जलाशयतरङ्गचन्द्रन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

स्थिरे जलाशये एक एव चन्द्रः प्रतिबिम्बितो भवति । एकमेव प्रतिबिम्बं दृश्यते । जलाशंये क्षुब्धे तरङ्गेषु अनेकानि चन्द्रस्य प्रतिविम्बानि दृश्यन्ते । अयं न्यायः दश्गभ्रान्तेः उदाहरणरुपः ।