जैनदर्शनसूक्तयः (लोकः)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<Poem> १. जन्तुना सर्ववस्तुभ्यो वाञ्छ्यते दीर्घजीविता । - पद्मपुराणम् १७.३१४ २. निवेदयन् गुणांस्तावल्लोकेऽलं याति लाघवम् । - पद्मपुराणम् ४४.६९ ३. लोकोऽयं चित्रवेष्टितः । - पद्मपुराणम् १९.७९