जैनदर्शनसूक्तयः (अन्धकारः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> अन्धमिवान्धचक्षुः प्रवृत्तिर्निवर्त्तक- त्वेनार्थात् जनं करोतीत्यन्धकारः । - उत्तराध्ययनटीका पृ० ५१०