६:१०, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org०१:५३, १७ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
tr.wikiquote.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tr.wikisource.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tr.wiktionary.org०१:१०, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
ts.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org०१:०१, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org२१:२७, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org०१:४०, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१६:२९, १ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org१६:१०, २४ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२३:०१, ४ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२०:५८, ३ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
uk.wikibooks.org००:५८, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org००:५७, ३ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org२३:५१, २ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org१९:३७, २४ एप्रिल् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
uk.wiktionary.org१४:३३, १२ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org२१:०५, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
ur.wikibooks.org००:१२, २७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org०२:२२, १८ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org१९:५१, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
uz.wikibooks.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१९:१९, ४ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
vec.wikisource.org२३:१३, ५ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१४:११, १४ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org०३:०५, १० फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१९:५०, ११ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
vi.wikibooks.org२१:४१, ५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
vi.wikisource.org२३:४६, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org०४:०४, १२ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१५:०६, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
vls.wikipedia.org०१:४६, २० जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
vo.wikipedia.org२२:१२, १३ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
vo.wikibooks.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१३:२७, ६ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
wa.wikipedia.org२०:३१, १९ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
wa.wikibooks.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org२३:२३, ६ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०१:०५, १२ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०१:४०, २७ अक्टोबर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,७७१
wikimania2005.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org२१:२३, २० मे २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org२२:४३, २ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org२२:४१, २ फेब्रवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org१०:५९, २४ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org१७:२९, १० नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१४:२५, ६ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org०५:५९, २६ अक्टोबर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org१४:३५, ३१ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org०३:३८, १८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org१७:३४, १२ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org११:२७, ८ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०१:४७, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
xh.wikibooks.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org०२:३९, २८ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१४:५५, ४ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१५:०४, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१५:०५, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org००:३२, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
yo.wikibooks.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१७:२४, १२ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org०७:०१, १ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org१५:०४, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org०१:४६, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh-classical.wikipedia.org००:४२, २६ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१४:५७, ५ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२२
zh-min-nan.wikibooks.org००:५०, ९ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१५:०४, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१५:०४, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१५:०४, २७ एप्रिल् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org००:३१, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१
zh.wikipedia.org१२:०१, ५ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
zh.wikibooks.org००:३६, २३ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org२१:२०, ३० जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१५:३८, १ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org२०:५४, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org२१:०६, २४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१४:३९, १५ जनवरी २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org२२:१६, ६ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
zu.wikipedia.org०१:४४, २४ जून् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
zu.wikibooks.org२१:३८, १९ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०२:१८, २९ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Savh" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्