आम्रवनन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

वने भिन्नप्रकाराः वृक्षाः भवन्ति । यस्मिन् वने आम्रवृक्षाः भवन्ति तत् आम्रवनम् इति प्रसिद्धं भवति । प्राधान्येन व्यपदेशः भवति ।

तुल्याः- मल्लग्रामन्यायः, ब्राह्मणन्यायः
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=आम्रवनन्यायः&oldid=8444" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्