सुरक्षितनिर्वाचनम्

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधः मतानां सूची विद्यते ।

नाम प्रारंभ दिनाङ्क समाप्ति दिनाङ्क  
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 ००:००, १५ आगस्ट् २०२२ ००:००, ३० आगस्ट् २०२२
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification ००:००, ७ मार्च् २०२२ ००:००, २१ मार्च् २०२२
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 ००:००, १२ अक्टोबर् २०२१ ००:००, २५ अक्टोबर् २०२१
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 ००:००, १८ आगस्ट् २०२१ ००:००, १ सेप्टेम्बर् २०२१
DWalden Cookie Duplicate Test 2 ००:००, १७ आगस्ट् २०२१ ००:००, १८ आगस्ट् २०२१
DWalden Cookie Duplicate Test ००:००, १७ आगस्ट् २०२१ ००:००, १८ आगस्ट् २०२१
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list ००:००, १६ आगस्ट् २०२१ ००:००, १९ आगस्ट् २०२१
DWalden Test Election Foobar ००:००, १६ आगस्ट् २०२१ ००:००, १७ आगस्ट् २०२१
DWalden STV Election Test 456 ००:००, १४ आगस्ट् २०२१ ००:००, १८ आगस्ट् २०२१
DWalden STV Election Test 123 ००:००, १३ आगस्ट् २०२१ ००:००, १४ आगस्ट् २०२१
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List ००:००, १३ आगस्ट् २०२१ ००:००, १५ आगस्ट् २०२१
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis ००:००, १३ आगस्ट् २०२१ ००:००, १६ आगस्ट् २०२१
II Poll for favorite fruit candidate ००:००, ९ आगस्ट् २०२१ ००:००, १५ आगस्ट् २०२१
DWalden Test STV Election 1 ००:००, ६ आगस्ट् २०२१ ००:००, ७ आगस्ट् २०२१
JS - Testing with encryption ००:००, ६ आगस्ट् २०२१ ००:००, ७ आगस्ट् २०२१
II_choose your sports All wikis ००:००, ४ आगस्ट् २०२१ ००:००, ११ आगस्ट् २०२१
TESTING T287859 - DO NOT VOTE ००:००, ४ आगस्ट् २०२१ ००:००, ५ आगस्ट् २०२१
STV 2 ००:००, २ आगस्ट् २०२१ ००:००, ३ आगस्ट् २०२१
Testing T287780 3 ००:००, २ आगस्ट् २०२१ ००:००, ३ आगस्ट् २०२१
Wikimedia Foundation Elections 2013 ००:००, ८ जून् २०१३ २३:५९, २२ जून् २०१३
"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:सुरक्षित_निर्वाचन" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्