वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org०१:३८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६८
ace.wikipedia.org०१:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org०२:४८, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२०:२०, ५ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
af.wikibooks.org१७:४५, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org००:१३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org००:३७, २६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org०१:४२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org०५:२२, २४ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
alt.wikipedia.org०७:४५, ९ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org०१:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org०२:१६, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org२१:१५, २२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org००:२६, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०१:४५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org०२:०१, १६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०१:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
ar.wikibooks.org१८:५९, ३० जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org००:५९, १२ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०२:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०२:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०२:०९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org२१:४३, १७ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०२:४१, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ary.wikipedia.org००:५०, २९ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ast.wikipedia.org२१:१५, २२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ast.wiktionary.org१८:०५, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०२:१४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
as.wikisource.org१५:१९, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org०५:१७, २१ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१७:१७, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१७:०६, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org००:४३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org२०:२५, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३२rollbacker
az.wikipedia.org०२:००, २१ मे २०१५नूतन वृत्तान्त(?)४२,७६२interface-admin (अस्थाई), sysop
az.wikibooks.org०२:५५, ६ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,१८४autopatrolled
az.wikiquote.org००:०३, १७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,३९७interface-admin, sysop
az.wikisource.org१२:४०, २६ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,०२८autopatrolled, interface-admin
az.wiktionary.org१८:५२, १८ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,२३४sysop (अस्थाई)
ban.wikipedia.org१७:०८, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org००:०६, २५ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org०२:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org१९:४८, ५ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org२१:४५, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org०२:२८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wiktionary.org०३:४७, १२ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org१७:५२, १८ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०४:३८, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org०१:३५, ४ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikibooks.org००:४५, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org२०:२६, १३ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org०२:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०२:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org०३:००, २० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org१६:१९, ९ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२६
bg.wikibooks.org१९:४४, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org०१:३९, २५ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org०३:२९, १७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२३:३०, ५ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०१:५४, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org०२:४२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
bi.wikipedia.org१८:१४, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०२:५१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org२०:५२, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०२:५२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४०
bn.wikibooks.org१२:३४, १३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org०२:५६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१७:४८, २३ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१९:२८, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org०२:५७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org०२:२६, १९ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org०२:५८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
br.wikimedia.org२०:३९, १७ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org०३:०४, १७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org१७:४४, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१८:०६, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org२२:५६, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
bs.wikibooks.org०५:५२, २८ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org०५:१४, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१४:५३, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org१६:०३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०१:११, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org१७:२६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०३:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१७:१४, १९ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org२०:१३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०५:२८, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org०३:११, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org०१:०२, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org०२:०२, १७ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org०५:४२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cbk-zam.wikipedia.org००:५७, ७ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१८:३८, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१८:३१, २५ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०६:१०, २१ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०२:००, १४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org१९:०८, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org२०:५४, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org०३:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,३००filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org०३:२५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org१३:२१, ७ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२१:५७, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org२१:२०, २२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org२०:३०, ४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org२१:५३, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org००:५८, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org२१:५७, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१९:३९, २८ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org१८:३७, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org०३:३१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०३:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org०३:५५, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१५:५०, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१५:३३, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
cu.wikipedia.org०३:३५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१९:२६, २१ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
cv.wikibooks.org२३:५५, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०३:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
cy.wikibooks.org२३:३९, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org०३:३८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org२३:३९, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org०१:१४, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org०२:४३, २६ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०४:३३, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org२३:५०, ११ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०२:४०, १४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org०३:५८, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org२०:४०, २७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org२३:३१, ९ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
de.wikibooks.org२१:३७, २९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org०३:५७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org०३:५७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०२:५१, २० आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org१५:४१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org०४:०१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org०२:५९, २५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
din.wikipedia.org१७:१४, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
diq.wikipedia.org०४:०२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org२२:३३, २४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org०४:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org०४:०७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org१७:०६, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org०१:१४, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org०४:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ee.wikipedia.org२३:२७, २ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२१:३७, ३ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org०४:०२, १८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org०४:१३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०३:२८, १७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org२२:१८, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org०४:२८, २० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org०४:१४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
el.wiktionary.org०२:३७, ५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
eml.wikipedia.org०४:१५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org०२:०७, ११ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,०४५extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org२१:२१, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६८editor
en.wikinews.org२१:२१, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७३
en.wikiquote.org२१:२१, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४०
en.wikisource.org२१:२१, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
en.wikiversity.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
en.wikivoyage.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org२१:२१, २१ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org०६:१४, २६ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
eo.wikibooks.org०१:५४, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०४:२९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१८:५१, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१८:२४, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०५:०३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org०१:५८, १ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४७
es.wikibooks.org१६:००, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
es.wikinews.org०४:४३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org०४:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
es.wikisource.org०४:४५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
es.wikiversity.org१७:३९, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
es.wikivoyage.org०४:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org१५:२७, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८८
et.wikipedia.org०१:४९, १९ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
et.wikibooks.org१९:४४, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०४:११, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org१८:५०, २५ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१६:४२, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०१:४९, १९ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
eu.wikibooks.org१९:४४, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org०१:०७, २३ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org१७:४९, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१५:२९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org०४:५८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org२०:२८, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
fa.wikibooks.org१९:५९, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०५:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org०५:०४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१६:१२, ९ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०५:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org०१:०४, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
ff.wikipedia.org०५:१४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org०५:१४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१३:५९, १८ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org१६:४३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org०४:३२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org०५:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org०२:५९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१९:४४, ११ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०५:२२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१४:४९, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
fj.wikipedia.org०५:१८, २१ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org०५:५५, ७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org०१:४६, २४ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org०५:२२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org२३:४०, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org०१:१६, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०५:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org०५:२५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०१:५८, १ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
fr.wikibooks.org०४:४६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org०५:३४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org०५:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org०५:३७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१४:२६, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org०५:४१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org०२:३२, २५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org०२:४७, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org०५:४२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org२०:१९, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org०१:१६, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org१५:३८, ३० मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
gan.wikipedia.org०५:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०५:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ga.wiktionary.org०५:५७, ७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org२०:४०, १७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org०५:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org०१:१९, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org०५:५१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०१:१४, २३ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०५:५४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org०४:४९, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०५:५४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org२२:३१, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०२:१७, १५ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०४:०७, १० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org००:०६, ९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org०५:५५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
gu.wikiquote.org०१:१५, २३ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org१५:४३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org२२:३१, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org०६:०१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org२२:३२, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org२२:४१, १ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org२३:३९, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org२२:३२, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org०४:३३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०६:०६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
he.wikibooks.org०४:०४, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org००:१६, २३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org०६:११, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org१५:०६, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org०६:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org१८:०१, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
hif.wikipedia.org०६:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org२२:३२, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०२:२६, १९ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३२
hi.wikibooks.org१९:३३, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org२०:२४, २१ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org०१:२०, २४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org२२:२७, ५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org११:०७, १४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org२२:२७, ५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०२:२३, १७ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०७
hr.wikibooks.org०१:१२, २० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org२१:४३, २६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०१:४४, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१७:०५, ४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org०६:४१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org२२:३२, २७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०६:४३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०६:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१४:५१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikinews.org०६:२४, १९ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org२३:३८, १ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org०४:३२, २७ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१८:२८, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
hy.wikipedia.org०२:४२, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
hy.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org००:०३, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org००:२९, १९ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org०७:१२, २४ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org०३:३९, १७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१७:०४, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org२०:३०, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१५:१४, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०
id.wikibooks.org१८:०७, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org०३:१८, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०३:२०, १२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१६:२३, ५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ie.wikipedia.org०७:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१५:१४, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०७:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ik.wikipedia.org१६:४४, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०७:१०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,९४८
inh.wikipedia.org१८:१९, १० आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१७:०४, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org२३:१२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org०७:११, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
is.wikibooks.org०१:२०, २४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२१:५४, २४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org२२:२७, ५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०५:५४, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१९:४०, २८ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
it.wikibooks.org०४:१९, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org०७:२३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०७:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
it.wikisource.org०७:२६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०१:४३, २२ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org१०:४२, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०४:४४, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०२:४८, ६ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१५:१४, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०७:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०२:४४, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
ja.wikibooks.org२०:३२, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org०७:३७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१७:१३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०७:३८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०३:५९, ३० आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०२:४८, २१ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०७:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१५:१४, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०७:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
jv.wiktionary.org०३:१३, ६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org०५:१२, १६ जुलै २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org०७:४१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१९:४३, २८ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
ka.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org०२:१२, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०२:१९, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org०४:३१, १० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१८:१३, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org१४:३५, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org०७:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०१:०५, ८ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
kk.wikibooks.org२०:३३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org२१:४३, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१७:०६, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org०७:५९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१५:१६, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०४:५१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
km.wikibooks.org२३:३३, ४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org०१:०३, ११ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org०८:०९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
kn.wikiquote.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१६:२१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१४:५२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org०१:४८, ९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०८:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org१८:५०, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०४:३५, १० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१८:३६, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org०८:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org०४:२५, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१७:३९, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
krc.wikipedia.org०३:४१, १ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org०८:२१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org०३:१८, १३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१५:१६, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०२:५४, ११ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org२०:३९, ९ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org०८:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१५:३८, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org२३:२९, ११ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org०८:२५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org२१:५५, ७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org१५:१६, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org०१:५८, १ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
ky.wikibooks.org०५:०५, २८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२१:५०, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org२२:१२, २ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org१७:०६, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१७:३७, १८ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१७:०९, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org०३:५७, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१५:१६, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org०८:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०८:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org२०:१७, २१ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org२३:४९, ५ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org१७:३१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१९:१३, ३ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org०८:३५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org०८:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org२३:४२, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०३:३९, १६ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१९:४१, २५ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org२३:४२, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org०२:२१, २२ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org०८:३७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०८:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१५:२०, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१७:५९, २० डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०८:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१८:५८, २७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org१८:३१, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०३:२३, १३ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org०५:४४, ७ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
lt.wikibooks.org२०:३९, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org०८:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org०४:३४, २७ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१६:५९, २७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१२:४३, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२३patroller
lv.wiktionary.org००:१९, ३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org०९:११, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org०९:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org०९:१३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९५
meta.wikimedia.org१८:००, २० डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,५३५global-renamer, patroller
mg.wikipedia.org०९:१५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org२०:४१, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१५:२१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org०९:१७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२३:०५, २१ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०९:१८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org१५:२१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१८:३०, २७ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org२०:४२, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०४:०२, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१५:२१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org०९:३५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
ml.wikibooks.org२०:४२, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org२३:४३, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१६:०७, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org२०:५२, २२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org१८:५६, २१ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१४:२५, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
mn.wiktionary.org०३:५२, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org१९:४६, १७ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org०९:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org०२:०६, १३ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org००:२०, २० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org२२:३४, १७ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org०३:१९, १६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org०२:५०, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४
ms.wikibooks.org०३:१३, १७ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org०३:५९, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org०९:५५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org१५:२५, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०९:५६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org००:५५, २४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org०९:५६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org०९:५९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
my.wiktionary.org१८:३१, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org२०:२८, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org१०:०१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org००:५०, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१०:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१०:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१५:२७, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१०:०४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org१०:०९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
nds.wiktionary.org१५:२७, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org१०:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ne.wikibooks.org२०:४२, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org१५:३०, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org२१:४४, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org०४:०९, १ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikibooks.org१६:१५, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org०१:२८, २९ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१०:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org१४:४७, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१०:२२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१०:२३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१५:२४, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
nn.wikipedia.org०३:४१, ५ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org१०:२८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१५:३१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१०:२९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१०:३०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org०२:३०, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org०१:४२, २५ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org००:४१, १० जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०४:०४, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१९:३७, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org००:०३, २२ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१०:४२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१८:१८, १० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org१७:३६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०२:२६, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org१०:४३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१५:२८, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org०५:०६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१०:४८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१०:५०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१५:३१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१०:५०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org१९:२९, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org००:१९, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org०१:५७, १ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२०:२५, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pag.wikipedia.org१६:०८, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१०:५४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org१०:५५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१५:४६, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
pa.wikibooks.org२३:४४, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org०५:५१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१७:३९, १८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org११:०५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org११:०५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१७:३५, १२ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org११:०६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org२३:४३, ५ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०३:१५, १ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pl.wikibooks.org०१:५३, ५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org२१:५०, २९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org११:१६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org११:१७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
pl.wikisource.org०२:१७, ५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org११:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०२:२१, ५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pms.wikipedia.org११:२१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१८:०५, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org२०:२६, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org१५:४०, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१९:४५, २६ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org२०:२७, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org२०:४०, १७ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org११:२८, १४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org००:२४, १२ जून् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pt.wikibooks.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
pt.wikimedia.org२०:३९, १७ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org११:४५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org११:४६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org११:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०५:२३, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१७:४४, १ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
qu.wikipedia.org११:४९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१५:४०, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org०२:५९, ३० जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org१८:४८, १५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org०१:०२, २४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१८:५१, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१५:४२, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org११:५२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org२२:१२, २८ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
ro.wikibooks.org१७:०३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१२:२३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org२३:३१, १६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org०२:५९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१२:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org००:२१, २० एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org१२:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org००:३५, १७ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९uploader
ru.wikibooks.org०५:०६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org१४:४७, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१८:४०, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१२:२८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१९:२७, १२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org१८:३९, १ जुलै २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१२:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org२१:२४, २ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
rw.wikipedia.org१२:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१५:४४, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org००:५०, २४ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org०५:४१, १२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०३:५८, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org०५:३३, १९ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org१६:१५, १० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org२०:४३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org२३:४४, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१३:५९, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१७:२५, ४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१२:४१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org१५:४७, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१७:३८, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
sc.wikipedia.org१२:४५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१२:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१५:४७, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१२:४८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org१७:०६, ५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org२०:०३, १४ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१५:४७, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org०४:१०, ४ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१९:३२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org२०:११, २१ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org२१:५४, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org००:२७, २७ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०१:५७, १ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
simple.wikiquote.org००:१५, ३० मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१५:१२, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org१२:५६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
si.wikibooks.org१६:४३, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१६:३७, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१२:५६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६३
sk.wikibooks.org०१:३४, ८ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१३:०१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१९:१७, २५ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१८:४१, ५ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१३:०३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
sl.wikibooks.org२३:३२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१७:१६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१५:५६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org०१:५७, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०३:२३, १६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१७:१५, ८ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org२२:०२, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१३:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०२:३६, ६ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
so.wikipedia.org१३:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org१९:०६, ९ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१८:२८, २५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८५autopatrolled
sq.wikipedia.org१३:१२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
sq.wikibooks.org०२:२७, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१३:१३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१५:४४, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१९:२६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org१३:१३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१८:४१, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
sr.wikibooks.org०२:१३, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१३:२२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org०३:५७, २ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१५:२५, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org१९:०३, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१३:२३, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org२२:०६, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org१३:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org२०:००, २३ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१७:०३, ३ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१५:५८, ९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१३:२५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org२०:२८, ४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१३:२७, ४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०२:०३, १३ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org१३:३५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१३:३६, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org०३:२७, १७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१४:३५, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०२:०९, २१ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१३:३८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०५:२१, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१३:३९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१९:५२, ५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१३:४१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org१७:४७, २४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१३:४२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
ta.wikibooks.org१७:४९, १ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१३:५८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१३:५८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org०४:२१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०६:००, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tay.wikipedia.org०६:११, ५ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१५:२२, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org२०:००, २३ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org१३:५९, ३१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०२:४१, २७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०३:४५, १३ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८interface-admin, sysop, translationadmin
test.wikidata.org०२:१४, १२ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१३:५९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१४:०१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
te.wikibooks.org१३:२४, १६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org२३:४५, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org०२:५९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१६:२६, २७ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org०२:५१, २५ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tg.wikibooks.org२३:४५, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org२२:०८, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१४:०७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०२
th.wikibooks.org१८:३९, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१९:२९, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१८:५९, २६ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०२:१८, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ti.wikipedia.org०४:४८, ८ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ti.wiktionary.org२२:१७, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org०१:५७, १७ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२,०९९
tk.wikiquote.org२२:५६, १७ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org०४:१५, १९ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tl.wikipedia.org१४:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८
tl.wikibooks.org१७:१५, ५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१६:५६, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१४:२७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org२२:१७, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०१:३८, ९ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०३:५३, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org२२:१७, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१३:४९, २१ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४३patroller
tr.wikibooks.org१५:५१, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
tr.wikimedia.org२१:०३, २३ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१९:०९, २३ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org१४:१४, २३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
tr.wikisource.org१६:१०, १७ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tr.wiktionary.org१३:५१, १२ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४
ts.wikipedia.org१८:४८, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org२२:१९, ४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org१४:४४, २० मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१३:५६, १९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१४:०८, १९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१३:३२, १० नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org१४:३७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org००:५३, ३० जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org२१:५४, २९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org२१:३७, २७ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१४:३८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२०:००, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org००:२७, २० सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org०१:२९, १३ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
uk.wikibooks.org१६:१८, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१५:१७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१५:१८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org०६:१६, २१ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org१५:२०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org०२:०१, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org२०:२५, १४ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ur.wikibooks.org२३:४६, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१५:२४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१६:४०, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org००:१७, १३ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
uz.wikibooks.org२१:४०, १३ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org१५:२८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१५:०८, १५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१५:२८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org०४:०४, २२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१९:५६, १४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१५:२९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०१:५२, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१५:३२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikibooks.org१४:३१, २६ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
vi.wikiquote.org०१:५२, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org०२:५८, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१५:४०, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१५:५७, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१७:४२, ५ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१७:०६, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org०१:३०, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१९:०५, २२ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org१५:४४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org०१:५१, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१८:११, २० डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,४४५rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org१५:४८, १६ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०१:४०, ४ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org२३:४६, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org२३:४६, १० मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१६:२७, ६ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०१:४८, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१५:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org०१:५१, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१७:३०, १५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१५:४७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०१:४७, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०१:४७, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१५:४९, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org१५:५१, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org०१:४७, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org१७:३७, १५ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१५:५२, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org१७:४७, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org०१:४४, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१५:५४, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०५:१७, २१ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०१:३९, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org०१:३८, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०१:३६, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२१:०७, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
zh.wikipedia.org१९:४२, २८ मार्च् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
zh.wikibooks.org०६:०५, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१६:०५, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org०१:३४, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१७:४२, २ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१९:१६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१६:०७, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१५:३८, २२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१६:०८, १० फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org०१:२६, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Turkmen" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्