आवश्यकाः वर्गाः ।

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:१४, २५ नवेम्बर् २०२२ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:१४, २५ नवेम्बर् २०२२परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #३६ क्रमाङ्कपर्यन्तं ३६ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. तेजस्विप्रशंसा‏‎ (२२ सदस्याः)
 2. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (१३ सदस्याः)
 3. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१० सदस्याः)
 4. Protected templates‏‎ (९ सदस्याः)
 5. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः‏‎ (९ सदस्याः)
 6. User soft redirects‏‎ (७ सदस्याः)
 7. वीरप्रशंसा‏‎ (७ सदस्याः)
 8. दुर्जननिन्दा‏‎ (२ सदस्याः)
 9. नानुक्रमणिकापृष्ठानि‏‎ (२ सदस्याः)
 10. Formatting templates‏‎ (१ सदस्यः)
 11. Main Page templates‏‎ (१ सदस्यः)
 12. Pages to be merged‏‎ (१ सदस्यः)
 13. Pages using ISBN magic links‏‎ (१ सदस्यः)
 14. Pages with ignored display titles‏‎ (१ सदस्यः)
 15. Table and column templates‏‎ (१ सदस्यः)
 16. User-sa‏‎ (१ सदस्यः)
 17. User sa‏‎ (१ सदस्यः)
 18. अत्रिस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 19. अनिर्वेदः‏‎ (१ सदस्यः)
 20. अवैध एचटीएमएल टैग का उपयोग कर रहे पृष्ठ‏‎ (१ सदस्यः)
 21. आपत्‏‎ (१ सदस्यः)
 22. कार्ययोजनपृष्ठा‏‎ (१ सदस्यः)
 23. कूटानि‏‎ (१ सदस्यः)
 24. ख्‏‎ (१ सदस्यः)
 25. पण्डितप्रशंसा‏‎ (१ सदस्यः)
 26. परमसंहिता‏‎ (१ सदस्यः)
 27. पराशरसंहिता‏‎ (१ सदस्यः)
 28. परिस्थिति:‏‎ (१ सदस्यः)
 29. बृहस्पतिस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 30. लघ्वाश्वलायनस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 31. वैयाकरणप्रशंसा‏‎ (१ सदस्यः)
 32. शंखलिखितस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 33. शतावधानी गणेशः‏‎ (१ सदस्यः)
 34. सुभाषितप्रशंसा‏‎ (१ सदस्यः)
 35. हितसूचना‏‎ (१ सदस्यः)
 36. ्ककारादीनि सुभाषितानि‏‎ (१ सदस्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्