वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
aa.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wikibooks.org२२:०२, २६ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
aa.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ab.wikipedia.org२३:३८, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ab.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ace.wikipedia.org०१:०४, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
advisory.wikimedia.org००:५१, २५ मार्च् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ady.wikipedia.org२३:५०, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikipedia.org१६:२१, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४५
af.wikibooks.org१८:०४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wikiquote.org२२:५९, ७ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
af.wiktionary.org०१:४७, २१ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wikipedia.org१४:२५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ak.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ak.wiktionary.org१४:२२, १२ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
als.wikipedia.org२३:२७, ११ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५८autoreview
alt.wikipedia.org०२:५५, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org१६:११, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
am.wikiquote.org२२:४९, १२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wiktionary.org२१:१८, ४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org१४:३५, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
ang.wikibooks.org२२:४९, १२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikisource.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
an.wikipedia.org००:०५, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
an.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
api.wikimedia.org२३:४१, १६ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arc.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org१३:०८, १० जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ar.wikibooks.org०१:२६, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikinews.org२२:०२, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiquote.org०२:४७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikisource.org२३:०६, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikiversity.org००:१३, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wiktionary.org०३:०७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ary.wikipedia.org२३:०६, १३ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org०७:२७, २३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११६
ast.wikipedia.org१७:१०, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
ast.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wiktionary.org२२:०३, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org१५:३१, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७०
as.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikisource.org१८:५३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wiktionary.org१६:५३, १४ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
atj.wikipedia.org१७:१०, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
avk.wikipedia.org१३:३०, १५ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wikipedia.org१६:०२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
av.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
awa.wikipedia.org१७:४०, २४ मे २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikipedia.org००:०६, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ay.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
azb.wikipedia.org११:१९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
az.wikipedia.org२०:२३, ११ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६३
az.wikibooks.org२१:५७, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikiquote.org०१:१५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikisource.org११:२५, २२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wiktionary.org१७:१५, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ban.wikipedia.org१५:०८, १ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ban.wikisource.org२१:१९, ३१ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bar.wikipedia.org१२:१५, ९ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९,३४४interface-admin, sysop
bat-smg.wikipedia.org२३:२२, ९ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ba.wikipedia.org०१:१०, १५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ba.wikibooks.org२३:१७, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bcl.wikipedia.org२०:४२, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
bcl.wiktionary.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bd.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org२१:३२, १० नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
beta.wikiversity.org०१:०७, १३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
be.wikipedia.org१८:४६, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
be.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikiquote.org२१:५५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wikisource.org०१:११, २१ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be.wiktionary.org००:४५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२१:४६, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८७autopatrolled
bg.wikibooks.org००:४९, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikinews.org२२:३१, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikiquote.org२२:३०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikisource.org१३:३३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०२:२६, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wikipedia.org२१:२१, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bh.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikipedia.org१४:३३, २६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bi.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bjn.wikipedia.org०३:०६, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bm.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org२३:२०, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०५
bn.wikibooks.org२१:१९, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikisource.org१३:५२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikivoyage.org१०:५७, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wiktionary.org१६:५२, ३० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikipedia.org१५:०३, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bo.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bpy.wikipedia.org२२:२७, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org२१:१०, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
br.wikimedia.org१३:१२, २४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikiquote.org२२:३१, २ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikisource.org०१:२३, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wiktionary.org२२:४०, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org१७:४५, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४०
bs.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikiquote.org००:३४, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wiktionary.org०५:०५, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०३:१७, २ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org१९:१५, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org०२:०५, २२ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ca.wikibooks.org००:३०, २० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org२०:१२, ६ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikinews.org२२:०३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikiquote.org२३:२०, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikisource.org१७:३७, २३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२३:२९, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cbk-zam.wikipedia.org०२:०८, १८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org१३:२३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org२३:४६, ८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
ce.wikipedia.org२१:४३, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
cho.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wikipedia.org१९:१०, १५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chr.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ch.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
chy.wikipedia.org२१:०५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ckb.wikipedia.org१७:४४, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
commons.wikimedia.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१५
co.wikipedia.org१३:२१, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
co.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikimedia.org१८:२६, २५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wiktionary.org२१:१०, ९ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
crh.wikipedia.org००:१२, ७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०१:३३, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
cr.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
csb.wikipedia.org२१:५४, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
csb.wiktionary.org२१:१०, २४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org१३:०९, १२ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
cs.wikibooks.org०६:३८, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikinews.org२३:१०, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiquote.org०३:५५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikisource.org१४:३१, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org१३:३७, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
cs.wiktionary.org१८:१०, २७ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
cu.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
cv.wikipedia.org२१:४६, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cv.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०२:४८, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
cy.wikibooks.org२३:५१, २१ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikiquote.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikisource.org००:०९, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wiktionary.org१४:३८, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
dag.wikipedia.org१७:०९, २४ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org१४:११, १ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikibooks.org२३:१५, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikiquote.org००:०२, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikisource.org००:१८, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org१६:२७, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org१७:३३, २५ मे २०१५नूतन वृत्तान्त(?)१७,७७६autoreview, editor
de.wikibooks.org००:५८, ९ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
de.wikinews.org१३:३२, ६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५३
de.wikiquote.org२३:५३, १९ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
de.wikisource.org१७:१९, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
de.wikiversity.org००:५६, ९ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२९
de.wikivoyage.org०१:०३, ९ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
de.wiktionary.org२२:५९, १५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८७autoreview
din.wikipedia.org०१:३८, १८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
diq.wikipedia.org०२:२३, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
diq.wiktionary.org१४:२५, १७ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
dk.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dsb.wikipedia.org२३:०४, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dty.wikipedia.org२१:३२, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२२:२९, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wikipedia.org१६:५३, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dz.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०७:१३, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
el.wikibooks.org१६:०९, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
el.wikinews.org२३:३७, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiquote.org०२:२४, १६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१३:५९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikiversity.org१३:३६, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikivoyage.org१७:४०, ८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wiktionary.org१६:२१, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
eml.wikipedia.org१७:२६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३९extendedconfirmed
en.wikibooks.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२९editor
en.wikinews.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७१
en.wikiquote.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४४७
en.wikisource.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
en.wikiversity.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
en.wikivoyage.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
eo.wikipedia.org२१:४७, १२ आगस्ट् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
eo.wikibooks.org१६:२१, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org१७:०१, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikiquote.org०१:१४, १९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikisource.org१८:२०, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikivoyage.org०३:४९, १६ डिसेम्बर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wiktionary.org१६:०९, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org००:५०, ११ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७९
es.wikibooks.org२३:४७, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikinews.org००:१५, २८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
es.wikiquote.org२१:२४, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
es.wikisource.org०१:२६, १५ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
es.wikiversity.org०४:१०, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
es.wikivoyage.org२३:५७, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
es.wiktionary.org२३:१५, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
et.wikipedia.org१९:५४, १८ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९१
et.wikibooks.org००:४५, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०४:२६, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikiquote.org२३:४६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikisource.org२०:२१, ७ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org१८:३६, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org२१:४४, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५१
eu.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikiquote.org००:३७, २१ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikisource.org१९:०३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wiktionary.org१८:३७, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ext.wikipedia.org२३:३१, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org०१:५५, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikibooks.org२३:०८, २१ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org२२:३१, १२ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikiquote.org१८:२३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
fa.wikisource.org१३:३४, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikivoyage.org०४:२५, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fa.wiktionary.org२३:११, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ff.wikipedia.org००:२२, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fiu-vro.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org१९:१७, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
fi.wikibooks.org१५:३७, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikimedia.org१७:१४, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikinews.org१४:३०, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiquote.org२१:५५, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikisource.org१८:२८, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikiversity.org१७:०६, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikivoyage.org०१:२८, १ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org१६:१३, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
fj.wikipedia.org२३:५८, १३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fj.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
foundation.wikimedia.org१६:४७, ३० अक्टोबर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org११:२३, २२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frp.wikipedia.org०३:०६, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१३:२४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
fr.wikipedia.org१४:२०, ४ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२४
fr.wikibooks.org१८:१८, २५ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
fr.wikinews.org०३:३४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
fr.wikiquote.org१८:४५, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org१४:१४, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
fr.wikiversity.org००:४४, २४ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
fr.wikivoyage.org०३:३८, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fur.wikipedia.org१७:२६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org१६:२८, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wiktionary.org२३:५२, १८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org२३:५०, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gan.wikipedia.org१६:१२, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org१५:३७, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
ga.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wiktionary.org००:०२, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gcr.wikipedia.org१५:३२, २५ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wikipedia.org२१:०९, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gd.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
glk.wikipedia.org२३:५३, १६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org१७:४१, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५१
gl.wikibooks.org१४:०८, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikiquote.org०१:५३, २ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikisource.org०३:०७, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wiktionary.org००:३७, २४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikipedia.org०३:०१, २ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gn.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wikipedia.org१३:५४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gom.wiktionary.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gor.wikipedia.org०३:३०, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
got.wikipedia.org२२:४७, ३० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
got.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikipedia.org२३:२५, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
gu.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikiquote.org०१:१५, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wikisource.org११:२४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gu.wiktionary.org२२:१३, २३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gv.wikipedia.org००:०२, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
gv.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०१:३४, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ha.wikipedia.org१६:०७, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ha.wiktionary.org१६:३८, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
haw.wikipedia.org१७:४३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
he.wikipedia.org१३:०८, १० जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikibooks.org२०:२९, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikinews.org२१:५५, ७ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikiquote.org१४:३१, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikisource.org२३:२१, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikivoyage.org२३:५५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wiktionary.org२०:२५, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
hif.wikipedia.org१६:१६, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
hif.wiktionary.org१४:५३, २९ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org२१:२०, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४९७
hi.wikibooks.org१५:५०, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
hi.wikiquote.org२१:००, २७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikisource.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikiversity.org२०:००, २४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikivoyage.org१८:०३, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wiktionary.org१५:०७, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ho.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikipedia.org१६:२२, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१२
hr.wikibooks.org२२:२८, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikiquote.org२१:३७, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wikisource.org०३:३४, ११ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hr.wiktionary.org००:०५, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wikipedia.org००:३९, २४ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hsb.wiktionary.org१९:३२, ७ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikipedia.org२३:२६, १० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ht.wikisource.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०३:०७, १५ डिसेम्बर् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
hu.wikibooks.org२०:०३, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
hu.wikinews.org१८:२०, २१ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikiquote.org००:१३, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org२३:५४, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org१५:३७, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
hy.wikipedia.org१३:३०, १ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९१
hy.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikiquote.org२३:३६, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wikisource.org१४:३८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hy.wiktionary.org२२:११, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hyw.wikipedia.org१३:१०, २४ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hz.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org२१:५२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ia.wikibooks.org२१:४३, ५ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wiktionary.org२२:४५, १८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org२०:४१, १५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
id.wikibooks.org०४:३३, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
id.wikiquote.org२१:०५, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikisource.org१६:४६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
id.wiktionary.org१६:३६, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३१
ie.wikipedia.org००:५२, १३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wikibooks.org०२:५३, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ie.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ig.wikipedia.org०१:४२, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
ii.wikipedia.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wikipedia.org१८:१९, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ik.wiktionary.org०२:५४, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ilo.wikipedia.org०३:२०, २ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०१
inh.wikipedia.org१६:१५, २ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org११:४९, २२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
io.wiktionary.org१८:१५, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org००:४१, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
is.wikibooks.org२३:४८, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikiquote.org२३:४५, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikisource.org०३:१८, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wiktionary.org२२:०९, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org२०:४१, १५ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
it.wikibooks.org१७:४६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikinews.org२१:३०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१३:५७, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
it.wikisource.org२३:२४, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiversity.org१३:४०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२७
it.wikivoyage.org१८:२९, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org२१:३८, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
iu.wikipedia.org०१:२२, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org२२:०५, १५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org००:४७, २५ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५४
ja.wikibooks.org१८:३५, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७५
ja.wikinews.org०१:१८, २२ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५०
ja.wikiquote.org११:३३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
ja.wikisource.org१८:२७, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
ja.wikiversity.org००:५४, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
ja.wikivoyage.org१४:५५, २८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८७
ja.wiktionary.org१८:२९, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
jbo.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jbo.wiktionary.org१३:४५, २३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wikipedia.org१८:१२, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५३
jv.wikisource.org००:१२, १२ आगस्ट् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jv.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kaa.wikipedia.org१३:०६, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kab.wikipedia.org१६:१८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ka.wikipedia.org२३:४७, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०८
ka.wikibooks.org२०:०५, २८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikiquote.org००:५७, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०७:५३, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbd.wikipedia.org२०:४९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kbp.wikipedia.org०१:१२, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kg.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ki.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kj.wikipedia.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org१६:२२, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikibooks.org२१:४०, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikiquote.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wikipedia.org२१:४९, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kl.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org०६:४२, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५७
km.wikibooks.org१९:३६, २६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wiktionary.org२३:१४, ८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikipedia.org१६:४८, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
kn.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikiquote.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wikisource.org१४:१४, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kn.wiktionary.org१३:५२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
koi.wikipedia.org१६:०४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org२०:४९, ३० एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
ko.wikibooks.org२३:५४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org१७:२३, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiquote.org२१:०९, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikisource.org२१:५३, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikiversity.org१५:०९, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wiktionary.org२१:१९, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
krc.wikipedia.org१९:०६, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kr.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ksh.wikipedia.org१२:४५, १३ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ks.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wikiquote.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ks.wiktionary.org१९:३३, १२ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org०४:२३, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ku.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikiquote.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wiktionary.org१८:५९, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
kv.wikipedia.org१४:३७, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikipedia.org१३:३०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kw.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikipedia.org१३:५४, २७ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikibooks.org२२:४२, ९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wikiquote.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ky.wiktionary.org००:५४, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lad.wikipedia.org२२:३६, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org१७:१०, १३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११०
la.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikiquote.org२३:४८, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org१७:४३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wiktionary.org२३:१२, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lbe.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org२३:४८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
lb.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wiktionary.org१८:२५, ५ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lez.wikipedia.org०३:३०, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lfn.wikipedia.org२१:३५, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lg.wikipedia.org००:५९, १५ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikipedia.org१७:२६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lij.wikisource.org१८:५६, २० जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikipedia.org१४:०५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikibooks.org२०:३१, २१ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikinews.org१८:२९, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikiquote.org१३:५०, १ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
li.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lld.wikipedia.org१५:३७, १८ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lmo.wikipedia.org१३:०७, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
lmo.wiktionary.org१५:१४, ४ डिसेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikipedia.org०१:३४, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ln.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१७:३३, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org२३:२८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६५
lo.wiktionary.org१५:२०, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lrc.wikipedia.org२१:४९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ltg.wikipedia.org०२:४०, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
lt.wikipedia.org१६:२७, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२८
lt.wikibooks.org२१:४१, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikiquote.org२३:१९, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wikisource.org००:३३, १३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lt.wiktionary.org०३:३५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१६:३६, ९ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९३
lv.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wiktionary.org१९:३२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
mad.wikipedia.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mai.wikipedia.org१८:४०, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
map-bms.wikipedia.org१३:१७, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mdf.wikipedia.org२२:४५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११४
meta.wikimedia.org१७:३३, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५,३६१sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org१५:२५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wikibooks.org०२:३४, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mg.wiktionary.org१६:३०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२९
mhr.wikipedia.org२२:४७, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mh.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
min.wikipedia.org२२:१९, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
min.wiktionary.org२२:५८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mi.wiktionary.org०३:१७, ६ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikipedia.org१८:५४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३३
mk.wikibooks.org००:४०, २६ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wikisource.org०६:००, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mk.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org२१:४८, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४८
ml.wikibooks.org१७:०९, २५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikiquote.org१५:१७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikisource.org२३:५९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wiktionary.org२३:५५, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wikipedia.org०२:५५, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mni.wiktionary.org०२:५५, २३ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wikipedia.org०३:१८, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
mn.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mn.wiktionary.org१५:०६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wikipedia.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mnw.wiktionary.org१५:३४, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mrj.wikipedia.org२३:४९, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikipedia.org१५:३५, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikibooks.org१५:००, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikiquote.org२३:३२, १ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wikisource.org११:२१, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mr.wiktionary.org१५:१०, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org००:१०, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६८
ms.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wiktionary.org२२:११, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wikipedia.org११:२३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mt.wiktionary.org०३:२१, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mus.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mwl.wikipedia.org०३:२९, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mx.wikimedia.org१४:२४, २१ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
myv.wikipedia.org१८:३३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wikipedia.org१६:१८, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२८
my.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
my.wiktionary.org०३:४८, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१५:५८, २३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org२०:५३, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
nah.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wiktionary.org२०:२६, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikipedia.org१७:२६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nap.wikisource.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org०१:४४, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
na.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds-nl.wikipedia.org११:२५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikipedia.org२२:१४, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
nds.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nds.wiktionary.org२०:४९, ३ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wikipedia.org०६:४९, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
ne.wikibooks.org०७:०९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ne.wiktionary.org०२:१७, १५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
new.wikipedia.org०२:१८, २८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ng.wikipedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nia.wikipedia.org२१:४३, ११ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
nia.wiktionary.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org२३:४८, २१ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१,३५७
nl.wikibooks.org१७:०३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
nl.wikimedia.org१९:०४, ८ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
nl.wikinews.org००:१६, २८ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
nl.wikiquote.org१८:०९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikisource.org१७:४३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikivoyage.org१५:३२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
nl.wiktionary.org१६:१६, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८०
nn.wikipedia.org१८:२५, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७१
nn.wikiquote.org००:०६, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nn.wiktionary.org००:२९, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nov.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१८:१७, २ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
no.wikibooks.org००:४४, ९ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikinews.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikiquote.org१५:४५, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikisource.org०३:३२, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wiktionary.org००:१५, २५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
nqo.wikipedia.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org००:२३, २४ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nso.wikipedia.org१६:२७, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nv.wikipedia.org२०:४७, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
nyc.wikimedia.org०१:५७, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ny.wikipedia.org१४:५७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nz.wikimedia.org१७:०४, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org१६:४८, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
oc.wikibooks.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wiktionary.org१८:५६, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
olo.wikipedia.org०४:४२, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
om.wikipedia.org१७:४१, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५६
om.wiktionary.org१६:३०, १९ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikipedia.org१६:५९, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wikisource.org१६:०४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
or.wiktionary.org२१:०७, ३ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
os.wikipedia.org१९:०५, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org००:४१, २४ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
pag.wikipedia.org२३:४३, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pam.wikipedia.org१३:०९, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३४
pap.wikipedia.org००:१४, ४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org२२:०५, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
pa.wikibooks.org२२:१६, ७ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१६:१३, ३० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org०८:३०, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org२२:२६, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pdc.wikipedia.org१७:१५, १७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
pfl.wikipedia.org२१:४०, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
pih.wikipedia.org०४:००, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pi.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org२१:४३, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
pl.wikibooks.org१७:३०, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pl.wikimedia.org१४:५६, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pl.wikinews.org२२:४१, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikiquote.org२३:४४, ३१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pl.wikisource.org२१:४२, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikivoyage.org२२:०४, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१६:५१, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३०
pms.wikipedia.org००:३३, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pms.wikisource.org१७:०२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnb.wikipedia.org१६:३२, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
pnb.wiktionary.org१२:४४, २८ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pnt.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
ps.wikipedia.org२३:३३, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ps.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wikivoyage.org१८:२४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ps.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org००:०९, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३२
pt.wikibooks.org०३:३५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१९
pt.wikimedia.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikinews.org००:१४, २२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiquote.org१८:४९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
pt.wikisource.org२३:१७, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikiversity.org०४:०६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२०
pt.wikivoyage.org००:३८, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wiktionary.org१६:१८, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४१
pwn.wikipedia.org१३:१४, २१ नवेम्बर् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
quality.wikimedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikipedia.org१४:०२, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
qu.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikipedia.org२१:०५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rm.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rmy.wikipedia.org०१:५१, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
rn.wikipedia.org२३:१०, १३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
rn.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wikipedia.org१४:३०, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-rup.wiktionary.org१९:४०, २६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
roa-tara.wikipedia.org०२:३६, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikipedia.org१६:५९, ९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११८
ro.wikibooks.org१४:५९, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikinews.org००:०५, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikiquote.org००:०८, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wikisource.org१८:२४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
ro.wikivoyage.org०५:५२, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ro.wiktionary.org००:०५, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
rue.wikipedia.org०३:०३, २ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org०२:०१, २ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७uploader
ru.wikibooks.org२०:३४, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikimedia.org०२:०३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikinews.org१५:३८, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiquote.org२३:१२, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org१६:२०, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikiversity.org१८:४३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikivoyage.org१४:००, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org२३:१८, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३७
rw.wikipedia.org०२:३६, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
rw.wiktionary.org१८:११, ८ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org२०:५८, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sah.wikiquote.org००:०९, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sat.wikipedia.org१३:५८, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org००:०५, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikibooks.org१५:२१, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikiquote.org००:०८, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१६:५०, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wiktionary.org२१:०९, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org१६:३५, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
scn.wiktionary.org२३:५७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२१:४७, २३ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)७४
sc.wikipedia.org०२:२७, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sc.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikipedia.org००:५४, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wikinews.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sd.wiktionary.org०३:४९, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org०३:४७, २७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikimedia.org००:१६, २ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wikipedia.org००:४२, १२ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sg.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shi.wikipedia.org२१:१९, ३१ जुलै २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wikipedia.org१३:२२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shn.wiktionary.org०१:२४, २३ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sh.wikipedia.org१८:४४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५९
sh.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
shy.wiktionary.org२१:५३, १२ फेब्रवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org१७:३४, १२ अक्टोबर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
simple.wikibooks.org२१:२९, १९ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikiquote.org२१:२९, १९ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१६:२६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४२
si.wikipedia.org१६:१९, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४६
si.wikibooks.org१४:५१, १२ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
si.wiktionary.org२०:४८, २३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wikipedia.org२२:०४, ४ जनवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
skr.wiktionary.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org१६:५०, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२२
sk.wikibooks.org१४:५९, २५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikiquote.org००:१०, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wiktionary.org०३:११, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikipedia.org२३:२६, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५५
sl.wikibooks.org२३:२९, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiquote.org००:१०, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikisource.org२२:३५, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wikiversity.org१४:३५, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sl.wiktionary.org०३:५६, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
smn.wikipedia.org१९:३९, २२ अक्टोबर् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sm.wikipedia.org१४:०५, २ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
sm.wiktionary.org०१:३३, २८ अक्टोबर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wikipedia.org२१:१८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sn.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१७:१९, ७ जनवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
so.wikipedia.org१६:१३, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४७
so.wiktionary.org२३:१८, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३५
sq.wikipedia.org००:०७, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३८६autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org२१:००, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikinews.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wikiquote.org२३:१८, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sq.wiktionary.org२२:२३, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
srn.wikipedia.org१६:०६, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१८:२९, ३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikibooks.org२०:२८, २८ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikinews.org१३:४२, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikiquote.org००:१२, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikisource.org१३:३४, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
sr.wiktionary.org००:३०, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२५
ss.wikipedia.org०२:३१, ८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ss.wiktionary.org२१:१५, ९ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
stq.wikipedia.org०२:२७, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
strategy.wikimedia.org१७:१४, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wikipedia.org१४:३५, २५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
st.wiktionary.org०२:५२, २५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikipedia.org१४:४९, २६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
su.wikibooks.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wikiquote.org००:१२, ५ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
su.wiktionary.org२३:११, २२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org०४:१०, २७ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikibooks.org०२:३२, १४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikinews.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiquote.org१८:१९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikisource.org०२:२१, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikiversity.org०१:३२, ६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikivoyage.org००:१७, २८ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१७:३९, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)४५
sw.wikipedia.org०७:०५, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
sw.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wiktionary.org०३:५२, ५ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
szl.wikipedia.org२३:५३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
szy.wikipedia.org१५:२९, ६ जनवरी २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org१६:३३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)५५
ta.wikibooks.org१५:३४, २० एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikinews.org२३:०५, १९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikiquote.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikisource.org१४:४३, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wiktionary.org१५:३९, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
tay.wikipedia.org१५:३४, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tcy.wikipedia.org१३:३०, २३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org१७:०५, २३ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test2.wikipedia.org००:२१, २३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३bureaucrat, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org२३:२९, १४ मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०१:०६, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
test.wikidata.org०२:२२, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tet.wikipedia.org१६:१०, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikipedia.org००:४०, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६६
te.wikibooks.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikiquote.org०२:०१, ४ जून् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wikisource.org२२:१०, १९ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
te.wiktionary.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wikipedia.org२२:५५, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२४
tg.wikibooks.org१३:४८, २५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tg.wiktionary.org१५:३०, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org१६:१७, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६८
th.wikibooks.org२३:४२, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikinews.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१३:४४, १७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
th.wikisource.org१४:४४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org१३:५६, २७ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wikipedia.org००:३८, ७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ti.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikipedia.org००:२७, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
tk.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tk.wiktionary.org२३:५९, ५ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०७:२१, २३ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४६
tl.wikibooks.org१४:३८, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१७
tl.wiktionary.org१४:२२, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tn.wikipedia.org०१:०१, १० फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tn.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wikipedia.org०२:२४, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
to.wiktionary.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org०२:२४, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tpi.wiktionary.org२३:४५, १५ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
trv.wikipedia.org१५:३४, १७ मार्च् २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org२०:४२, ११ एप्रिल् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२३
tr.wikibooks.org२३:१२, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikimedia.org०२:०३, २२ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikinews.org१८:०३, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikiquote.org२३:५४, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikisource.org१३:५०, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikivoyage.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wiktionary.org२३:१८, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२२
ts.wikipedia.org१४:२६, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
ts.wiktionary.org२२:२६, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikipedia.org२३:५०, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikibooks.org१७:३५, ३१ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wikiquote.org१९:०१, १२ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tt.wiktionary.org१६:३७, १६ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tum.wikipedia.org०२:२४, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१५
tw.wikipedia.org०२:२३, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tw.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tyv.wikipedia.org१४:००, २० जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ty.wikipedia.org०२:२३, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ua.wikimedia.org००:०२, १४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
udm.wikipedia.org०२:२३, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org०२:२३, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikiquote.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wiktionary.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org२२:२८, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१६
uk.wikibooks.org१७:३९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikinews.org०२:४२, १४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikiquote.org१३:३९, १७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikisource.org१४:०२, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikivoyage.org०२:५२, ३ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wiktionary.org००:५१, ४ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikipedia.org१६:२३, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३९
ur.wikibooks.org०४:२४, ११ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wikiquote.org०१:१९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ur.wiktionary.org२०:०२, १६ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
usability.wikimedia.org१९:४९, १७ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org२१:१९, १५ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)३५
uz.wikibooks.org०१:५३, १० डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikiquote.org२३:१८, १० मे २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wiktionary.org१८:२९, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wikipedia.org१७:२६, ६ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
vec.wikisource.org२३:४२, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vec.wiktionary.org१८:३५, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vep.wikipedia.org२३:१४, १० डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ve.wikipedia.org०२:२१, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org११:३२, ५ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१८
vi.wikibooks.org२३:३३, २८ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wikiquote.org००:१९, ११ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१४
vi.wikisource.org२१:०१, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikivoyage.org२२:१९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१४:२७, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)२१
vls.wikipedia.org०२:०२, १८ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org१३:०३, १ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikibooks.org१३:४४, १० डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikiquote.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wiktionary.org२२:५७, १७ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org१८:२३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६१
wa.wikipedia.org०२:२०, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikisource.org०२:३४, १२ फेब्रवरी २०२१प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wiktionary.org२३:२४, १२ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१७:३९, २५ मे २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)८,६२९rollbacker
wikimania2008.wikimedia.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2009.wikimedia.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2010.wikimedia.org२२:५८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2011.wikimedia.org२२:५८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2012.wikimedia.org२२:५८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org२१:५०, १९ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१८:०५, २४ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2016.wikimedia.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2017.wikimedia.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2018.wikimedia.org१७:०१, ६ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org२१:२८, २२ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wikipedia.org०२:१०, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
wo.wikiquote.org१४:४१, २९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wo.wiktionary.org२२:४९, १७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wuu.wikipedia.org१९:३३, ११ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org०२:२०, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikipedia.org०२:२०, ८ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xh.wiktionary.org१२:१८, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xmf.wikipedia.org१८:४८, ३ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org२३:१८, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikisource.org२०:२१, १० मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org२३:१८, १७ नवेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org१६:२६, ९ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०२
yo.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wiktionary.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yue.wiktionary.org२३:५१, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikipedia.org००:१९, ७ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikibooks.org१२:२१, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wikiquote.org१२:१९, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
za.wiktionary.org१३:४७, १० डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zea.wikipedia.org१७:३१, ३ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१४:३२, १२ जनवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१०
zh-min-nan.wikipedia.org०६:४७, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikibooks.org१६:१२, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikiquote.org१६:१२, ११ डिसेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikisource.org२३:०५, १२ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०५:४९, ३ एप्रिल् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org२०:२२, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)६८
zh.wikipedia.org००:३९, ३ जून् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१३
zh.wikibooks.org१८:४४, २१ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikinews.org०३:२७, २४ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiquote.org१६:५८, १६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)११
zh.wikisource.org०६:३८, २६ डिसेम्बर् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikiversity.org१८:५१, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikivoyage.org२२:१४, २ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१८:५३, १ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wikipedia.org००:०१, ७ फेब्रवरी २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
zu.wikibooks.org१२:२०, २६ जुलै २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zu.wiktionary.org२२:५२, ९ मार्च् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/WikiBayer" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्