छागपशुन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

संस्कृतभाषायां पशुशब्दस्य प्राणिविशेष इत्येव अर्थः । वैदिकभाषायां तावत् पशुर्नाम मेष इत्येव । एवं व्यापकार्थस्य शब्दस्य अर्थसंकोचं सूचयति न्यायोऽयम् ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=छागपशुन्यायः&oldid=10057" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्