जैनदर्शनसूक्तयः (पन्थः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<Poem> १. पौरस्त्यैः शोधितं मार्गं को वा नानुव्रजेज्जनः । - आदिपुराणम् १.३१ २. महत्यादर्शिते वर्त्मन्यनन्धः कः परिस्खलेत् । - आदिपुराणम् १.१६४