वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
ab.wikipedia.org१५:१८, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
ace.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org०३:४२, १९ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
af.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org०३:२३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
alt.wikipedia.org२३:२१, २९ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
am.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org१५:३२, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ang.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org०३:४६, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२२:३८, २४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०७:१३, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ar.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०७:२८, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१६:२८, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org०३:४६, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ast.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org०७:०३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org१९:०१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org०६:३९, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
az.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१५:०९, २८ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
bat-smg.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०६:४२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org१८:०५, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०७:१३, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०६:२२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikipedia.org१५:०८, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
be.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०६:३४, २२ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org०३:५५, १ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८autopatrolled
bg.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org२३:५९, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
bm.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०७:३२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
bn.wikibooks.org१५:२२, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१५:४७, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org०६:११, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२२:४३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikimedia.org०७:१३, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org१५:१५, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१५:४९, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
bs.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१९:१६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org०७:१८, ९ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०२:५५, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikibooks.org१९:२०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org०७:११, १ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०२:३२, २८ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०
cdo.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१९:००, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ce.wikipedia.org०७:११, ९ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org०७:३९, ८ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
chr.wiktionary.org०६:२३, २३ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org१९:१०, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org२२:१९, १५ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,५२०image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org०२:०९, ११ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org०७:१३, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
csb.wikipedia.org२०:१३, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
csb.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org०५:१४, ११ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wiktionary.org१५:४०, २२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
cu.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikipedia.org१५:५१, ३० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org२०:०८, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cy.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dag.wikipedia.org०१:१४, ५ अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०२:५५, ३० नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१५:४२, २४ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१५:००, २७ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikibooks.org१५:४२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
de.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiquote.org१५:४१, ३१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikisource.org०६:४२, १ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org१५:३०, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
din.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०६:०५, ४ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dk.wikimedia.org०७:१४, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org०२:२०, २९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org१५:३२, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org२१:२१, १ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org२१:२४, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
eml.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१९:३५, १६ एप्रिल् २०१६नूतन वृत्तान्त(?)१३,२२७autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org०४:२३, २१ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९२editor
en.wikinews.org०६:११, १६ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
en.wikiquote.org१५:१२, १४ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६६
en.wikisource.org२२:४०, २ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org१७:३९, २२ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२४
en.wikivoyage.org००:४४, ८ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१५:११, १४ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
eo.wikipedia.org१५:१८, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
eo.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org००:५५, १७ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१०
es.wikibooks.org१७:५१, ३१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
es.wikinews.org२१:५९, २० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
es.wikisource.org२२:४९, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
es.wikiversity.org००:५३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
es.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org०७:०३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९४
et.wikipedia.org१५:२०, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६४
et.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०७:१४, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org१६:५३, १ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
eu.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१६:२७, ८ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org१५:४२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wiktionary.org२१:२३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१६:३२, २८ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org०७:१४, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org१६:५३, १ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०२:३४, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fj.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१९:०६, ३० अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१५:१९, ९ जून् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
fr.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org०७:२८, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
fr.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४
fur.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
gan.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ga.wiktionary.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१७:१८, २५ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१५:२३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
gl.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org१७:०६, २१ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
gu.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org१५:४३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org०६:१५, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१५:३५, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org२३:५३, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org२०:३६, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org०४:३१, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org०४:४३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११६
hif.wikipedia.org२०:१६, २५ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wiktionary.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org१८:३५, ११ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१४
hi.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org२२:१९, २० जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org०६:३५, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५६
hr.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org०३:४४, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१७:३४, १५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikibooks.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
hy.wikipedia.org१५:४३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१५:३१, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org०८:३४, १४ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org१४:४६, १ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org१५:१८, ११ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikibooks.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०७:२७, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ie.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१६:२४, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
inh.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org१८:००, २४ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४३
is.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०४:३६, ४ जून् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
it.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org१५:४८, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१५:४५, २० मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org०४:४४, २९ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१९:०१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
ka.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
kk.wikipedia.org१५:२४, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org१५:४६, १९ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०७:२०, २४ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१९:०८, २० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org२१:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org२१:२३, २९ जुलै २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org२३:३९, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१५:२९, ३० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kv.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org१८:०२, ६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org०६:२१, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org०३:२०, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org०६:४९, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org००:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org१८:२६, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org२०:१७, १४ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org१९:२७, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org०१:०१, ८ सेप्टेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०३:४१, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१९:३५, १६ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikipedia.org२२:४८, ३१ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
lt.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org२२:४४, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७२
lv.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१९:३५, १६ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२००sysop
meta.wikimedia.org१९:३५, १६ एप्रिल् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३,३८६checkuser, sysop
mg.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mhr.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org१५:३४, १२ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org०५:०२, २ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org२१:५५, २० डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०७:१५, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१५:३३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
ml.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org१५:२३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
mn.wiktionary.org२०:०२, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org०९:०२, २४ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org१५:४१, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org१७:५९, २३ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८३
ms.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org१६:५६, २५ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१५:३३, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org००:२३, २२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org१८:०२, १५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०४:५३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org२२:३५, ३१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
ne.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org१५:३४, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१६:४३, ५ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikibooks.org१५:३२, २२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
nl.wikimedia.org०७:१५, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikiquote.org२२:४३, २२ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
nl.wikisource.org००:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wiktionary.org१५:४६, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
nn.wikipedia.org०४:०८, १४ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०४:०८, १४ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०७:१५, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nqo.wikipedia.org२२:०५, १८ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nyc.wikimedia.org०७:१५, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१९:२४, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१५:१०, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org०२:२६, ३० अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org२३:३०, २१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pag.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pap.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१६:०३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pfl.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pih.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०२:४३, २५ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pl.wikibooks.org१५:४४, २२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikimedia.org००:३५, ३० आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikinews.org०६:२९, १९ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikisource.org०४:४७, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org१९:०४, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org०२:४९, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikipedia.org०६:२६, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org०१:१०, १ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
pt.wikibooks.org०६:११, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
pt.wikimedia.org००:४६, २० अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org०१:०५, २७ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०७:०४, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikivoyage.org०१:०२, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org०२:३७, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२६
qu.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org०६:३३, २९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org१८:५९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१९:००, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rue.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०१:३९, २८ अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ru.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०७:१५, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१८:३१, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१५:१७, २१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org१५:४०, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
rw.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rw.wiktionary.org१९:११, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org२०:४८, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१५:००, २७ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org०६:१७, ९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०४
sc.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०६:१४, १ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org०७:१६, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org०६:२९, १९ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१९:००, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org२१:१२, २५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१५:०२, २७ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११,८२९checkuser, sysop
simple.wikiquote.org०९:३७, १२ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org०४:२१, २८ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५९rollbacker
si.wikipedia.org१५:१८, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
si.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०६:०९, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
sk.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org१५:०९, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२१
sl.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१५:१८, २१ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
so.wikipedia.org००:५७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८४०
so.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१६:०९, २३ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
sq.wikipedia.org०२:५०, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२editor
sq.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org२२:१०, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
sr.wikibooks.org०६:५५, २१ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wiktionary.org०२:५७, २१ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org०२:४२, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१५:५९, ९ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org०७:२२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org१९:०९, २० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sw.wiktionary.org०४:११, ३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szy.wikipedia.org०७:००, ४ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org०७:१५, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
ta.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org०६:४२, २५ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
tcy.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org०६:०९, १३ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test-commons.wikimedia.org०५:४६, ५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org१६:०५, १ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७sysop
test.wikidata.org०३:१३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org०७:०२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३६
te.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org०६:१२, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६१
th.wikibooks.org१५:२६, ४ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
th.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org०७:०२, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०७:१३, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org२३:२३, २५ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
tl.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
tl.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०७:२४, १२ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०७:१६, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org०३:३०, २० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org२२:४१, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
ts.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ts.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१९:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org०७:१६, १७ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२२:३९, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१९:५२, २० मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२१:०२, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
uz.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org०६:३३, २४ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org१९:०४, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org१९:०७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१८:०१, २३ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
vi.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५८
vi.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org१९:२२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org०६:२६, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vls.wikipedia.org१५:२१, २९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१९:०१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१७:५१, १४ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org१९:०२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१५:३२, १६ मे २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७२
wikimania2017.wikimedia.org०५:४६, १२ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१६:३९, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०७:३८, २४ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikiquote.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org१९:१२, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org०७:४२, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१६:४२, ६ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१९:०३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०४:२७, २ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org१९:१८, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०२:४५, ६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१४:५४, १ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org०४:१४, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१५:२७, २२ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org०४:२३, १३ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०२:४३, १९ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org२१:०५, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०६:३०, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
zh.wikipedia.org१७:०८, ३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
zh.wikibooks.org१९:१९, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org१९:१७, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org२०:०५, १८ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikisource.org२३:५१, २१ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१९:२१, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org०४:२३, १३ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१९:१३, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org१९:०६, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org१९:१०, २२ आगस्ट् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/Vermont" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्