इषुकारन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

बाणानां निर्माणं यः करोति सः स्वकर्मणि एतावान् व्यग्रः भवति यत् परितः किं चलति इति भानं तस्य न भवति । एतादृशी श्रेष्ठा एकाग्रता या भवति तस्याः वर्णनम् अनेन न्यायेन भवति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=इषुकारन्यायः&oldid=8468" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्