एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः...

विकिसूक्तिः तः
(एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem>

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परितज्य ये

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये।

तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये

ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे॥

(नीतिशतकम् – 75)