सञ्चिकानां सङ्ख्यिक्यः

Jump to navigation Jump to search

उपाहोतिसञ्चकानां विषये साङ्ख्यिकी । सञ्चिकायाः अद्यतनसंस्करणम् एव अत्र अन्तर्भवति । पुरातनम् उत अपाकृतं संस्करण् अत्र न अन्तर्भवति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:३१, २ डिसेम्बर् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:MediaStatistics" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्