जैनदर्शनसूक्तयः (उत्तमाचार्यः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> आचार्यस्यैवतज्जाड्यं यच्छिष्योनावबुध्यते गावो गोपालवे नैव, कुतीर्थं नावतारिताः । - अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका ५