जैनदर्शनसूक्तयः (काव्यम्)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem> १. दोषनाशाय च संविदे च फलवत्काव्यं कवेर्जायते । - मदिम्न्न्दपंचविंशतिः १.११२

२. धर्मानुबन्धिनी या स्यात् कविता सैव शस्यते । - आदिपुराणम् १.६३