जैनदर्शनसूक्तयः (राग-द्वेष- निवृत्तिः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन् । - रत्नकरण्डश्रावकाचारः ३.४८