वर्गः:अर्थः लेखनीयः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अत्र विद्यमानानां सुभाषितानाम् अर्थः लेखनीयः ।

"अर्थः लेखनीयः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१०८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि १०८ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:अर्थः_लेखनीयः&oldid=14120" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः