आवश्यकाः वर्गाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४८, १९ जुलाई २०१८ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४८, १९ जुलाई २०१८परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #२८ क्रमाङ्कपर्यन्तं २८ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (१४ सदस्याः)
 2. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः‏‎ (१२ सदस्याः)
 3. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१० सदस्याः)
 4. Protected templates‏‎ (९ सदस्याः)
 5. User soft redirects‏‎ (६ सदस्याः)
 6. शतावधानी गणेशः‏‎ (२ सदस्याः)
 7. हितसूचना‏‎ (२ सदस्याः)
 8. Main Page templates‏‎ (१ सदस्यः)
 9. Pages using ISBN magic links‏‎ (१ सदस्यः)
 10. Pages with ignored display titles‏‎ (१ सदस्यः)
 11. User-sa‏‎ (१ सदस्यः)
 12. User sa‏‎ (१ सदस्यः)
 13. अत्रिस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 14. अवैध एचटीएमएल टैग का उपयोग कर रहे पृष्ठ‏‎ (१ सदस्यः)
 15. आपत्‏‎ (१ सदस्यः)
 16. इन्द्रवंशा‏‎ (१ सदस्यः)
 17. उदार भावना‏‎ (१ सदस्यः)
 18. कार्ययोजनपृष्ठा‏‎ (१ सदस्यः)
 19. ख्‏‎ (१ सदस्यः)
 20. गुणाः‏‎ (१ सदस्यः)
 21. परमसंहिता‏‎ (१ सदस्यः)
 22. पराशरसंहिता‏‎ (१ सदस्यः)
 23. परिस्थिति:‏‎ (१ सदस्यः)
 24. बृहस्पतिस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 25. लघ्वाश्वलायनस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 26. वरुणः‏‎ (१ सदस्यः)
 27. शंखलिखितस्मृतिः‏‎ (१ सदस्यः)
 28. सूर्यः‏‎ (१ सदस्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः