जैनदर्शनसूक्तयः (कुमार्गः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. उत्पथस्थे प्रबुद्धानामनुकम्पा हि युज्यते । - क्षत्रचूडामणिः ७.६१

२. त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः

क्षुद्रबुद्धीनाम् । - पद्मनन्दिपञ्चविंशतिः ११.३२