चकाराद्याः लोकोक्तयः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

चिरपरिचितानां त्यागो दुष्कर:।
मराठीप्रतिरूपकम्-
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

चौरापराधे माण्डव्यदण्ड:।
मराठीप्रतिरूपकम्-चोर सोडून संन्याशाला सुळी देणे
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-