सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (निश्चय –व्यवहार-नयः )

विकिसूक्तिः तः

१. माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य । - पुरुषार्थसिद्धयुपायः ७.२७