वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org००:२५, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org००:२५, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org००:२५, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org२१:०६, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wiktionary.org००:२६, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org२१:०६, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
advisory.wikimedia.org००:२७, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org१५:४१, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org२१:०६, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
af.wikibooks.org२१:०६, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org००:१०, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org२१:०७, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org२१:०७, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ak.wikibooks.org००:२८, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org००:२८, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org२१:०७, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
alt.wikipedia.org१९:३३, ९ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org२१:०७, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikiquote.org००:२८, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org००:११, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org००:१२, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikibooks.org००:२९, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org००:२९, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org००:३०, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org००:१२, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org००:११, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org००:११, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org०३:०९, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org००:३०, ६ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
ar.wikibooks.org०३:०७, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org०३:०७, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०३:०८, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org०३:४१, २५ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org०३:०८, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०३:०७, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org०१:५२, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org२१:०२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ast.wikipedia.org०३:१०, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikibooks.org००:३२, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org००:३२, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org०३:१०, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०३:०९, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikibooks.org००:३१, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org०३:०९, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org००:३१, १४ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१५:४९, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org०१:५४, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org०३:१०, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org०१:४५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org०१:५१, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org०३:११, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org०१:४५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०३:११, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org२१:५२, १ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org१७:५९, ८ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६०
az.wikibooks.org२३:३२, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org२२:५१, २३ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
az.wikisource.org०३:३८, २५ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org२३:३२, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org०२:४१, २१ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikisource.org०२:५८, ७ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org२०:४१, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bat-smg.wikipedia.org२०:४२, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org२०:४१, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org०१:४५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org२०:४२, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wiktionary.org०१:४७, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org००:०३, १५ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikibooks.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०२:२२, २१ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org२०:४३, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
bg.wikibooks.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org२०:४४, २४ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org१९:५६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org०१:४६, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१९:५६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org०१:४७, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org०१:४७, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१९:५६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org१९:५६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org०१:४७, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org०१:४७, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org०१:४७, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org१९:५८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
bn.wikibooks.org१९:५८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१९:५८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org०१:४८, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१९:५८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org२०:००, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org०१:४८, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org०१:४८, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org२०:००, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२०:०५, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२०:०५, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org२०:०५, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२०:०५, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikibooks.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org२०:०६, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org२३:०८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org२३:०८, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२३:०९, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org२३:११, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org२३:११, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२३:१२, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org२३:११, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cho.wikipedia.org०२:०५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org२३:४२, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org२३:४२, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org२३:१२, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
ch.wikibooks.org०२:०५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org०२:०५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org२३:१२, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org२३:१२, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२२:४१, १४ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,९४४ipblock-exempt, patroller
co.wikipedia.org२३:१३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikibooks.org०२:०५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org०२:०५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२३:१३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org२३:३६, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org२३:१३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikiquote.org०२:०६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org०२:०६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२३:२२, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wiktionary.org२३:२२, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२३:१३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org२३:१४, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org२३:१४, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org२३:१५, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org२३:१५, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org२३:१५, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org२३:१४, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cu.wikipedia.org२३:२३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org२३:२३, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org२३:४२, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२३:२४, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikibooks.org२३:२५, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२३:२६, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org२३:२६, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org२३:२४, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org०३:००, ७ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org२१:५७, १८ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org१९:५५, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org०२:०२, १८ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org१९:५५, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org२१:५७, १८ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org००:१९, २२ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
de.wikibooks.org०१:२५, २५ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikinews.org०१:२५, २५ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org०१:२५, २५ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०१:२५, २५ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org२३:२७, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org२३:२७, ४ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org०१:२५, २५ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
din.wikipedia.org१५:५१, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org२०:१९, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wiktionary.org२१:१५, १३ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१९:५४, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org१५:५१, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२०:२०, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org२०:२०, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org२०:२०, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org०२:०७, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२०:२१, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२०:२२, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org२०:२२, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org२०:२२, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org२३:४२, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org२३:४२, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org२३:४२, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org२३:४२, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org२०:२२, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eml.wikipedia.org२०:२५, ६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२३:०१, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८०extendedconfirmed
en.wikibooks.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
en.wikinews.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
en.wikiquote.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
en.wikisource.org१७:३२, ५ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org०१:३०, २६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikibooks.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org०१:५७, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org०१:५०, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org२०:४२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
es.wikibooks.org०१:५२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org१५:४६, २९ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org०१:५२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikisource.org०१:५२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiversity.org०१:५२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org०१:५२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org२३:४७, २३ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org०१:५९, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikibooks.org०१:५९, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०१:५१, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org०१:५९, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org०१:५९, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org०१:५९, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org१३:२१, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
eu.wikibooks.org१३:२१, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१३:२१, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org०२:०९, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१३:२१, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org१३:२२, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१३:२३, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org१३:२३, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org१३:२३, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org१९:५७, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१९:५७, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org१९:५७, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org१३:२३, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org१३:२४, १९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org१९:३५, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१९:३०, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org१९:३०, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०१:५२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१९:३०, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org१९:३३, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org१९:३३, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१९:३३, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org२२:२०, ५ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१९:३०, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wikipedia.org१९:३७, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१९:३७, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org१९:३७, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org१९:५६, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१९:३७, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org१९:५६, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१९:५६, २१ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org२२:१४, २१ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
fr.wikibooks.org१९:३८, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१९:३८, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१९:४२, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org१९:४२, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org१९:४२, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikivoyage.org१९:४२, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१९:३८, २० एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org२२:१९, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org२२:१९, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org२२:१९, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org२२:१९, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२३:२८, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
gan.wikipedia.org२२:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org२२:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikibooks.org०२:१०, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org०२:१०, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org२२:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१९:०५, ११ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org२२:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२२:२४, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२२:२९, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org२२:२६, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikibooks.org२२:२६, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org२२:२६, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org२२:२६, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org२२:२६, २२ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org००:१३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org०२:११, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org००:१३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org०२:४६, २१ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org०१:५१, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१५:५३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org२०:३७, २१ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikibooks.org०२:१२, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org००:१४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikibooks.org०२:१२, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org००:१४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org००:१४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org००:१४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org००:३३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org००:३३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org००:३६, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org००:३३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org००:३३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org००:३६, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०२:०५, २४ नवेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org००:३८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org००:३८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org००:३९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org००:३९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org००:३९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org००:३८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org०१:०४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org०२:१४, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org००:४४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
hi.wikibooks.org००:४४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org००:४४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org०२:१६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org०२:१६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org२१:०४, १७ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org००:४४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org०२:१३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org२१:०६, १६ डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
hr.wikibooks.org०१:०४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org०१:१०, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०१:१०, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org०१:०४, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१४:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org१४:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org१४:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org०२:१७, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१४:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org१४:४७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१४:४७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१४:४८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१४:४७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikipedia.org१४:५७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikibooks.org१४:५७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१४:५७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१४:५८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org१४:५७, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org१६:१६, १ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org०२:१३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१४:४८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org१४:४८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१४:४८, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१९:३६, २३ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
id.wikibooks.org१४:५३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१४:५९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org०३:५३, २५ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org१४:५३, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ie.wikipedia.org१४:५९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१४:५९, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org१५:०१, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ii.wikipedia.org०२:१८, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१७:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org०२:१८, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१७:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१९
inh.wikipedia.org१५:५६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१७:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१७:४५, २३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org२१:०३, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikibooks.org०२:५४, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org०२:५४, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०२:५४, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org०२:५४, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org२१:५७, २९ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
it.wikibooks.org०२:५६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org०२:५६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org०२:५८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org०२:५८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org०२:५८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org०२:५८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org०२:५६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org०३:००, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०३:००, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org०२:१९, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org०३:०५, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikibooks.org०३:०५, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org०३:०५, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org०३:०६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org०३:०६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org०३:०६, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikivoyage.org२०:०५, ८ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०३:०५, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org०३:०८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org०३:०८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०३:०८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikisource.org०२:५८, ७ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org०३:०८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org२१:३३, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org२१:३३, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१४:०१, १५ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikibooks.org२१:३०, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org२१:३०, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org२१:३०, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२१:३३, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१५:५६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org२१:३३, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org२१:३८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org०२:२०, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०३:१०, १६ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org२१:३८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org२१:३८, २६ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१९:०४, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१९:०४, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org१९:०४, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org१९:०४, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१९:०४, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१९:०६, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org१९:०६, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१९:०६, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१९:०६, २७ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org२३:३८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org२३:३५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org२३:३६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org२३:३६, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org२३:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org२३:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org२३:३७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org२३:३५, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org२३:३८, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org०२:२२, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org२३:४३, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org२३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org२३:४७, २९ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org२३:४३, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org२३:४३, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org२३:४३, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org२३:४३, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org२३:४५, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org२३:४५, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org२३:४५, २६ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org२३:४०, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org२३:४०, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२३:४०, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org२३:४०, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org२०:५१, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org२०:४७, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org२०:४७, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org२०:४७, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org२०:४७, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२०:४७, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org१८:५६, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org२०:५२, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org२०:५२, २७ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१८:५६, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org१६:२६, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१८:५६, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१६:४९, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org०१:५३, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org१८:५७, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org१८:५७, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org०२:२४, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१८:५७, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१८:५८, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१८:५७, २८ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org०१:५४, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१६:५०, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org१६:५०, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१६:५०, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org००:५७, २५ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org१६:५१, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१६:५१, ३० मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org०२:५३, २१ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१९:२६, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org१९:२३, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikibooks.org१९:२३, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१५:५७, २ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१५:५७, २ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१९:२३, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१९:२६, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lv.wiktionary.org१९:२६, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mad.wikipedia.org०१:५७, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१९:२७, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१९:२७, ५ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org२१:११, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६३
meta.wikimedia.org१७:३७, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८,५६०global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org२१:११, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org२१:११, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org२१:११, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org२१:१३, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org०२:२६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org०२:२६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org०२:२५, १६ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wiktionary.org०१:५९, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org२१:१३, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org२१:१३, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org०१:३३, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org०१:३३, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०१:५२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०१:३३, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org०१:३३, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२०:००, ३० मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikibooks.org०१:३४, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org०१:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org०१:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org०१:३४, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org०१:२२, ११ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org०१:२२, ११ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१४:३४, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१४:३४, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org०२:२७, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org०१:२०, ११ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१४:३७, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१४:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१४:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१४:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org१४:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१४:३५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org२०:४२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६१
ms.wikibooks.org१८:३१, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१८:३१, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१८:३२, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org१८:३२, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org०२:२९, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org२०:०५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org०१:५२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१५:०२, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org२१:१७, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org२०:०५, ७ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१५:०२, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org१५:०४, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१५:०४, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१५:०४, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१५:०२, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१५:०२, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org०१:४५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org१५:०४, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१५:०४, ८ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०१:४५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikibooks.org०१:४५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०१:४५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०१:४६, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org०२:३१, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org०१:४८, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wiktionary.org०१:४८, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१८:००, ४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikibooks.org२३:०४, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikimedia.org०१:५२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१५:५०, १० जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org२३:०४, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org२३:०५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org२३:०५, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org२३:०४, १४ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikipedia.org११:१२, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org११:२४, ९ सेप्टेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org११:१२, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org०२:४९, २१ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org११:१३, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org११:१३, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०१:५३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org११:१९, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org११:१९, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org११:१९, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org११:१३, २० जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org०२:३२, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org०२:४९, २१ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org०२:४९, २१ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org००:३४, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०१:५३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org००:३४, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org०१:५३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org००:३४, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org००:३४, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org००:३४, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१५:५९, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org००:३५, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org००:३५, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org००:३५, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org००:३५, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org००:३५, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०२:०१, १५ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa-us.wikimedia.org०१:५३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org०२:३३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org००:३६, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org००:३७, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org००:३७, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org००:३७, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org०२:४०, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org००:३७, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikibooks.org००:३८, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org०१:२७, २० डिसेम्बर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org००:३८, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org२१:२०, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org००:३८, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org००:३८, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org२१:१९, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org०४:३६, १३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org०२:४२, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org००:३९, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org२२:४५, १७ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikibooks.org००:४०, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikimedia.org०१:५३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org००:४०, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org००:४१, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org००:४१, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org००:४१, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org००:४१, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org००:४०, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org०१:५४, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org२०:१२, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org२०:१२, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org२०:१२, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org०२:४३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org२०:१२, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org२०:१२, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org०२:४३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०२:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org०२:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ro.wikibooks.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org००:२२, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org२०:१३, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०३:१०, १६ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikibooks.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०१:५४, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org०२:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org२१:२०, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wikipedia.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org०२:५९, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org०२:४५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org०२:५९, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१६:००, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org०२:५४, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०२:५९, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org०२:५९, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१५:४७, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wikipedia.org०२:५९, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org०२:४६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१५:४७, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org०२:४६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१५:४८, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१५:४८, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०३:५७, ८ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org१५:४८, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१५:४८, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org०२:५९, ७ सेप्टेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org०२:४९, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org०१:५२, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१५:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org१५:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org०२:४९, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०२:०७, २६ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
simple.wikiquote.org०२:४८, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१५:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikipedia.org१५:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wikibooks.org१५:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१५:५१, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org१६:१५, ४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org०१:५६, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org२०:४२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
sk.wikibooks.org१५:५३, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१५:५३, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१५:५३, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१५:५२, ६ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१९:३७, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikibooks.org१९:३७, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१९:३८, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१९:३८, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१९:३८, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org१९:३७, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org०१:५६, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१९:३८, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१९:३८, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org०२:५०, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org२२:४०, २३ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
so.wikipedia.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
so.wiktionary.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२२:१८, २० आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikipedia.org२१:०२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
sq.wikibooks.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१९:३९, ७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org००:४४, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org००:४२, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
sr.wikibooks.org००:४२, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org००:४२, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org००:४३, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org००:४३, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org००:४२, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org००:४४, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org००:४४, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org१५:२८, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org०१:५४, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org००:४४, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org००:४४, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१५:२८, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org१५:२९, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१५:२८, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१५:२९, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org१५:२९, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१५:२९, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१५:३०, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१५:३०, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१५:३०, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१५:३०, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१५:२९, ८ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१४:४२, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org१४:४२, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१४:४२, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०२:५३, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org२३:४७, २३ मार्च् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikibooks.org१४:४३, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१४:४३, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१४:४३, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१४:४३, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१४:४२, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tay.wikipedia.org०१:२१, ११ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१६:०१, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org०१:५५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०१:५५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०१:५५, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१५:२३, २ जनवरी २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikidata.org०१:५६, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१८:५६, १४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org१४:४४, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikibooks.org१४:४४, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org१४:४४, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org१४:४४, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१४:४४, ९ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१८:५६, १४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org१८:५६, १४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१८:५६, १४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१४:४८, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikibooks.org१४:४८, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org०२:५४, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१४:४८, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org१४:४८, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१४:४८, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१४:५०, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१४:५१, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org२१:२८, ११ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
tk.wikiquote.org०२:५५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org२३:४१, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org२०:४२, २७ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikibooks.org१४:५२, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wiktionary.org१४:५२, १५ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१५:३८, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१५:३८, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१५:३८, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org०२:५५, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१५:३८, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१५:३८, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org०१:२१, ११ एप्रिल् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१९:४८, २५ जनवरी २०११नूतन वृत्तान्त(?)२०,३०२checkuser, sysop
tr.wikibooks.org१८:५३, २१ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७९
tr.wikimedia.org०१:३८, ९ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१bureaucrat, sysop
tr.wikinews.org१९:००, २१ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४४
tr.wikiquote.org१७:३७, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४८editor
tr.wikisource.org१८:५७, २१ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७३
tr.wikivoyage.org१९:५०, १९ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
tr.wiktionary.org१७:३७, ७ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,४८७sysop
ts.wikipedia.org१५:३९, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१५:३९, १७ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org२३:४३, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org२३:४३, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org०२:५६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org२३:४३, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org२०:३८, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org२०:३८, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org०२:५६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org२०:३८, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org२०:३८, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०२:०२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org२०:३९, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२०:३९, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org०२:५६, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org२०:३९, २४ सेप्टेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२०:०५, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
uk.wikibooks.org२०:०५, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org२०:०५, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org२०:०५, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org२०:०८, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org२०:०८, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org२०:०५, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org२०:०९, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org२०:१०, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org२०:१०, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org२०:०९, १३ फेब्रवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org०२:०२, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२३:४४, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org२३:४४, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org२३:४४, २४ अक्टोबर् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१६:०२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org१६:०२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१६:०२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१६:०२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org१६:०२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१९:०८, २१ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org००:१९, १९ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikiquote.org१९:४१, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikisource.org१९:४१, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१९:४१, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१९:४१, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१९:४२, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१९:४२, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org०२:५८, ३१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१९:४२, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org२३:५१, ९ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org१९:४२, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org०१:५७, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१९:४२, २७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०१:३०, २६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,८९८
wikimania2005.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2006.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2007.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2008.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org०२:०३, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2013.wikimedia.org०२:०४, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org०२:२०, ८ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org०२:२१, ८ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०६
wikimania2016.wikimedia.org००:२६, १३ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org२०:४३, ९ जनवरी २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org०३:२५, २८ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०३:२३, २८ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१५:४२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org१५:४२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१५:४२, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१५:४३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१५:४३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१५:४३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org००:११, १७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org००:२१, १९ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१५:४३, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org००:२५, ६ जून् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१५:४४, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikibooks.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org०२:०१, १४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१५:४५, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१५:४४, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org१७:०७, ४ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
zh.wikibooks.org१५:४५, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१५:४५, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१५:४५, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org१५:४६, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१५:४५, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१५:४७, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikibooks.org०१:४९, २१ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१५:४७, १५ सेप्टेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Uncitoyen" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्